grzyby.pl

Typhula erythropus (Pers.) Fr.

pałecznica czerwonawa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Typhula Typhula Typhula TyphulaTyphulapałecznica szczecinkowotrzonowa (Typhula setipes)
Typhula erythropus (pałecznica czerwonawa)
14.10.2005, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID275105 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Saprotrof. Na martwych ogonkach liściowych, pędach roślin zielnych i na gałązkach.Saprotrof. Na martwych ogonkach liściowych, pędach roślin zielnych i na gałązkach.