grzyby.pl

Lycoperdon molle Pers.

purchawka miękka
Lycoperdon atropurpureum sensu auct. · Lycoperdon umbrinum sensu auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lycoperdon molle (purchawka miękka)

cechy makroskopowe

Lycoperdon molle (purchawka miękka)

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach różnego typu i na terenach trawiastych, na glebach różnego rodzaju; czerwiec-październik.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalne są młode owocniki, o wnętrzu jeszcze białym. [105]

uwagi

wybrane okazy · selected collections

#6
06 09 27 - 12
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.646 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3362]
    Lycoperdon molle Pers. · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska i Galas-Świdurska 2005, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska i Malinger 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2009, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Gierczyk i in. 2014, Karasiński i in. 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a , Adamczyk 2011b, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i in. 2019b, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Friedrich 2020, Stokłosa i in. 2019, Gierczyk i in. 2020

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji