takson nie ujęty w czekliście

Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh.

polówka błotna
Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn.