takson nie ujęty w czekliście

Psathyrella fagetophila Örstadius et Enderle