grzyby.pl

Cantharellus lutescens (Pers.) Fr.

pieprznik żyłkowany, pieprznik żółtawy
Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper [gł. w czekl.] · Cantharellus tubaeformis var. lutescens Fr. · Craterellus lutescens (Pers.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cantharellus lutescens (pieprznik żyłkowany)
pokrój
Cantharellus lutescens (pieprznik żyłkowany)
trzon i hymenofor
Cantharellus lutescens (pieprznik żyłkowany)
hymenofor

opis

Kapelusz szarobrązowy, z rdzawymi, pomarańczowymi i ochrowymi rozjaśnieniami z wiekiem; 15-60 mm średnicy, początkow wypukły, szybko z zagłębionym lejkowato centrum kapelusza, także trąbkowaty; powierzchnia początkowo z drobnymi łuseczkami, z wiekiem naga; brzeg początkowo podwinięty, z wiekiem pofalowany.

space

Trzon żółtawy do żółtopomarańczowego, zwłaszcza w dolnej połowie; 15-70 x 5-10, równogruby lub w dolnej i górnej części rozszerzony, często bocznie spłaszczony, z podłużnymi bruzdami.

space

Pileus grey-brown, with age paler rusty, orange and ochre discolourations; 15-60 mm in diameter, at first convex, quickly centrally funnel-shaped; surface initially with tiny scales, with age glabrous; margin at first incurved, with age undulating.

space

Stipe yellowish to yellow-orange, particularly its lower part; 15-70 x 5-10, equal or towards the base and upper part wider, often compressed, longitudinally grammate.

space

zarodniki

Zarodniki szeroko-owalne do szerokoelipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, 9-11 x 6.5-8 µm.
Spores broadly-ovoid to broadly ellipsoid, smooth, translucent, 9-11 x 6.5-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsto. W lasach iglastych, mieszanych i liściastych; na ziemi; sierpień-wrzesień.
Rather rare. In coniferous forest, particularly under Pinus.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.
Edible.

uwagi

Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy) · owocniki doskonale zlewają się z otoczeniem i łatwo je przeoczyć
Bardzo podobny do stosunkowo częstego pieprznika trąbkowego (Cantharellus tubaeformis), który ma wyraźnie żyłkowany, szaro, szarożółtawo zabarwiony hymenofor.

space

wybrane okazy · selected collections

#9
05 10 04 - 3
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Watling, R.; Turnbull, E., 1998 — British Fungus Flora. Agarics and Boleti. Vol. 8 / Cantharellaceae, Gomphaceae and amyloid-spored and xeruloid memebers of Tricholomataceae (excl. Mycena). [66]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Cantharellus lutescens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

353040 DG-07 120941 160858 DG-26 170378 DG-27 161126 FG-33 179120

 ID120941  Cantharellus aurora; ok 5 km NW Maków Podhalański, pow.suski, woj.małopolskie, DG-07; 2008.10.02; las iglasty jodłowo – świerkowy z pojedynczymi sosnami; na ziemi gromadnie w grupach po kilkadziesiąt owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JG/9.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 216491.jpg

ID160858 (potwierdzenie 120941) Cantharellus aurora; NW Maków Podhalański, pow. suski, woj. małopolskie, DG-07; 2009.09.10; las iglasty jodłowo – świerkowy z pojedynczymi sosnami; na ziemi w wielu miejscach lasu gromadnie po kilkadziesiąt/kilkaset owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 321450 fot. 321451

ID161126 Cantharellus aurora; W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2009.10.04; górski las iglasty jodłowo-świerkowy; na ziemi w dwóch miejscach oddalonych od siebie o ok. 50 m dwie grupki po kilka, kilkanascie owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 322486

 ID170378  Cantharellus aurora; Lipnica Wielka (od strony Przywarówki), pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2010.08.14; las iglasty, jodłowo-świerkowy; w mchu, blisko terenu podmokłego w grupie kilkunastu owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/WC/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 360454

ID179120 Cantharellus aurora; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.30; las jodłowo-bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi kilka kępek po kilkadziesiąt owocników na kilku metrach kw.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 386695 fot. 386696

ID353040 Cantharellus aurora; ok. 1 km na NNE od wsi Żołna, pow. Człuchowski, woj. Pomorskie; 2021.09.03; bór sosnowy na siedlisku świeżym na skraju boru bagiennego; przy silnie zmurszałym pniaku sosny w grupie (8 owocników); leg. Iwona Dembicz; det. Iwona Dembicz; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1295794fot. 1295795fot. 1295796 fot. 1295797

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji