jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg

soreniec dachówkowaty