grzyby.pl
jadalnyGREJ

Lyophyllum fumosum (Pers.) P.D. Orton (1960)

kępkowiec ciemnoszary, podblaszek przydymiony
Tricholoma conglobatum (Vitt.) Ricken · Lyophyllum aggregatum K. & M. non Kuhn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum LyophyllumLyophyllumkępkowiec romboidalnozarodnikowy (Lyophyllum deliberatum)kępkowiec żeberkowano-żyłkowany (Lyophyllum loricatum)
Lyophyllum fumosum (kępkowiec ciemnoszary)
na poboczu drogi leśnej; 05.10.2002, Czechy, Suchdol nad Odrou; copyright © by Marek Snowarski
Lyophyllum fumosum (kępkowiec ciemnoszary)
blaszki i zrośnięte trzony
Lyophyllum fumosum (kępkowiec ciemnoszary)
powierzchnia kapelusza

opis

Owocniki wyrastają w wiązkach liczących czasami ponad 100 kapeluszy, poszczególne owocniki są zrośnięte podstawą trzonu i wyrastają z zagłębionej w ziemi bulwy o średnicy do 100 mm. Kapelusz ciemno-szaro-brązowy do jasno-szaro-brązowego, orzechowo brązowy, ku brzegom jaśniejszy, nie higrofaniczny; 20 – 100 (130) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, czasem z niewyraźnym garbkiem; powierzchnia gładka, przylegająco promieniście włókienkowata, z wiekiem w centrum drobno łuseczkowata; brzeg prosty, ostry.

space

Trzon białawy, kremowy do jasnobrązowawego, z wiekiem ciemnieje; 25 – 100 x 4 – 15 mm, równogruby, zwykle powyginany, trzony sąsiednich owocników zrośnięte u podstawy; powierzchnia gładka, wzdłużnie włókienkowata.

space

Sporocarps grow in tufts of exceeding even 100 pilei, individual sporocarps are fused at the base and develop out of a subterranean tuber of up to 100 mm in diameter. Pileus dark grey-brown to light grey-brown, nutty-brown, towards the margin lighter-coloured, not hygrophanous; 20 – 100 (130) mm in diameter, initially convex, with age plane, sometimes indistinctly umbonate; surface smooth, with adpressed radial fibrils, with age centrally finely squamulose; margin plane, acute.

space

Stipe whitish, cream-coloured to light brownish, with age darkening; 25 – 100 x 4 – 15 mm, equal, usually flexuous, stipes of adjacent sporocarps coalescent at the base; surface smooth, longitudinally fibrillose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki kuliste, gładkie, 5.5 – 7 µm średnicy.

Spore print white. Spores globose, smooth, 5.5 – 7 µm broad.

występowanie

Częsty. Od lata do jesieni, w wiązkach po kilkadziesiąt owocników, na ziemi, w widnych lasach, parkach, wzdłuż dróg, częściej jednak na terenach zmienionych przez człowieka, ruderalnych, przydrożach, przypłociach, w ogrodach. Owocniki mogą też wyrastać w wykopach ziemnych i w piwnicach - wtedy kapelusze są jasno zabarwione, białe.

Common. From summer to autumn, in tufts of several dozen sporocarps, on the ground, in sunny forests, in the parks, on roadsides, more frequently on developed land, ruderally, at roadsides, ground adjoining a fence, in gardens. Sporocarps may be also found in earth pits and in cellars - then their caps are light coloured, white.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Lyophyllum connatum (kępkowiec białawy)
L. connatum
Lyophyllum connatum (kępkowiec białawy)
L. connatum
Pokrojem, wiązkowym sposobem wzrostu przypomina kępkowiec białawy (Lyophyllum connatum), ten jednak jest biały i jego blaszki barwią się fioletowo potraktowane FeSO4.

space

Pozostałe podblaszki z grupy kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes), w tym i opisany na tej stronie gatunek, z racji tego, że są nierozróżnialne mikroskopowe a cechy makroskopowe są dość zmienne można traktować jako jedną grupę.

Its stature and manner of growing in clusters remind of kępkowiec białawy (Lyophyllum connatum), but the latter is white and its lamellae discolour violet with FeSO4.

space

Remaining Lyophyllum from the group kępkowiec jasnobrązowy (Lyophyllum decastes), including the species described above, on account of being microscopically indistinguishable and macroscopic variable can be regarded as belonging to the same species.