Tx: 1018
grzyby.pl

Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka błotna
Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. [🔉 a·gro·ci·be *] · Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. ssp. paludosa J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Na mokrych łąkach, torfowiskach, w zaroślach robinii, wierzb i bzu czarnego, w lasach, na drogach leśnych; na ziemi, wśród traw; maj-wrzesień.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. [🔉 a·gro·ci·be *] · Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. ssp. paludosa J.E. Lange(pl) polówka błotna
Agrocybe (gr.) — Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Bujakiewicz & Lisiewska (1983)[2652]Bujakiewicz & Lisiewska (1983) Mikoflora zbiorowisk roślinnych Słowińskiego Parku Narodowego.[2652], Domański Z. (1997)[2719]Domański Z. (1997) Nowe stanowiska rzadkich i interesujących grzybów w Polsce.[2719], Flisińska (1995)[2781]Flisińska (1995) Grzyby wielkoowocnikowe Poleskiego Parku Narodowego.[2781], Flisińska (2002)[1451]Flisińska (2002) Grzyby Poleskiego Parku Narodowego. W: Radwan S. (red.). Poleski Park Narodowy. Monografia przyrodnicza. Orpol. Lublin: 73-83[1451], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: A. elatella), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: A. elatella), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: A. elatella), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: A. elatella), Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska & Nowicka (1979)[2965]Lisiewska & Nowicka (1979) Macromycetes Arboretum Kórnickiego.[2965], Lisiewska & Rybak (1990)[2985]Lisiewska & Rybak (1990) Udział macromycetes w zespołach leśnych parku w Uniejowie.[2985], Ławrynowicz (1998)[2996]Ławrynowicz (1998) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[2996], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Skirgiełło et al. (1992)[3225]Skirgiełło et al. (1992) Fungi.[3225], Sotek et al. (2004)[2203]Sotek et al. (2004) Regeneration of peat-forming vegetation near the kolonia Kazimierz (Pomerania).[2203], Ślusarczyk (2004)[2385]Ślusarczyk (2004) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Pniowski Ług".[2385], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:30 1 znaleziska Agrocybe paludosa (polówka błotna) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB43 301650 AB52 323545 AD15 70804 AD18 22014 35129 CA79 133547 CC15 296044 300314 DA80 135607

ID 22 014 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: 0,5 km N od Lubrzy, pow. Świebodzin, lubuskie, AD18; data zbioru: 18 maj 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Carici - Agrostietum w kompleksie łak nadjeziornych, na ziemi wśród traw i turzyc, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 177, herb. autora; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 35 129 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: 3 km na SW od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 27 maj 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka (Angelico - Cirsietum oleracei), na ziemi i resztkach traw, gromadnie ok 10; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak H. 397; uwagi: fot.40906 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40906

ID 70 804 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: nad Jez. Ratno 4 km na SE od Gądków Wielki, pow. sulęciński, woj lubuskie, AD15; data zbioru: 13 maj 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko śródleśne Caricetalia nigrae, wśród torfowców, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 718; uwagi: fot.105905 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

105905

ID 133 547 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: Gdańsk Osowa w pobliżu lini kolejowej Gdynia-Kościerzyna, CA79; data zbioru: 31 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka przy lesie, w trawie, dwa owocniki w dwóch miejscach oddalonych 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/090531/0001; uwagi: fot.244947 fot.244948 [notatka: [bf:244402]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 244402 ;

ID 135 607 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: Gdańsk Olszynka Opływ Motławy, DA80; data zbioru: 13 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg opływu rzeki Motławy, w trawie, kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090613/0001; uwagi: fot.249328 fot.249329; N 54 20,328; E 18 39,679; 0 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

249328
249329

ID 296 044 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 27 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Podmokła niecka w nieużytkowanym sadzie gruszowym., Ziemia - wśród traw., Pojedynczo - 2 owocniki.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: [bf:901167]; fot.901525 fot.901526 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 901167 ;

ID 300 314 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 17 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg stawu na pastwisku. Pośród roślinności zielnej z przewagą sitów, turzyc i traw., Na ziemi., Około 10 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: [bf:921283]; fot.922397; Stanowisko odnalezione pierwotnie w dniu 14.07.2015 roku - [bf:770257]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 770257 921283 ;

ID 301 650 oznaczenie: Agrocybe paludosa; lokalizacja: Łąki Skoszewskie, ok. 1,5 km na N od Czarnocina w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB43; data zbioru: 22 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotne łąki, spasane przez wolnożyjące stado koników polskich, na ziemi, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001071; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:845075] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 845075 ;

ID 323 545 oznaczenie: Agrocybe elatella; lokalizacja: Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Wielki Karcz), 1,1 km na S od osady leśnej Mszczuje, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB52; data zbioru: 18 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bagnista łąka w sąsiedztwie olszyny bagiennej, na ziemi wśród korzeni traw, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1064342] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1064342 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji