Tx: 1053
grzyby.pl

Psilocybe bohemica Šebek

łysiczka czeska
Psilocybe serbica var. bohemica (Šebek) Borovicka, Oborník et Noordel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)
Psilocybe bohemica (łysiczka czeska)

owocnik

Kapelusz higrofaniczny, wilgotny płowo do rdzawobrązowego, suchy jasnoochrowy, z wiekiem i w miejscach uszkodzonych przebarwia się ciemno sino-zielonkawo; 20-50 mm średnicy, początkowo tępostożkowaty, potem wypukły do rozpostartego; brzeg podgięty, z wiekiem prosty lub odgięty, wilgotny słabo prążkowany; powierzchnia gładka, nie lepka; skórka nieściągalna.

space

Trzon białawy, z jedwabistym połyskiem, w miejscach uciśniętych ciemno siniejący; 45-80(100) mm długości i 2-10 mm średnicy; równogruby, u podstawy nieco rozszerzony; nagi lub z nieznacznymi białawymi pozostałościami włókienkowatej osłony.

space

space

zarodniki

Wysyp zarodników brązowy z purpurowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, nieco spłaszczone, grubościenne, z wyraźną porą rostkową; 10-12.5 × 6-7.5 µm.
Spore print brown with a purple tinge. Spores ellipsoid, slightly flattened, thick-walled, with a distinct germ pore; 10-12.5 × 6-7.5 µm.

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach. Na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych, gałązkach, kompoście, resztkach roślinnych, w ogrodach, parkach, na poboczach dróg, w miejscach żyznych, ruderalnych.
Rare. Sporocarps solitary or gregarious. On well decayed deciduous and coniferous wood, on twigs, compost, plant residue, in gardens, parks, on roadsides, in rich places, ruderaly.

jadalne czy trujące? 🔴

Trująca, zawiera psilocybinę.
Poisonous, contains psilocybin.
Ten europejski gatunek ten jest bardzo zbliżony do północnoamerykańskiego gatunku łysiczka siniejąca (Psilocybe cyanescens) (który też zresztą rozprzestrzenia się w Europie).

space

Do grupy bliskich sobie gatunków należą też: łysiczka serbska (Psilocybe serbica).

space

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: P. bohemica), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji