grzyby.pl

Aphanobasidium pseudotsugae (Burt) Boidin et Gilles

żylaczka grubościennozarodnikowa
Phlebiella pseudotsugae (Burt) K.H. Larss. et Hjortstam [gł. w czekl.] · Xenasma pseudotsugae (Burt) J. Erikss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na martwym drewnie drzew iglastych np. sosny; kwiecień-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3857]
    Phlebiella pseudotsugae (Burt) K.H. Larss. & Hjortstam · publikacje: Ślusarczyk 2004, Ślusarczyk 2007, Wojewoda 2008, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015 (as: Aphanobasidium pseudotsugae), Karasiński 2016 (as: Aphanobasidium pseudotsugae), Wojewoda i in. 2016 (as: Aphanobasidium pseudotsugae), Ślusarczyk 2019 (as: Aphanobasidium pseudotsugae), Bartoszek i Mleczko 2019 (as: Aphanobasidium pseudotsugae), Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: Aphanobasidium pseudotsugae)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji