grzyby.pl
wyborny jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Agaricus arvensis Schaeff.

pieczarka biaława, pieczarka polowa, Horse Mushroom /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)
pokrój; 21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Krowiarki; copyright © by Marek Snowarski
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)
przekrój
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)

opis

Kapelusz biały, białawy, z wiekiem blado ochrowy, żółknący; 80 – 120 (150) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaski, czasem z obłym garbkiem; powierzchnia sucha, gładka, aksamitna, rzadko pękająca na drobne, cienkie przylegające łuseczki, otarta przebarwia się mniej lub bardziej żółto, ochrowożółto.

space

Trzon biały, białawy; 50 – 160 x 10 – 20 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie lecz bez bulwki; powierzchnia gładka, poniżej pierścienia rzadko drobno łuseczkowata, otarta żółknie; trzon pełny, z wiekiem wydrążony. Pierścień trwały, gruby, spodnia strona pierścienia pęka gwiazdkowato na wyraźne ułożone obwodowo łuseczki.

space

Pileus white, whitish, in age pale ochre, yellowing; 80 – 120 (150) mm broad, hemishperic, plane in age, sometimes with obtuse umbo; surface dry, smooth, satiny, rarely cracking on minute, addpressed scales; bruising more or less yellow, ochra-yellow.

space

Stipe white, whitish; 50 – 160 x 10 – 20 mm, enalarged downwards, base not bulbous; surface smooth, below ring slightly wooly or scaly, bruising yellow; solid, hollow in age; ring membranous, persistent, thick, underside cracking star-like leaving distict radial scales.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7 – 9 x 5 – 6 µm.

Spore print chocolate-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7 – 9 x 5 – 6 µm.

występowanie

Częsta. Od lata do jesieni, zwykle w grupach, poza lasami, na łąkach, pastwiskach, w zaroślach i na brzegach lasów, w lasach iglastych i liściastych; na ziemi i na kompoście; od maja do października.

Common. Summer-fall, outside of forests, on grass-lands, pastures, parks, on the edge of woods.

wartość

Jadalna i bardzo smaczna.

Edible and choice.
Drugi rosnący poza lasami pospolity gatunek pieczarki – pieczarkę łąkową (Agaricus campestris) odróżnimy po tym, że dojrzewająca ma żywo różowe blaszki oraz przyjemny grzybowy, „pieczarkowy zapach” lecz nie jest to zapach anyżowy; jej pierścień jest słaby cienki i delikatny i wraz ze wzrostem szybko zanika.

Jeśli podstawa trzonu silnie żółknie a pieczarka ma nieprzyjemny zapach karbolu, to jest to trująca pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus).

Podobne cechy ma biała, żółknąca, o zapachu anyżu, ale rosnąca w lasach: pieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola) odróżnimy ją dzięki wyraźnej, obrzeżonej bulwkowatej postawie trzonu.

space

pomyłki z muchomorami

Blaszki młodych pieczarek są jasne. W trakcie dojrzewania różowieją i następnie stają się ciemnobrązowe, tak samo jak i barwa wysypu ich zarodników. Jest to cecha pewnie odróżniająca pieczarki od muchomorów. Muchomory mają zawsze białą barwę wysypu zarodników i także w wieku dojrzałym jasne, zwykle białe blaszki.

Zbieranie dojrzałych pieczarek, tj. w fazie brązowych blaszek, nie grozi więc tragiczną pomyłką z muchomorami, zwłaszcza z białymi silnie trującymi muchomorami jak np. muchomor jadowity (Amanita virosa) lub muchomor zielonawy odm. biała (Amanita phalloides var. alba).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020921.11.02 - Agaricus arvensis (pieczarka biaława); Kotlina Kłodzka, Krowiarki
020921-11
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/ #6
znalezisko 20020823.2.02 - Agaricus arvensis (pieczarka biaława); Wrocław
020823-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #6
znalezisko 20040529.2.04 - Agaricus arvensis (pieczarka biaława); Jurata
040529-2
/Jurata/ #3