Typhula erythropus (pałecznica czerwonawa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID275105 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Saprotrof. Na martwych ogonkach liściowych, pędach roślin zielnych i na gałązkach.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Typhula erythropus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-84 121924 AB-94 276275 BE-49 156387 CA-99 206921 CC-15 271095 CC-92 299283 CC-95 299284 CE-17 295712 295820 CE-27 295716 208386 295711 295809 208389 295718 CE-28 295721 295719 208378 295723 295720 295722 295704 295714 295706 CE-35 253404 253405 CE-36 208387 CE-37 208377 194359 295707 295710 208382 194360 194356 193250 194361 194353 295708 208371 208379 194357 208384 208385 194354 194358 295821 253406 193248 CE-39 295725 CE-46 253401 249139 CE-47 253403 253402 CE-48 341246 DE-46 363024 229157 DE-55 320903 320154 DE-65 327277 181962 209612 EB-58 275105

ID121924 Typhula erythropus; Puszcza Goleniowska, ok. 0,8 km na NW od skrzyżowania rzeki Płoni z DK nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2008.11.11; w starym parku podworskim (Db, Bk, Kl, Jw, Gb, Św, leszczyna, Ol); na zagrzebanych w ściółce liściach pojedynczo i w małych grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. P. Chachuła i M. Ciszewski; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Pałecznica czerwonawa
fot. 219010.jpg

fot. 219011.jpg

omówiona w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/215699.html

ID156387 Typhula erythropus; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, BE-49; 2009.10.24; las liściasty (osika, klon i inne); na ściółce;na resztkach gałązek i liści (możliwe że osikowych) kilkadziesiąt owocników na przestrzeni kilku metrów kw.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, w Stacji ZBŚRiL PAN
uwagi:
fot. 307072

ID181962 Typhula erythropus; 2 km NW ,Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.10.03; kępa głogów w dawno opuszczonym śródleśnym gospodarstwie; na szypułkach głogu zagrzebanych w ściółce kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Znalezisko prezentowane w wątku https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/392560.html

ID193248 Typhula erythropus; 750 m na S-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.27; las olchowy, z domieszką dębu, osiki, brzozy; na opadłych liściach masowo, po klika na wielu ogonkach liściowych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, zwany Las Wójcki" działka nr 732. Gmina Łubnice.
fot. 453180 fot. 453181 fot. 453182

ID193250 Typhula erythropus; 1,1km na S-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.28; podmokły las liściasty (olcha, wierzba, osika, dąb); na ziemi, pośród liści kilka owocników na kilku ogonkach liściowych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, ten sam, jak przy zgłoszeniu 193199 - wilgotny jar. Działka 1713. Wokół pola uprawne i łąki zwane Stok". Gmina Bolesławiec.
fot. 453192 fot. 453193

ID194353 Typhula erythropus; 100 m na S od zabudowań Nalepy pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.26; las olchowo-sosnowy, pojedyncze dęby, wiązy; na ziemi, na opadłych liściach i gałązkach w grupie, dużo owocników na powierzchni ok. 20m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 230. Gmina Bolesławiec. Podano najbliższą lokalizację do miejscowości w innej gminie.
fot. 459044

ID194354 Typhula erythropus; 300 m na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.31; las olchowy; na ziemi, na opadłych liściach i gałązkach w grupach i pojedynczo, na powierzchni 1m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 231. Gmina Bolesławiec.
fot. 459047

ID194356 Typhula erythropus; 50 m na S-W od zabudowań Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.23; las olchowo-dębowo-brzozowo-wierzbowo-osikowo-leszczynowy, nad strumieniem; na ziemi, na opadłych liściach i gałązkach w grupie i pojedynczo - kilkadziesiąt owocników, w kilku miejscach na pow. ok. 100m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 198/4. Gmina Wieruszów.
fot. 459058

ID194357 Typhula erythropus; 50-350 m na S od zabudowań Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.03; las olchowy, z domieszką dębów, brzóz, wiązów; na ziemi, na opadłych liściach i gałązkach w grupach i pojedynczo, w kilku miejscach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działki nr 305/1, 301/1, 302/2, 303/1, 264/3. Gmina Bolesławiec.
fot. 459062 fot. 459063

ID194358 Typhula erythropus; 150 m na W od zabudowań Mieleszyna, tzw. Krzaków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.04; las olchowy, z domieszką wierzby, brzozy, osiki; na ziemi, na opadłych liściach i gałązkach w grupach i pojedynczo, w kilku miejscach (kilkadziesiąt owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, działka nr 408.
fot. 459067 fot. 459068

ID194359 Typhula erythropus; 550 m na S-E od zabudowań Żdżar (Podjamy), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.05; las olchowo-grabowy, z domieszką sosny i brzozy; w rowie, na opadłych liściach i gałązkach kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252. Gmina Bolesławiec.
fot. 459071

ID194360 Typhula erythropus; 400 m na W od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.27; las olchowy, z domieszką brzozy i rzadko sosny; na ziemi, na opadłych liściach i gałązkach w grupie i pojedynczo (razem 11 owocników); leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248. Gmina Bolesławiec. W lokalizacji podano najbliższą miejscowość, ale w innej gminie.
fot. 459076 fot. 459077

ID194361 Typhula erythropus; 500 m na S od zabudowań Wełny (Jaworek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.11.11; las grabowo-sosnowy; w rowie, na opadłych liściach w grupie, kilkadziesiąt owocników, w kilku miejscach na pow. 1 m2; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliższej miejscowości w innej gminie.

fot. 459080

ID206921 Typhula erythropus; rezerwat Jar Reknicy, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2012.10.14; ols nadrzeczny; na gałązce drzewa liściastego 7 owocników w grupie; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: na tej samej gałązce buławka
fot. 525380

ID208371 Typhula erythropus; 1,3 km na E od zabudowań Klatki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.26; las sosnowy, z wilgotnym zagłębieniem: olsza, czeremcha, brzoza; na opadłych, rozkładających się ogonkach liściowych olchy w grupach, na wielu liściach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 954. Gmina Wieruszów.
fot. 532521 fot. 532522 fot. 532523

ID208377 Typhula erythropus; 800 m na N od zabudowań Ludwinowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.10.17; las mieszany: sosna, świerk, olcha, dąb, grab, brzoza; w rowie, posród rozkładających się liści, na ogonkach liściowych w grupach, po kilka na każdym ogonku; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, tzw. Las Ludwiński". Gmina Łubnice.
fot. 532527 fot. 532528

ID208378 Typhula erythropus; 13 km na N-E od zabudowań miejscowości Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2012.10.31; las olchowy, z domieszką świerka, brzozy; na opadłch, rozkładających się ogonkach liściowych olchy w grupie, bardzo liczne na obszarze 5 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Czastary oddział 885. Gmina Czastary.
fot. 532532 fot. 532533

ID208379 Typhula erythropus; 800 m na W od zabudowań Krajanki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.02; rów na łące, porośnięty olchą; w grubej warstwie liści, na rozkładających się ogonkach liściowych olchy w grupie, na wielu ogonkach liściowych po kilka owocników, ok. 10 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Czastary.
fot. 532537 fot. 532538

ID208382 Typhula erythropus; 350 m na N-W od zabudowań Wełny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.02; rów w lesie olchowym; posród opadłych liści, na ogonkach liściowych olchy w grupie, na wielu ogonkach liściowych, ok. 2 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 980. Gmina Bolesławiec. Odległość podano do najbliżej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 532556 fot. 532557 fot. 532558 fot. 532559

ID208384 Typhula erythropus; 500 m na N-W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.03; rów w lesie olchowym, rzadko świerk i leszczyny, brzozy; w opadłych liściach, na ogonkach liściowych olchy w grupie, na wielu ogonkach liściowych, pow. ok. 2 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 992. Gmina Bolesławiec.
fot. 532563 fot. 532564

ID208385 Typhula erythropus; 300 m od zbudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.11.04; śródpolne oczko wodne, wokół zadrzewienia olchy; pośród opadłych liści, na ogonkach liściowych olchy w grupie, na pow. 10 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Bolesławiec.
fot. 532569 fot. 532570 fot. 532571

ID208386 Typhula erythropus; 1,2 km na S-W od zabudowań Osowej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.11.05; las mieszany: sosny, świerki, olchy, dęby, brzozy; w opadłych liściach, na ogonkach liściowych olchy w grupie, pow. 1 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Lasy prywatne. Gmina Galewice.
fot. 532575 fot. 532576

ID208387 Typhula erythropus; 700 m na N-W od zabudowań Ustronia, pow. Kępno, woj. wielkopolskie, CE-36; 2012.11.18; przydrożny rów w lesie mieszanym: sosna, świerk, dąb, wierzba, olcha; pośród opadłych liści na rozkładających się liściach dębu, na 2 liściach po 1 owocniku; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach Leśnictwo Wielisławice oddział 23. Gmina Łęka Opatowska.

fot. 532579

ID208389 Typhula erythropus; 150 m na N-W od zabudowań miejscowości Kużaj, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.11.21; podmokły las mieszany: sosna, świerk, brzoza, olcha, czeremcha, leszczyna; pośród opadłych liści, na ogonkach liściowych olchy w grupach, po kilka na każdym ogonku, na pow. 1 m kw.; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice oddział 700. Gmina Galewice.
fot. 532585 fot. 532586 fot. 532587

ID209612 Typhula erythropus; 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2012.10.21; niewielki, młody ols nad rz.Widzówką; na drobnym materiale roślinnym ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 31" N i 19st 23' 39,2" E

fot. 539687 fot. 539688 fot. 539689 fot. 539690

ID229157 Typhula erythropus; Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Górnickiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.11.02; wilgotny las liściasty -olchy, osiki, brzozy, jesiony, kruszyny; na ogonkach liściowych i drobnych szczątkach roślinnych gnijących w ściółce kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 10" N i 19st 26' 21,5" E

fot. 627380 fot. 627381 fot. 627382

ID249139 Typhula erythropus; 1,4 km na S-E od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-46; 2014.10.19; las olszowy, z domieszką brzozy i ¶wierka; na ziemi, na ogonkach li¶ciowych rozkładających się liści olchy w grupach, na wielu ogonkach li¶ciowych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów, Le¶ny Zakład Do¶wiadczalny w Siemianicach, oddział 102, gmina Łęka Opatowska.
fot. 713753 fot. 713754

ID253401 Typhula erythropus; 900m na S-E od zabudowań Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-46; 2014.10.19; las olchowy; na ogonkach lisciowych zeszłorocznych lisci olchy po kilka na wielu liściach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadlesnictwo Doswiadczalne w Siemianicach Lesnictwo Marianka oddział 101.
fot. 730300 fot. 730301

ID253402 Typhula erythropus; 400m na W od zabudowań Piask, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2014.11.15; sródłakowe zadrzewienia olchy; na ogonkach lisciowych zeszłorocznych lisci olchy od 1 do kilku na wielu lisciach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Teren prywatny. Gmina Byczyna.
fot. 730306 fot. 730307 fot. 730308

ID253403 Typhula erythropus; 1,4 km na S-W od zabudzowań Łubnic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2014.11.15; sródłakowe zadrzewienia olchy; na ogonkach lisciowych zeszłorocznych lisci olchy po kilka na wielu lisciach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Teren prywatny. Gmina Łubnice.
fot. 730318 fot. 730319 fot. 730320

ID253404 Typhula erythropus; 500m na W od zabudowań Przytocznicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-35; 2014.11.10; las olchowy, z domieszka brzozy, swierka; na ogonkach lisciowych zeszłorocznych lisci olchy po kilka na wielu lisciach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Pieczyska oddział 348.
fot. 730334 fot. 730335

ID253405 Typhula erythropus; 400m na S-W od zabudowań Przytocznicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-35; 2014.11.10; las olchowo-swierkowy, z domieszka jodły, buka; na ogonkach lisciowych zeszłorocznych lisci olchy po kilka na wielu lisciach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Pieczyska oddział 352.
fot. 730344

ID253406 Typhula erythropus; 300m na W od zabudowań Krajanki - Ławki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.11.09; las olchowy; na ogonkach lisciowych zeszłorocznych lisci olchy kilkanascie na kilku lisciach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Czastary oddział 966.
fot. 730356 fot. 730357

ID271095 Typhula erythropus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.10.28; Las liściasty z domieszką sosny.; Na ogonkach liściowych (prawdopodobnie jesion). W ściółce. Po kilka. Łącznie około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 799902 fot. 799903 fot. 799904 fot. 799905

 ID275105  Typhula erythropus; Puszcza Piska Krutyń, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB-58; 2013.10.12; grab, dąb, sosna, olsza, teren wilgotny; ogonek liścia olszy kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/131012/0008, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/610864.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/610865.jpg&type=image/jpeg

ID276275 Typhula erythropus; 1,9 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.10.31; ols źródliskowy; na mokrych szczątkach roślinnych wymieszanych z gruntem w grupie kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 823382

ID295704 Typhula erythropus; 100 m na NW od Borków Sokolskich, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.21; zarosla olchowe; na ogonkach częsciowo zagrzebanych lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 835.
fot. 899292 fot. 899293

ID295706 Typhula erythropus; 1,1 km na SW od Lesniczówki Szustry, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.22; las olchowy; na ogonkach częsciowo zagrzebanych lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 810.
fot. 899298 fot. 899299

ID295707 Typhula erythropus; 1,1 km na NW od Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.23; las sosnowo-olchowy, z domieszka swierka; na ogonkach częsciowo zagrzebanych lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 975.
fot. 899304 fot. 899305 fot. 899306

ID295708 Typhula erythropus; 800 m na NW od Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.23; las sosnowo-olchowy; na ogonkach częsciowo zagrzebanych lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 976.

fot. 899310 fot. 899311

ID295710 Typhula erythropus; 1 km na N od Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.10.29; las olchowo-sosnowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 997.
fot. 899315 fot. 899316

ID295711 Typhula erythropus; 900 m na NW od stacji kolejowej Pieczyska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.10.30; las sosnowo-olchowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Mieleszynek oddział 919.
fot. 899321 fot. 899322 fot. 899323

ID295712 Typhula erythropus; 400 m na W od Grądów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.10.31; las olchowo-sosnowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Węglewice oddział 670.
fot. 899327 fot. 899328

ID295714 Typhula erythropus; Gumisko, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.26; zarosla olchowe; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Gumisko, Gmina Sokolniki.Teren prywatny.
fot. 899333 fot. 899334 fot. 899335

ID295716 Typhula erythropus; Kostrzewy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.10.28; las olchowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Kostrzewy. Gmina Galewice, las prywatny.
fot. 899339 fot. 899340

ID295718 Typhula erythropus; 1,1, km na E od stacji kolejowej Pieczyska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.10.30; las olchowo- brzozowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Mieleszynek oddział 899.
fot. 899346 fot. 899347 fot. 899348

ID295719 Typhula erythropus; 1,6 km na S od Lututowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.22; zarosla olchowo-grabowo-brzozowe; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 799.
fot. 899357 fot. 899358

ID295720 Typhula erythropus; 800 m na S od Lesniczówki Szustry, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.23; las sosnowo-olchow- brzozowo-swierkowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 800.
fot. 899367 fot. 899368 fot. 899369

ID295721 Typhula erythropus; 500 m na NE od Lesniczówki Szustry, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.26; las olchowo - brzozowo - swierkowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 792.
fot. 899377 fot. 899378 fot. 899379

ID295722 Typhula erythropus; 500 m na NE od Zdzierczyzny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.26; las olchowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 816.
fot. 899388 fot. 899389 fot. 899390

ID295723 Typhula erythropus; 1,2 km na NE od Zdzierczyzny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.26; las sosnowo-olchowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 806.
fot. 899400 fot. 899401 fot. 899402

ID295725 Typhula erythropus; 400 m na E od Dębiny, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-39; 2016.10.27; las olchowo-osikowy; na ogonkach lisci olchy licznie; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wieluń Lesnictwo Wróblew oddział 190.
fot. 899418 fot. 899419 fot. 899420

ID295809 Typhula erythropus; 500 m na NW od Galewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.11.02; las olchowy; na ogonkach lisci olchy kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Węglewice oddział 713.
fot. 900207 fot. 900208 fot. 900209

ID295820 Typhula erythropus; 1,8 km na N od Spóli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.12.02; las mieszany, sosny, olchy, brzozy; na ogonkach lisci olchy, lezacych w rowie na kilku ogonkach po 1 do 6 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 634.
fot. 900323

ID295821 Typhula erythropus; 300 m na SE od Makowszczyzny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.11.03; las liściasty, olcha, dab, klon, brzoza; na ogonkach lisci olchy na kilku ogonkach po 2-4 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Łubnice.
fot. 900344 fot. 900345

 ID299283  Typhula erythropus; 1,5 km, SW, Pawłowo (gmina Czerniejewo), pow. gnieĽnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2016.10.22; las li¶ciasty (okresowo podmakaj±cy), w tym olsza czarna; ogonki li¶ciowe li¶ci olszy czarnej masowo; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003830, tak, notatka: nie
uwagi: nadle¶nictwo Czerniejewo, le¶nictwo Linery, oddział 82/83
widok na ¶ciółkę z li¶ćmi porastanymi przez T. erythropus (dodatkowo widoczne na zdjęciu przypuszczalne Clavariadelphys junceus tez pobrane)
fot. 917833
owocniki zebrane na li¶ciu
fot. 917834
owocnik
fot. 917835
rozmiar wobec monety
fot. 917836

 ID299284  Typhula erythropus; 2,2 km, NE, Sokołowo (gmina Witkowo), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2016.10.23; wilgotnawy las liściasty z olszą czarną (ols, ale obecnie tylko okresowo podmokający); ogonki liściowe liści olszy czarnej bardzo licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003827, tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, przy słupku oddziałowym z numerami 4-5-13-14
widok na ¶ciółkę (w tych dniach T. erythropus współwystępowała z przypuszczaln± Clavariadelphus junceus)
fot. 917841
owocniki
fot. 917842 fot. 917843

ID320154 Typhula erythropus; Las Ładzki, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.11.02; liściaste zarośla w lesie mieszanym -klony, robinie i inne; w ściółce, na ogonkach liściowych licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 13" N i 19st 21' 55,8" E

fot. 1038906 fot. 1038907 fot. 1038908 fot. 1038909

ID320903 Typhula erythropus; 1,8 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2018.10.21; pas mieszanego lasu nad śródleśnym strumieniem; na ogonkach liści gnijących w ściółce kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 39" N i 19st 18' 59,5" E

fot. 1042767 fot. 1042768 fot. 1042769

ID327277 Typhula erythropus; 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2019.10.05; bór sosnowy; pas lasu nad okresowym ciekiem wodnym -sosna, olcha, brzoza, wierzba; ściółka; na ogonkach liściowych olchy licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 8,2" N i 19st 19' 51" E

fot. 1109204 fot. 1109205 fot. 1109206 fot. 1109207

ID341246 Typhula erythropus; 1,7 km na S od Łubnic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-48; 2020.11.03; las olchowy; na zeszłorocznych, opadłych liściach olchy licznie, na wielu ogonkach liściowych; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak
uwagi: Las prywatny, gmina Łubnice.
fot. 1199799 fot. 1199800 fot. 1199801

ID363024 Typhula erythropus; Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.09.20; ols nad stawem; na ogonkach liściowych, gnijących w ściółce, liści olchy masowo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1366 19,4673

fot. 1387515 fot. 1387516 fot. 1387517 fot. 1387518

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji