grzyby.pl

Craterellus lutescens (Pers.) Fr.

pieprznik żyłkowany, pieprznik żółtawy
Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper [główna w czekliście] · Cantharellus lutescens (Pers.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Craterellus Craterellus Craterellus CraterellusCraterelluspieprznik trąbkowy (Craterellus tubaeformis)lejkowniczek pełnotrzonowy (Craterellus undulatus)
Craterellus lutescens (pieprznik żyłkowany)
pokrój; 04.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina; copyright © by Marek Snowarski
Craterellus lutescens (pieprznik żyłkowany)
trzon i hymenofor
Craterellus lutescens (pieprznik żyłkowany)
hymenofor

opis

Kapelusz szarobrązowy, z rdzawymi, pomarańczowymi i ochrowymi rozjaśnieniami z wiekiem; 15-60 mm średnicy, początkow wypukły, szybko z zagłębionym lejkowato centrum kapelusza, także trąbkowaty; powierzchnia początkowo z drobnymi łuseczkami, z wiekiem naga; brzeg początkowo podwinięty, z wiekiem pofalowany.

Hymenofor początkowo blado ochrowy, z wiekiem żółtopomarańczowy; długo gładki, u starszych egzemplarzy płasko i słabo żyłkowany.

Trzon żółtawy do żółtopomarańczowego, zwłaszcza w dolnej połowie; 15-70 x 5-10, równogruby lub w dolnej i górnej części rozszerzony, często bocznie spłaszczony, z podłużnymi bruzdami.

Miąższ cienki, miękki, kremowy; zapach wyraźny owocowy, przyjemny; smak łagodny.Kapelusz szarobrązowy, z rdzawymi, pomarańczowymi i ochrowymi rozjaśnieniami z wiekiem; 15-60 mm średnicy, początkow wypukły, szybko z zagłębionym lejkowato centrum kapelusza, także trąbkowaty; powierzchnia początkowo z drobnymi łuseczkami, z wiekiem naga; brzeg początkowo podwinięty, z wiekiem pofalowany.

space

Trzon żółtawy do żółtopomarańczowego, zwłaszcza w dolnej połowie; 15-70 x 5-10, równogruby lub w dolnej i górnej części rozszerzony, często bocznie spłaszczony, z podłużnymi bruzdami.

space

Pileus grey-brown, with age paler rusty, orange and ochre discolourations; 15-60 mm in diameter, at first convex, quickly centrally funnel-shaped; surface initially with tiny scales, with age glabrous; margin at first incurved, with age undulating.

Hymenophore initially pale ochre, with age yellow-orange; smooth for a long time, in mature specimens plane and slightly venose.

Stipe yellowish to yellow-orange, particularly its lower part; 15-70 x 5-10, equal or towards the base and upper part wider, often compressed, longitudinally grammate.

Flesh thin, soft, cream-coloured; smell distinct fruity, pleasant; taste mild.

Pileus grey-brown, with age paler rusty, orange and ochre discolourations; 15-60 mm in diameter, at first convex, quickly centrally funnel-shaped; surface initially with tiny scales, with age glabrous; margin at first incurved, with age undulating.

space

Stipe yellowish to yellow-orange, particularly its lower part; 15-70 x 5-10, equal or towards the base and upper part wider, often compressed, longitudinally grammate.

space

zarodniki

Zarodniki szeroko-owalne do szerokoelipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, 9-11 x 6.5-8 µm.Zarodniki szeroko-owalne do szerokoelipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, 9-11 x 6.5-8 µm.
Spores broadly-ovoid to broadly ellipsoid, smooth, translucent, 9-11 x 6.5-8 µm.
Spores broadly-ovoid to broadly ellipsoid, smooth, translucent, 9-11 x 6.5-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsto. W lasach iglastych, mieszanych i liściastych; na ziemi; sierpień-wrzesień.Nieczęsto. W lasach iglastych, mieszanych i liściastych; na ziemi; sierpień-wrzesień.
Rather rare. In coniferous forest, particularly under Pinus.
Rather rare. In coniferous forest, particularly under Pinus.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.
Edible.
Edible.
Bardzo podobny do stosunkowo częstego pieprznika trąbkowego (Craterellus tubaeformis), który ma wyraźnie żyłkowany, szaro, szarożółtawo zabarwiony hymenofor.Bardzo podobny do stosunkowo częstego pieprznika trąbkowego (Craterellus tubaeformis), który ma wyraźnie żyłkowany, szaro, szarożółtawo zabarwiony hymenofor.

Very similar to considerably common pieprznik trąbkowy (Craterellus tubaeformis) (photo), which has distinctively venose, gray, gray-yellowish coloured hymenophore.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051004.3.05 - Craterellus lutescens (pieprznik żyłkowany); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051004-3
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #9