grzyby.pl

Tulostoma fimbriatum Fr.

berłóweczka frędzelkowana, pałeczka frędzelkowata
Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morgan) G. Moreno
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
pokrój

cechy makroskopowe

Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Główka jasna, brudnoszara, ochrowoszara, gładka, matowa; kulista lub nieco spłaszczona u podstawy, mała do średnich rozmiarów, 5-15(25) mm średnicy; u jej podstawy wąska krusta ze strzępek egzoperydium zlepionych z cząstkami podłoża lub brak, włókniste resztki ciemiejszego egzoperydium widoczne też na powierzchni główki; endoperydium o konsystencji papieru.

space

Trzon zagłębiony w podłożu, brudnobrązowy, ochrowobrązowy, ochrowordzawy; gładki do zadziorkowatego (łuseczkowaty), te wąskie, przylegające lub odstające; 10(20)-60(80) × (2)3-5(6) mm; u podstawy z bryłką podłoża poprzerastanego strzępkami.

cechy mikroskopowe

Tulostoma fimbriatum (berłóweczka frędzelkowana)
Zarodniki kuliste, wyraźnie, gęsto brodawkowane, 6-8 µm [14], (4.5)4.6-5.8(6.5-8) µm [127], 5-6-8 µm, wyraźnie brodawkowane [128].

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Do 2014r. wszystkie gatunki z rodzaju berłóweczka (Tulostoma) podlegały w Polsce ochronie gatunkowej. Od tego roku ten gatunek jest wyłączony z ochrony jako stosunkowo często spotykany.
Rzadki ale wśród krajowych berłóweczka (Tulostoma) jeden z częściej spotykanych. Ciepłe stanowiska piaszczyste zarówno niemal czyste piaski, jak i miejsca bogate w humus. Owocniki pojawiają się od wiosny do późnej jesieni. Ponieważ są stosunkowo trwałe, to można je znajdować przez cały rok.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

uwagi

Gatunek ten charakteryzuje się dużą zmiennością w wyglądzie owocników, w tym i struktury perystomu.

wybrane okazy · selected collections

#17
07 09 29 - 1
/Tomaszów Mazowiecki i okolice/
#15
07 09 29 - 2
/Tomaszów Mazowiecki i okolice/
#18
06 06 24 - 6
leg. M. Jeppson, Adamcik, det. M. Jeppson
/Svaty Jan Moravski, Słowacja/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). [14]
  • Sarasini, M., 2005 — Gasteromiceti epigei. [127]
  • Julich, W., 1984 — Die Nichtblatterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. [128]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Tulostoma fimbriatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

251287 225647 AB-83 297214 AB-84 357399 AD-04 154039 BD-08 136672 208958 179793 319344 BD-18 319333 BD-60 366357 CB-48 193131 CB-59 356934 CB-74 62395 CC-18 306776 CC-84 204870 319370 CC-91 319330 CD-12 319411 CD-53 319341 CE-27 328340 CE-37 253393 295824 295825 DA-41 332752 DA-70 200554 DA-80 150490 117100 DA-81 366140 194336 DA-84 364516 DD-10 231033 DD-42 366249 DD-99 363533 DE-25 356642 DE-35 208527 328258 149877 150001 DE-45 195933 248243 360285 293383 181832 152985 227052 155090 DE-46 360266 DE-55 320476 153706 332629 180508 251168 344066 361313 271152 153698 227366 292062 DE-66 153695 DF-62 120510 182950 158697 DF-78 156773 194203 EB-52 325267 EC-25 276653 EC-93 94132 EC-97 193083 ED-28 83171 EF-70 91238 FE-13 15450 GC-01 163137 163144 195907 163139

 ID15450  Tulostoma fimbriatum; Puławy, osiedle Sienkiewicza, od 18 lat nieużytki po zlikwidowanych ogrodach domów jednorodzinnych, FE-13; 2005.06.19; Zagłębienie pomiędzy dwoma karczami (dębów) wypełnione piaszczystą ziemią.; Piaszczysta ziemia, pod bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris), pod bylicą rosły także: krwawnik pospolity (Achillea milleofolium) i stokłosa płonna (Bromus sterilis) - wszystko gatunki azotolubne i ruderalne 1 wysuszony owocnik; leg. Bogusław Mazurek; det. Darek Karasiński; oznaczone jako Tulostoma fimbriatum - Pałeczka frędzelkowata; eksykat: Tak, u kustosza bazy, https://www.bio-forum.pl/messages/33/11706.html , Pałeczka (Tulostoma) ale jaka ???, notatka: Notes 3 - 19.06.2005 - 1; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Pomimo usilnych poszukiwań w promieniu 1-2 m brak innych owocników
Przygotowywana jest publikacja o tym stanowisku.

 ID62395  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km W, Świdwie - pow. Sępólno Kr., CB-74; 2007.04.25; nasłoneczniona skarpa - tuż przy mrowisku, sosny i brzozy; na ziemi - w rzadkich trawach 12 owocników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WW/10.05.07, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/88141.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: berłóweczka frędzelkowana
fot. 88304 fot. 88305

 ID83171  Tulostoma fimbriatum; Wiązowna, woj. mazowieckie, ED-28; 2007.10.28; skwer porośnięty dębami i klonami; piaszczyste, porośnięte mchem i trawą w grupie, około dwudziestu owocników w promieniu 2-3 metrów; leg. Ela Twardowska; det. Anna Kujawa; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: wysokość owocnika ok 4cm, główka o średnicy 1cm
fot. 133738 fot. 133739 fot. 133740 fot. 133741 fot. 133742 fot. 133743

 ID91238  Tulostoma fimbriatum; Kraków, Podgórze, obok osiedla Nowy Prokocim, EF-70; 2008.02.03; pas zieleni obok asfaltowej drogi lokalnej; na ziemi w grupie liczącej ok. 15 owocników; leg. Tadeusz Ruchlewicz; det. Tadeusz Ruchlewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TR/6.02.08, TAK, u kustosza, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki otwarte, wysypują się zarodniki

 ID94132  Tulostoma fimbriatum; Rynia, pow. legionowski, mazowieckie, EC-93; 2006.12.15; Nad Zalewem Zegrzyńskim, miejsce piaszczyste z rzadką trawą; na ziemi w grupie 14 owocników; leg. Łukasz Skomorucha; det. Łukasz Skomorucha; weryfikował: Anna Kujawa, 2008.03.10; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 155057

 ID117100  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk ul.Potokowa, DA-80; 2008.10.04; nieużytki,łąka,byłe sady; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Marcin S.Wilga; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 207075 fot. 207076

 ID120510  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie, DF-62; 2008.11.04; las sosnowy, wzdłuż drogi brzoza, dąb; na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł niezliczona ilość owocników na leśnej drodze i jej poboczu na odcinku ok 5 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/29.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 215391 fot. 215392 fot. 215393

 ID136672  Tulostoma fimbriatum; woj. wielkopolskie, Poznań, Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Niestachowskiej, BD-08; 2009.07.01; ogród dendrologiczny; wzniesienie terenu, piasek, na alejce do 1/3 jej szerokości, w pobliżu topoli porośniętej jakimś pnączem grupa ok. 90 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK31.07.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcia (siedlisko i przykładowy owocnik)
fot. 251637 fot. 251638 fot. 251639

wątek na forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/250722.html

 ID149877  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km N,Huta Brudzka,pow.radomszczański, DE-35; 2009.10.11; żwirowe pobocze drogi; na ziemi dwie grupy blisko siebie,ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/8.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 285771 fot. 285772 fot. 285773

 ID150001  Tulostoma fimbriatum; u podnóża Góry Kamieńsk,od zach strony,woj.łódzkie, DE-35; 2009.10.19; przydrożne nieużytki; na ziemi,wśród roślinności trawiastej luźna grupa ok.40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 286216 fot. 286217 fot. 286218

 ID150490  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk Brętowo, DA-80; 2009.10.24; nieużytki,łąka; w ziemi,piasku kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/14.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 287816 fot. 287817

 ID152985  Tulostoma fimbriatum; 2 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.14; przydrożne nieużytki; na ziemi luźna grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: rosły wraz z T.brumale

fot. 295303 fot. 295304 fot. 295305

 ID153695  Tulostoma fimbriatum; Zagórze k.Gidel, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2009.11.22; pobocze drogi; na ziemi grupa 18 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 297591 fot. 297592 fot. 297593

 ID153698  Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.11.21; przydrożne nieużytki; na ziemi grupa 23 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297617 fot. 297618 fot. 297619

 ID153706  Tulostoma fimbriatum; Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2009.11.21; piaszczyste pobocze szosy; na ziemi,w piachu grupa ok.30 owocników,niestety w większości stratowanych przez pędzone krowy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297665 fot. 297666 fot. 297667

 ID154039  Tulostoma fimbriatum; 2 km, S, Rzepin, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2009.04.24; nasyp kolejowy, odsłonięte i słoneczne miejsce; piasek kilka grup po kilka osobników rozproszonych na powierzchni kilkunastu m2; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: owocniki prawodpodopnie zeszłoroczne
https://www.bio-forum.pl/messages/33/236260.html
1.
fot. 299125
2.
fot. 299126
3.
fot. 299127

 ID155090  Tulostoma fimbriatum; Rożny,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.28; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupa ok.35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 302517 fot. 302518 fot. 302519

berłóweczki rosły wraz z gwiazdoszem kwiatuszkowatym -id155088

 ID156773  Tulostoma fimbriatum; Skawina, wzdłuż ul. Tynieckiej, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2009.11.14; na wale przeciwpowodziowym,; w piasku w grupach po kilka, kilkanaście sztuk; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: kilka grup na długości 1 km wału przeciwpowodziowego nad rzeką Skawinką
fot. 308402 fot. 308403

 ID158697  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie, DF-62; 2009.11.03; las sosnowy, wzdłuż drogi, pojedyncza brzoza, dąb; na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł około 30 owocników na poboczu leśnej drogi na odcinku ok 2 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W 2008 roku rosło znacznie więcej owocników.
fot. 313876 fot. 313877 fot. 313878 fot. 313879

 ID163137  Tulostoma fimbriatum; 0.5km na wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.03.21; zbocze wyrobiska pożwirowego z rzadka porośnięte sosenkami; na żwrowo- piaszczystej ziemi kilkanaście owocników na przestrzeni kilku metrów; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MG/100321/0001, tak, notatka: w postaci wątku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329613 fot. 329614 fot. 329615 fot. 329616 fot. 329617

Dodatkowe informacje w wątku.

UWAGA (B. Gierczyk): Wśród okazów 1 owocnik T. melanocyclum (BGF/BF/MG/100321/0002).

 ID163139  Tulostoma fimbriatum; około 1 km. na wschód od miejscowości Ogrodniczki, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.03.21; pobocze, leśnej piaszczystej drogi, w pobliżu tylko sosny i jałowce; na piaszczystej ziemi kilkanaście owocników skupionych na około 1 m. kwadr.; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: w postaci wątku; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: SIEDLISKO;
fot. 329624
OWOCNIKI:
fot. 329625 fot. 329626 fot. 329627


Dodatkowe informacje w wątku.

 ID163144  Tulostoma fimbriatum; 2 km. na płn-wschód od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-01; 2010.04.04; skraj piaszczystej drogi śródleśnej, w pobliżu pojedyńczej sosny; na piaszczystym podłożu kilka owocników na długości pobocza około 3m.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 329657 fot. 329658 fot. 329659 fot. 329660 fot. 329661 fot. 329662

 ID179793  Tulostoma fimbriatum; Poznań, ul. Wojska Polskiego niedaleko skrzyżowania z ul. Dojazd, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2010.11.23; rzadki trawnik przy bloku, odgrodzony od chodnika płotkiem, obsadzony z rzadka krzewami ozdobnymi; piaszczyste, wśród rzadkiej trawy 30 owocników na powierzchni ok. 1 m2; leg. Barbara Kudławiec; det. Piotr Chachuła, Anna Kujawa; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: współrzędne stanowiska N 52°25'42,8" E 16°53'49,4"

zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/389390.html

ok. 0,5 km na SW, na terenie Ogrodu Dendrologicznego mieściło się stanowisko T. fimbriatum stwierdzone w 2009 r. ID: 136672. Jedno stanowisko od drugiego oddzielone budynkami i zadrzewieniem.

 ID180508  (potwierdzenie 153706) Tulostoma fimbriatum; Łęg,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2010.10.12; piaszczyste pobocze szosy; na ziemi,w piachu w grupie, 11 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391434 fot. 391435 fot. 391436

 ID181832  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.01; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394994 fot. 394995

 ID182950  Tulostoma fimbriatum; 1,5 km NE Kobiór, pow. pszczyński, woj. śląskie, DF-62; 2010.10.12; las sosnowy, wzdłuż drogi brzoza, dąb; na ziemi w żużlu, wśród traw, liści i sosnowych igieł siedem owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: obserwuję to stanowisko od 2008 r, wtedy trudno było zliczyć ilość owocników, były ich setki, w 2009 roku udało mi się naliczyć około trzydziestu, w 2010 tylko siedem
fot. 398254

 ID193083  Tulostoma fimbriatum; 150 m na NW od wsi Łosie na terenie działki rekreacyjnej, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, EC-97; 2011.08.12; silnie nasłoneczniony trawnik i rabata kwiatowa koło róż ozdobnych (stanowisko w całości na działce rekreacyjnej); na ziemi, na glebie piaszczystej podsypywanej ziemią ogrodniczą i dolomitem w najbliższym sąsiedztwie róż na powierzchni ok. 3 m2 pojawiło się około 40 owocników, większość w niewielkich grupkach po kilka owocników; leg. Iwona Dembicz; det. mgr Julia Budziszewska oraz mgr Mateusz Wilk; eksykat: WA0000017843, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Owocniki pojawiały się w tym samym miejscu od pierwszej połowy sierpnia aż do początku październikafot. 452586

 ID193131  Tulostoma fimbriatum; Ocypel Bory Tucholskie teren ośrodka Metrix, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2011.09.25; Piaszczysty teren nad jeziorem Ocypel Wlk.; w ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Włodzimierz Chojnacki; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/24.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452846 fot. 452847

 ID194203  Tulostoma fimbriatum; Skawina (wzdłuż ul. Tynieckiej), pow. krakowski, woj. małopolski, DF-78; 2011.11.20; wał przeciwpowodziowy; w trawie 4 grupy po kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/111120/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 458174 fot. 458175fot. 458176

 ID194336  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk Górki Zachodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2011.11.19; Las sosnowy,piaszczysty,wydma; w ziemi,piasku kilkanaście owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWR/21.03.12, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 458806 fot. 458807 fot. 458808 fot. 458809 fot. 458810

 ID195907  Tulostoma fimbriatum; 1 km na wschód od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011,10,08; piaszczyste pobocze drogi w lesie sosnowym porośnięte mchem; na ziemi kilka owocników w jednej grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/1.02.12, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467010

 ID195933  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.10.18; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 467081 fot. 467082 fot. 467083

 ID200554  Tulostoma fimbriatum; Gdańsk Przymorze pas nadmorski, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2012.07.09; granica wydmy szarej i lasu sosnowego; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/MWR/120709/0002, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/495938.html
uwagi: fot. 496167 fot. 496168

 ID204870  Tulostoma fimbriatum; wioska Ganina leżąca pomiędzy Strzyżewem Kościelnym, a Strzyżewem Smykowym, ok. 10 km NE od Gniezna, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2012.09.20; porośnięte trawą przydroże drogi asfaltowej (trawa wykaszana); w miejscu mniej porośniętym trawą na ziemi i wśród rzadszej trawy około 30 owocników w pobliżu siebie na niewielkiej powierzchni pobocza; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/BK/25.01.13, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: 52°34'52,64" N, 17°41'11,94" E
lokalizacja na wysokości porośniętego bzem lilakiem miejsca, które na mapach wskazywane jest jako cmentarz (zapewne poniemiecki), obecnie nic już nie wskazuje na to dawne przeznaczenie tego miejsca, pozostały tylko trzy nieduże, być może po nagrobkach, elementy z betonu

siedlisko:
fot. 515684
owocniki w siedlisku
fot. 515685 fot. 515686
owocniki
fot. 515687 fot. 515688 fot. 515689 fot. 515690 fot. 515691
przykładowe owocniki wobec miarki
fot. 515692

 ID208527  (potwierdzenie 150001) Tulostoma fimbriatum; 1 km N od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce; u podnóża Góry Kamieńsk, od zach strony, przy stawach, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2011.10.14; przydrożne nieużytki; na ziemi, wśród roślinności trawiastej i zielnej luźna grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 533680

 ID208958  (potwierdzenie 179793) Tulostoma fimbriatum; Poznań, ul. Wojska Polskiego niedaleko skrzyżowania z ul. Dojazd, pow. Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2012.10.08; rzadki trawnik przy bloku, odgrodzony od chodnika płotkiem, obsadzony z rzadka krzewami ozdobnymi; piaszczyste, wśród rzadkiej trawy grupa kilkunastu owocników na niewielkiej powierzchni; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: pierwsze zgłoszenie jest z 2010 r., w 2011 r. nie zaobserwowałam nowych owocników, w międzyczasie przy stanowisku były wykonane prace ziemne (jakiś wykop), to jednak nie przeszkodziło owocnikom w ponownym pojawieniu się w tym roku

siedlisko
fot. 536747 fot. 536748
owocniki
fot. 536749
zbliżenie na kilka owocników
fot. 536750

 ID225647  Tulostoma fimbriatum; Jastarnia, pow. Pucki, woj. Pomorskie; 2013.10.04; na skraju lasu mieszanego,sosna,brzoza,dąb; trawa 2; leg. Natalia Szulc; det. Anna Kujawa; eksykat: -, tak, notatka: nie
uwagi: Berłóweczki znalazłam niedaleko ośrodka wczasowego na skraju lasu w Jastarni.


fot. 610280fot. 610281fot. 610282

 ID227052  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.13; przydroże, pas ziemi z rzadką roślinnością zielną; w piaszczystej ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 616872

 ID227366  (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe ( cz. lewobrzeżna ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.10.12; żwirowe pobocze drogi; na ziemi grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 618427 fot. 618428 fot. 618429 fot. 618430 fot. 618431

 ID231033  Tulostoma fimbriatum; 900 m, SSW, Siedliska, pow. koniński, woj. wielkopolskie, DD-10; 2013.12.30; piaszczysty brzeg jeziora; na ziemi pojedynczo, łącznie cn. 21 owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/131230/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642641 fot. 642642 fot. 642643

 ID248243  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.28; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gat. chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 710693 fot. 710694 fot. 710695

 ID251168  (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe ( część wsi na pd. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.10.17; żwirowe przydroże; na ziemi, zagłębione w podłożu grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 720657 fot. 720658

 ID251287  Tulostoma fimbriatum; ; 2014.10.29; las mieszany,sosna,brzoza; mchy w kilku grupach.ponad 20 sztuk; leg. Natalia Szulc; det. Natalia Szulc; eksykat: -, tak, notatka: -
uwagi: Skraj lasu W Jastarni.Okolice ośrodków wczasowych w kierunku Juraty.

fot. 721196

 ID253393  Tulostoma fimbriatum; Żdżary (teren szkoły), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.11.16; trawnik pod lipami i klonami, corocznie pnie s± malowane wapnem; na ziemi 82 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Bogusław Mazurek, Błażej Gierczyk; eksykat: chroniony, tak
uwagi: Żdżary, teren szkoły, gmina Bolesławiec. Omówiony w w±tku:https://www.bio-forum.pl/messages/33/719725.html
fot. 730241 fot. 730242 fot. 730243

ID271152 Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.30; żwirowe przydroże; na ziemi grupa co najmniej 13 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 800209 fot. 800210

 ID276653  Tulostoma fimbriatum; ok 1km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.01.28; Sosna z domieszką brzozy; na ziemi Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF/BF/RTo/160128/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/822754.html

 ID292062  (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe ( cz. lewobrzeżna ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.10.10; przydroże; na ziemi grupka co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008659, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 882115 fot. 882116

 ID293383  (potwierdzenie 155090) Tulostoma fimbriatum; Rożny, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.10.31; pas ziemi z rzadką roślinnością zielną pod ogrodzeniem,za którym rosną świerki; na ziemi grupka co najmniej 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008661, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 887806 fot. 887807 fot. 887808

ID295824 Tulostoma fimbriatum; Wiewiórka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.30; trawnik przy domu; na piaszczystej ziemi kilkanascie owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny.
fot. 900390 fot. 900391 fot. 900392 fot. 900393 fot. 900394

ID295825 Tulostoma fimbriatum; 600 m na N od Koloni Bolesławiec-Chróscin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; zarosla na stoku terasy brzegowej pradoliny Prosny; sucha, piaszczysta murawa kilkadziesiat owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, w pobliżu dawnego wapiennika.
fot. 900401 fot. 900402 fot. 900403 fot. 900404 fot. 900405

ID297214 Tulostoma fimbriatum; Szczecin - Podjuchy, ul. Sąsiedzka (na końcu zabudowań miasta), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2016.10.29; na skraju nieużytku sąsiadującego z rozpełzającą się zabudową; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 907432 fot. 907433 fot. 907434

ID306776 Tulostoma fimbriatum; Gzin w gm. Dąbrowa Chełmńska, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-18; 2017.08.20; trawnik przy oczku wodnym w gospodarstwie agroturystycznym; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 953690 fot. 953691 fot. 953692

 ID319330  Tulostoma fimbriatum; Pobiedziska Letnisko, ul. Gajowa 22, przy Zespole Szkół Im. Konstytucji 3 Maja, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 2017.11.28; niewielki trawiasty skwer przy szkole, między chodnikiem i płotem; ziemia kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003815, tak, notatka: nie
uwagi: 52°28'17,91" 17°14'18,14"
siedlisko
fot. 1032711
owocniki
fot. 1032712

 ID319333  Tulostoma fimbriatum; Pożegowo k. Mosiny (zachodni skraj), na końcu ul. Skrzyneckiej, niedaleko głazu Wł. Zamojskiego, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-18; 2017.11.18; piaszczyste trawiaste przydroże między drogą gruntową i parkingiem; ziemia kilka owocników, główki części z nich oderwane od trzonków; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003813, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki
fot. 1032723

 ID319341  Tulostoma fimbriatum; wieś Wyszki k. Witaszyc, gmina Kotlin, pow. jarociński, woj. wielkopolskie, CD-53; 2016.10.29; trawiasty placyk na wiejskim cmentarzu; ziemia kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003802, tak, notatka: nie
uwagi: 51°55'57.9"N 17°35'59.9"E
siedlisko
fot. 1032773
owocniki
fot. 1032774

 ID319344  Tulostoma fimbriatum; Poznań, pętla autobusowa k. stacji PKP Poznań Garbary, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2016.10.04; trawnik; ziemia masowo w wielu miejscach trawnika otaczającego pętlę autobusową; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003806, BGF0003807, tak, notatka: nie
uwagi: pierwsza obserwacja pochodzi z 04.10.2016 r., dokumentacja fotograficzna z 03.11.2016 r., okazy z obu tych terminów
siedlisko
fot. 1032797
owocniki
fot. 1032798 fot. 1032799 fot. 1032800 fot. 1032801
perystom
fot. 1032802 fot. 1032803

 ID319370  Tulostoma fimbriatum; Niewolno (gmina Trzemeszno), po zachodniej stronie szosy z Niewolna w stronę wsi Kruchowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2017.10.17; murawa kserotermiczna z nalotem sosny; ziemia (w¶ród jastrzębca kosmaczka, rzadkiej trawy, wilczomlecza sosnki) licznie na powierzchni kilku metrów kwadratowych; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003811, tak, notatka: nie
uwagi: 52°35'00,0"N 17°48'34,2"E
owocniki
fot. 1032990 fot. 1032991 fot. 1032992

 ID319411  Tulostoma fimbriatum; Zasutowo (gmina Nekla), ul. Morelowa, po północnej stronie DK 92, +/- naprzeciw wylotu ul Sosnowej w kierunku Podstolic, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie, CD-12; 2017.07.09; pas zieleni (trawa i inne ro¶liny zielne) wzdłuż chodnika przy posesji; ziemia (podłoże piaszczyste) grupa kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003820, tak, notatka: nie
uwagi: 52°20'48,1"N 17°28'42,6"E

stanowisko
fot. 1033342

owocniki
fot. 1033343 fot. 1033344

ID320476 Tulostoma fimbriatum; 1 km SW od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.11.11; samosiejkowy młodnik sosnowy na piaskach; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 0,3" N i 19st 23' 36,8" E

fot. 1040025 fot. 1040026 fot. 1040027

siedlisko
fot. 1040028

ID325267 Tulostoma fimbriatum; Olsztyn - Kortowo (miasteczko akademickie), pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, EB-52; 2019.08.14; trawnik; na ziemi w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1088286 fot. 1088287 fot. 1088288 fot. 1088289 fot. 1088290 fot. 1088291

ID328258 Tulostoma fimbriatum; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.11.03; piaszczysta dróżka na stoku; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 16,2" N i 19st 25' 11,5" E

fot. 1117349 fot. 1117350 fot. 1117351 fot. 1117352 fot. 1117353 fot. 1117354

ID328340 Tulostoma fimbriatum; 400 m na S od Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2019.11.23; murawa trawiasta przy torach kolejowych; na ziemi kilkanaście osobników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Wieruszów.
fot. 1117883 fot. 1117884 fot. 1117885 fot. 1117886 fot. 1117887 fot. 1117888 fot. 1117889

ID332629 Tulostoma fimbriatum; Łęg, okolice mostu na Warcie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2020.06.06; żwirowe przydroże; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 50,5" N i 19st 18'2,7" E

fot. 1146926 fot. 1146927 fot. 1146928 fot. 1146929

 ID332752  Tulostoma aff. fimbriatum; Jastarnia, pow. pucki, woj. Pomorskie, DA-41; 2017.10.14; piaszczyste nieużytki; ziemia setki owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0005277, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/955220.html
uwagi: fot. 1147438

ID344066 (potwierdzenie 153698) Tulostoma fimbriatum; Szczepocice Rządowe, cz. lewobrzeżna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.04.04; żwirowe przydroże; na ziemi grupa kilkudziesięciu, zeszłorocznych owocników owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 8,2" N 19st 20' 41,7" Efot. 1219104 fot. 1219105 fot. 1219106 fot. 1219107

ID356642 Tulostoma fimbriatum; Bełchatów, ul. Staszica; gm. Bełchatów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-25; 2022.03.15; zieleń miejska; pas trawnika pomiędzy ulicą a parkingiem; na ziemi, w trawie ponad 25 owocników w dwóch grupkach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 21' 55,2" N 19st 23' 10,1" E

fot. 1326738 fot. 1326739 fot. 1326740

Uwagi: owocniki zeszłoroczne, zdjęcia robione w domu.

ID356934 Tulostoma cfr. fimbriatum; Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-59; 2020.07.12; antropogeniczne przydroże, sosna, świerk, jałowiec, trociny; bezpośrednio na ziemi, w obrębie betonowych płyt ażurowych pojedynczo w; leg. Marian Sęktas; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK u Anny Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: owocniki wyrosły koło pojemników na śmieci
fot. 1330068fot. 1330069fot. 1330070fot. 1330071fot. 1330072fot. 1330073

ID357399 Tulostoma fimbriatum; Szczecin Wielgowo, ul.Zaułek Sikoreczki, pow. szczeciński,gm.Miasto Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2022.04.30; piaszczyste pobocze drogi z bylicami; ściółka kilka owocników na pow.2m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1334085.html
Berłóweczka frędzelkowatafot. 1334304

ID360266 Tulostoma fimbriatum; 1 km S od wsi Hucisko; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.08.14; brzeg lasu; zarastająca kupa piaszczystej ziemi; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 28" N 19st 31' 2,8" E

fot. 1364524 fot. 1364525 fot. 1364526 fot. 1364527

ID360285 Tulostoma fimbriatum; 1,2 km NE od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.08.15; bór sosnowy; żwirowa droga leśna; na ziemi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 10' 45,5" N 19st 25' 26" E

fot. 1364688 fot. 1364689 fot. 1364690 fot. 1364691 fot. 1364692 fot. 1364693

ID361313 Tulostoma fimbriatum; Osiedle Leśne Dąbrówka, Radomsko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.09.17; przydroże; żwirowe pobocze szosy przy borze sosnowym; na ziemi ponad 80 owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,032375 19,364456

fot. 1373794 fot. 1373795 fot. 1373796 fot. 1373797 fot. 1373798 fot. 1373799

ID363533 Tulostoma fimbriatum; Osiedle Niewiadów; gm. Ujazd, pow. tomaszowski, woj. łódzkie, DD-99; 2022.10.19; zieleń miejska; osiedlowy trawnik; na ziemi ponad 25 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,6120 19,9276

fot. 1390709 fot. 1390710

ID364516 Tulostoma fimbriatum; Sztutowo, ul. Morska, pętla autobusowo-parkingowa przy wejściu na plaże nr 60, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-84; 2022.11.26; nadmorski bór sosnowy, brzoza, jarzębina; piaszczysta ziemia (wydma szara) masowo w 2 dwóch grupach po ponad 50 owocników w każdej; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: 1 lokalizacja przy parkingu, 2 lokalizacja 150m w kierunku plaży, przy piaszczystej równoległej do niej drodze.
Owocniki w 1 lokalizacji do 5 cm wysokie, owocniki w 2 lokalizacji do 10 cm wysokie.
Owocniki 1 lokalizacji
fot. 1399176 fot. 1399177 fot. 1399178 fot. 1399179 fot. 1399180


Owocniki z 2 lokalizacji
fot. 1399181 fot. 1399182 fot. 1399183 fot. 1399184 fot. 1399185

ID366140 Tulostoma fimbriatum; Gdańsk-Górki Zachodnie, Ujście Wisły Śmiałej, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2023.02.11; wydma szara nad rzeką, rokitnik, wierzba; we mchu i trawie Pojedynczo 6; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: koło ogniska, trochę zdeptane. 50 cm obok pojedynczy owocnik prawdopodobnie T. brumale (dołączono oddzielnie)

fot. 1411667 fot. 1411668 fot. 1411669 fot. 1411670 fot. 1411671

ID366249 Tulostoma fimbriatum; MOP Zaborów NŻ, przy A2, gm. Uniejów, pow. poddębicki, woj. łódzkie, DD-42; 2023.02.14; murawa napiaskowa; gleba kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, Romuald Tomaszewski; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: N 52.0345 E 18.8772
fot. 1413072fot. 1413073fot. 1413074fot. 1413075fot. 1413076fot. 1413077fot. 1413078fot. 1413079

ID366357 Tulostoma fimbriatum; Otyń.3 km na N od Nowej Soli, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD-60; 2023.02.22; Wśród roślin zielnych.; Na ziemi. Kilkadziesiąt owocników.; leg. Iwona Burzynska; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: Tak,będzie wysłany do kustosza ., Tak.
uwagi: fot. 1414499 fot. 1414500 fot. 1414501 fot. 1414502 fot. 1414503

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji