grzyby.pl

Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka błotna
Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. [🔉 a·gro·ci·be *] · Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. ssp. paludosa J.E. Lange
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście.[105]
Na mokrych łąkach, torfowiskach, w zaroślach robinii, wierzb i bzu czarnego, w lasach, na drogach leśnych; na ziemi, wśród traw; maj-wrzesień.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner et Romagn. ex Bon [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe elatella (P. Karst.) Vesterh. [🔉 a·gro·ci·be *] · Pholiota praecox (Pers.) P. Kumm. ssp. paludosa J.E. Lange(pl) polówka błotna
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1230]
    Agrocybe paludosa (J.E. Lange) Kühner & Romagn. · synonimy: Pholiota praecox var. paludosa J.E. Lange
    publikacje: Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Lisiewska 2004, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Ślusarczyk 2004, Friedrich 2002, Flisińska 2002, Ławrynowicz 2000, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Sotek i in. 2004, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Grzesiak i in. 2017, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018 (as: A. elatella), Kujawa i in. 2019 (as: A. elatella), Brzeg i Lisiewska 2018, Gierczyk i Ślusarczyk 2020 (as: A. elatella), Kujawa i in. 2020 (as: A. elatella), Friedrich 2020, Ławrynowicz i in. 2004, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Agrocybe paludosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-43 301650 AB-52 323545 AD-15 70804 AD-18 35129 22014 CA-79 133547 CC-15 296044 300314 DA-80 135607

 ID22014  Agrocybe elatella; 0,5 km N od Lubrzy, pow. Świebodzin, lubuskie, AD-18; 2005.05.18; Carici - Agrostietum w kompleksie łak nadjeziornych; na ziemi wśród traw i turzyc gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 177, herb. autora, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

 ID35129  Agrocybe elatella; 3 km na SW od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.05.27; łąka (Angelico - Cirsietum oleracei); na ziemi i resztkach traw gromadnie ok 10; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak H. 397, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40906

 ID70804  Agrocybe elatella; nad Jez. Ratno 4 km na SE od Gądków Wielki, pow. sulęciński, woj lubuskie, AD-15; 2007.05.13; torfowisko śródleśne Caricetalia nigrae; wśród torfowców gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H. 718, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 105905

 ID133547  Agrocybe elatella; Gdańsk Osowa w pobliżu lini kolejowej Gdynia-Kościerzyna, CA-79; 2009.05.31; Łąka przy lesie; w trawie dwa owocniki w dwóch miejscach oddalonych 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/090531/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/244402.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 244947 fot. 244948

 ID135607  Agrocybe elatella; Gdańsk Olszynka Opływ Motławy, DA-80; 2009.06.13; Brzeg opływu rzeki Motławy; w trawie kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/090613/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 249328 fot. 249329
N 54 20,328
E 18 39,679
0 m.npm

ID296044 Agrocybe elatella; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.06.27; Podmokła niecka w nieużytkowanym sadzie gruszowym.; Ziemia - wśród traw. Pojedynczo - 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 901525 fot. 901526

ID300314 Agrocybe elatella; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.05.17; Brzeg stawu na pastwisku. Pośród roślinności zielnej z przewagą sitów, turzyc i traw.; Na ziemi. Około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum
fot. 922397
Stanowisko odnalezione pierwotnie w dniu 14.07.2015 roku - omówione w wątku Bio-forum.

 ID301650  Agrocybe paludosa; Łąki Skoszewskie, ok. 1,5 km na N od Czarnocina w gm. Stepnica, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-43; 2016.05.22; wilgotne łąki, spasane przez wolnożyjące stado koników polskich; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001071, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/845075.html

ID323545 Agrocybe elatella; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Wielki Karcz), 1,1 km na S od osady leśnej Mszczuje, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; ; bagnista łąka w sąsiedztwie olszyny bagiennej; na ziemi wśród korzeni traw w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1064342.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji