grzyby.pl

Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton

kępkowiec ciemnoszary, podblaszek przydymiony
Lyophyllum aggregatum K. & M. non Kuhn. · Lyophyllum decastes var. fumosum (Pers.) Gminder · Tricholoma conglobatum (Vitt.) Ricken
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ i Mycobank kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes) i kępkowiec ciemnoszary (Lyophyllum fumosum) są podane jako osobne gatunki; w GBIF drugie miano jest synonimem kępkowca jasnobrązowego (Lyophyllum decastes). (2022-12-23)
Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum LyophyllumLyophyllumkępkowiec romboidalnozarodnikowy (Lyophyllum deliberatum)kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum)
Lyophyllum fumosum (kępkowiec ciemnoszary)
na poboczu drogi leśnej; 05.10.2002, Czechy, Suchdol nad Odrou; copyright © by Marek Snowarski
Lyophyllum fumosum (kępkowiec ciemnoszary)
blaszki i zrośnięte trzony
Lyophyllum fumosum (kępkowiec ciemnoszary)
powierzchnia kapelusza

opis

Owocniki wyrastają w wiązkach liczących czasami ponad 100 kapeluszy, poszczególne owocniki są zrośnięte podstawą trzonu i wyrastają z zagłębionej w ziemi bulwy o średnicy do 100 mm. Kapelusz ciemno-szaro-brązowy do jasno-szaro-brązowego, orzechowo brązowy, ku brzegom jaśniejszy, nie higrofaniczny; 20-100 (130) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, czasem z niewyraźnym garbkiem; powierzchnia gładka, przylegająco promieniście włókienkowata, z wiekiem w centrum drobno łuseczkowata; brzeg prosty, ostry.

Blaszki białe od jasnokremowych; szerokie, gęste, szeroko przyrośnięte do wykrojonych i zbiegających ząbkiem.

Trzon białawy, kremowy do jasnobrązowawego, z wiekiem ciemnieje; 25-100 x 4-15 mm, równogruby, zwykle powyginany, trzony sąsiednich owocników zrośnięte u podstawy; powierzchnia gładka, wzdłużnie włókienkowata.

Miąższ białawy, w centrum kapelusza gruby, ku brzegom cienki; elastyczny; zapach kwaskowato-ziołowy (określany też jako ogórkowo-mączny); smak łagodny do nieco gorzkawego.Owocniki wyrastają w wiązkach liczących czasami ponad 100 kapeluszy, poszczególne owocniki są zrośnięte podstawą trzonu i wyrastają z zagłębionej w ziemi bulwy o średnicy do 100 mm. Kapelusz ciemno-szaro-brązowy do jasno-szaro-brązowego, orzechowo brązowy, ku brzegom jaśniejszy, nie higrofaniczny; 20-100 (130) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, czasem z niewyraźnym garbkiem; powierzchnia gładka, przylegająco promieniście włókienkowata, z wiekiem w centrum drobno łuseczkowata; brzeg prosty, ostry.

space

Trzon białawy, kremowy do jasnobrązowawego, z wiekiem ciemnieje; 25-100 x 4-15 mm, równogruby, zwykle powyginany, trzony sąsiednich owocników zrośnięte u podstawy; powierzchnia gładka, wzdłużnie włókienkowata.

space

Sporocarps grow in tufts of exceeding even 100 pilei, individual sporocarps are fused at the base and develop out of a subterranean tuber of up to 100 mm in diameter. Pileus dark grey-brown to light grey-brown, nutty-brown, towards the margin lighter-coloured, not hygrophanous; 20-100 (130) mm in diameter, initially convex, with age plane, sometimes indistinctly umbonate; surface smooth, with adpressed radial fibrils, with age centrally finely squamulose; margin plane, acute.

Lamellae white to light cream-coloured; broad, close, adnate to adnexed and notched.

Stipe whitish, cream-coloured to light brownish, with age darkening; 25-100 x 4-15 mm, equal, usually flexuous, stipes of adjacent sporocarps coalescent at the base; surface smooth, longitudinally fibrillose.

Flesh whitish, in the centre of the pileus thick, towards the margin thin; elastic; odour sourish-herbaceous (also described as cucumber-mealy); taste mild to slightly bitterish.

Sporocarps grow in tufts of exceeding even 100 pilei, individual sporocarps are fused at the base and develop out of a subterranean tuber of up to 100 mm in diameter. Pileus dark grey-brown to light grey-brown, nutty-brown, towards the margin lighter-coloured, not hygrophanous; 20-100 (130) mm in diameter, initially convex, with age plane, sometimes indistinctly umbonate; surface smooth, with adpressed radial fibrils, with age centrally finely squamulose; margin plane, acute.

space

Stipe whitish, cream-coloured to light brownish, with age darkening; 25-100 x 4-15 mm, equal, usually flexuous, stipes of adjacent sporocarps coalescent at the base; surface smooth, longitudinally fibrillose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, 5.5-7 µm średnicy.Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, 5.5-7 µm średnicy.
Spore print white. Spores globose, smooth, 5.5-7 µm broad.
Spore print white. Spores globose, smooth, 5.5-7 µm broad.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Od lata do jesieni, w wiązkach po kilkadziesiąt owocników, na ziemi, w widnych lasach, parkach, wzdłuż dróg, częściej jednak na terenach zmienionych przez człowieka, ruderalnych, przydrożach, przypłociach, w ogrodach. Owocniki mogą też wyrastać w wykopach ziemnych i w piwnicach - wtedy kapelusze są jasno zabarwione, białe.Częsty. Od lata do jesieni, w wiązkach po kilkadziesiąt owocników, na ziemi, w widnych lasach, parkach, wzdłuż dróg, częściej jednak na terenach zmienionych przez człowieka, ruderalnych, przydrożach, przypłociach, w ogrodach. Owocniki mogą też wyrastać w wykopach ziemnych i w piwnicach - wtedy kapelusze są jasno zabarwione, białe.
Common. From summer to autumn, in tufts of several dozen sporocarps, on the ground, in sunny forests, in the parks, on roadsides, more frequently on developed land, ruderally, at roadsides, ground adjoining a fence, in gardens. Sporocarps may be also found in earth pits and in cellars - then their caps are light coloured, white.
Common. From summer to autumn, in tufts of several dozen sporocarps, on the ground, in sunny forests, in the parks, on roadsides, more frequently on developed land, ruderally, at roadsides, ground adjoining a fence, in gardens. Sporocarps may be also found in earth pits and in cellars - then their caps are light coloured, white.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.
Edible.
Edible.
Pokrojem, wiązkowym sposobem wzrostu przypomina kępkowca białawego (Leucocybe connata), ten jednak jest biały i jego blaszki barwią się fioletowo potraktowane FeSO4.

Biorąc pod uwagę inne brązowo zabarwione duże wiązkowe podblaszki, to stosunkowo łatwo odróżnić można jedynie podobnie zabarwionego (ale ciemniej) kępkowca żeberkowano-żyłkowanego (Lyophyllum loricatum) bo ma on charakterystycznie zwartą, chrzęszczącą przy przełamywaniu skórkę kapelusza.

Pozostałe podblaszki z grupy kępkowca jasnobrązowego (Lyophyllum decastes), w tym i opisany na tej stronie gatunek, z racji tego, że są nierozróżnialne makroskopowe a cechy mikroskopowe są dość zmienne można w praktyce grzybiarskiej traktować jako jedną grupę.Pokrojem, wiązkowym sposobem wzrostu przypomina kępkowca białawego (Leucocybe connata), ten jednak jest biały i jego blaszki barwią się fioletowo potraktowane FeSO4.

space

Pozostałe podblaszki z grupy kępkowca jasnobrązowego (Lyophyllum decastes), w tym i opisany na tej stronie gatunek, z racji tego, że są nierozróżnialne makroskopowe a cechy mikroskopowe są dość zmienne można w praktyce grzybiarskiej traktować jako jedną grupę.

Its stature and manner of growing in clusters remind of kępkowiec białawy (Leucocybe connata), but the latter is white and its lamellae discolour violet with FeSO4.

As far as other brown-coloured large caespitose Lyophyllum are concerned, only a similarly coloured (but darker) kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum) is relatively easy to distinguish due to its characteristic pileal cuticle - compact and crunchy on breaking.

Remaining Lyophyllum from the group kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes), including the species described above, on account of being microscopically indistinguishable and macroscopic variable can be regarded as belonging to the same species.

Its stature and manner of growing in clusters remind of kępkowiec białawy (Leucocybe connata), but the latter is white and its lamellae discolour violet with FeSO4.

space

Remaining Lyophyllum from the group kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes), including the species described above, on account of being microscopically indistinguishable and macroscopic variable can be regarded as belonging to the same species.