grzyby.pl

Psilocybe cyanescens Wakef.

łysiczka siniejąca
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]