grzyby.pl

Fam. Phanerochaetaceae

korownicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈