grzyby.pl

Postia lowei (Pilát ex Pilát) Jülich [🔉 pos·ti·a *]

drobnoporek łagodny
Oligoporus lowei (Pilát ex Pilát) Gilb. et Ryvarden [główna w czekliście] · Spongiporus lowei (Pilát ex Pilát) A. David · Tyromyces lowei (Pilát ex Pilát) Bondartsev
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Postia Postia Postia PostiaPostiadrobnoporek nieforemny (Postia balsamea)drobnoporek mleczny (Postia tephroleuca)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, na drewnie świerkowym; sierpień-wrzesień.W lasach iglastych, na drewnie świerkowym; sierpień-wrzesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony