grzyby.pl

Agaricus arvensis Schaeff.

pieczarka biaława, pieczarka polowa, Horse Mushroom /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)
pokrój; 21.09.2002, Kotlina Kłodzka, Krowiarki; copyright © by Marek Snowarski
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)
przekrój
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)
Agaricus arvensis (pieczarka biaława)

opis

Kapelusz biały, białawy, z wiekiem blado ochrowy, żółknący; 80-120 (150) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaski, czasem z obłym garbkiem; powierzchnia sucha, gładka, aksamitna, rzadko pękająca na drobne, cienkie przylegające łuseczki, otarta przebarwia się mniej lub bardziej żółto, ochrowożółto.

Blaszki początkowo białawe, młode (tuż przed otwarciem kapelusza lub wkrótce po) bladoszaroróżowe, dojrzałe purpurowobrązowe, czarnobrązowe; gęste, wolne, wąskie; ostrza gładkie.

Trzon biały, białawy; 50-160 x 10-20 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie lecz bez bulwki; powierzchnia gładka, poniżej pierścienia rzadko drobno łuseczkowata, otarta żółknie; trzon pełny, z wiekiem wydrążony. Pierścień trwały, gruby, spodnia strona pierścienia pęka gwiazdkowato na wyraźne ułożone obwodowo łuseczki.

Miąższ biały, nieco żółknący - w podstawie trzonu i pod skórką kapelusza; zapach anyżowy lub migdałowy, nie zawsze wyraźny; smak łagodny. Reakcja Schaeffera pozytywna.Kapelusz biały, białawy, z wiekiem blado ochrowy, żółknący; 80-120 (150) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem płaski, czasem z obłym garbkiem; powierzchnia sucha, gładka, aksamitna, rzadko pękająca na drobne, cienkie przylegające łuseczki, otarta przebarwia się mniej lub bardziej żółto, ochrowożółto.

space

Trzon biały, białawy; 50-160 x 10-20 mm, nieco rozszerzający się ku podstawie lecz bez bulwki; powierzchnia gładka, poniżej pierścienia rzadko drobno łuseczkowata, otarta żółknie; trzon pełny, z wiekiem wydrążony. Pierścień trwały, gruby, spodnia strona pierścienia pęka gwiazdkowato na wyraźne ułożone obwodowo łuseczki.

space

Pileus white, whitish, in age pale ochre, yellowing; 80-120 (150) mm broad, hemishperic, plane in age, sometimes with obtuse umbo; surface dry, smooth, satiny, rarely cracking on minute, addpressed scales; bruising more or less yellow, ochra-yellow.

Lamellae whitish, soon becoming pale-pinkish-gray, mature purple-brown, blackish-brown; dense, free, narrow; edges smooth.

Stipe white, whitish; 50-160 x 10-20 mm, enalarged downwards, base not bulbous; surface smooth, below ring slightly wooly or scaly, bruising yellow; solid, hollow in age; ring membranous, persistent, thick, underside cracking star-like leaving distict radial scales.

Flesh white, sligthly yellowing - in stipe base and under cuticule; odour of anise or almonds, not often distinct; taste mild. Schaeffer reaction positive.

Pileus white, whitish, in age pale ochre, yellowing; 80-120 (150) mm broad, hemishperic, plane in age, sometimes with obtuse umbo; surface dry, smooth, satiny, rarely cracking on minute, addpressed scales; bruising more or less yellow, ochra-yellow.

space

Stipe white, whitish; 50-160 x 10-20 mm, enalarged downwards, base not bulbous; surface smooth, below ring slightly wooly or scaly, bruising yellow; solid, hollow in age; ring membranous, persistent, thick, underside cracking star-like leaving distict radial scales.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-9 x 5-6 µm.Wysyp zarodników czekoladowobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 7-9 x 5-6 µm.
Spore print chocolate-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7-9 x 5-6 µm.
Spore print chocolate-brown. Spores ellipsoid, smooth, 7-9 x 5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. Od lata do jesieni, zwykle w grupach, poza lasami, na łąkach, pastwiskach, w zaroślach i na brzegach lasów, w lasach iglastych i liściastych; na ziemi i na kompoście; od maja do października.Częsta. Od lata do jesieni, zwykle w grupach, poza lasami, na łąkach, pastwiskach, w zaroślach i na brzegach lasów, w lasach iglastych i liściastych; na ziemi i na kompoście; od maja do października.
Common. Summer-fall, outside of forests, on grass-lands, pastures, parks, on the edge of woods.
Common. Summer-fall, outside of forests, on grass-lands, pastures, parks, on the edge of woods.

jadalne czy trujące? 🟢!

Jadalna i bardzo smaczna.Jadalna i bardzo smaczna.
Edible and choice.
Edible and choice.
Drugi rosnący poza lasami pospolity gatunek pieczarki – pieczarkę łąkową (Agaricus campestris) odróżnimy po tym, że dojrzewająca ma żywo różowe blaszki oraz przyjemny grzybowy, „pieczarkowy zapach” lecz nie jest to zapach anyżowy; jej pierścień jest słaby cienki i delikatny i wraz ze wzrostem szybko zanika.Drugi rosnący poza lasami pospolity gatunek pieczarki – pieczarkę łąkową (Agaricus campestris) odróżnimy po tym, że dojrzewająca ma żywo różowe blaszki oraz przyjemny grzybowy, „pieczarkowy zapach” lecz nie jest to zapach anyżowy; jej pierścień jest słaby cienki i delikatny i wraz ze wzrostem szybko zanika.
Jeśli podstawa trzonu silnie żółknie a pieczarka ma nieprzyjemny zapach karbolu, to jest to trująca pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus).Jeśli podstawa trzonu silnie żółknie a pieczarka ma nieprzyjemny zapach karbolu, to jest to trująca pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus).
Podobne cechy ma biała, żółknąca, o zapachu anyżu, ale rosnąca w lasach: pieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola) odróżnimy ją dzięki wyraźnej, obrzeżonej bulwkowatej postawie trzonu.Podobne cechy ma biała, żółknąca, o zapachu anyżu, ale rosnąca w lasach: pieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola) odróżnimy ją dzięki wyraźnej, obrzeżonej bulwkowatej postawie trzonu.

For comparison with deadly amanitas see comments on muchomor (Amanita) page. Among Agarics one should notice pieczarka karbolowa (Agaricus xanthodermus) with strongly bruising yellow stipe base and with intensive, unpleasant smell of phenol.
Similar white, bruising yellow, with anise odour grows in woods pieczarka bulwiasta (Agaricus silvicola) have distinct, marginate bulb at stipe base.

space

Blaszki młodych pieczarek są jasne. W trakcie dojrzewania różowieją i następnie stają się ciemnobrązowe, tak samo jak i barwa wysypu ich zarodników. Jest to cecha pewnie odróżniająca pieczarki od muchomorów. Muchomory mają zawsze białą barwę wysypu zarodników i także w wieku dojrzałym jasne, zwykle białe blaszki.Blaszki młodych pieczarek są jasne. W trakcie dojrzewania różowieją i następnie stają się ciemnobrązowe, tak samo jak i barwa wysypu ich zarodników. Jest to cecha pewnie odróżniająca pieczarki od muchomorów. Muchomory mają zawsze białą barwę wysypu zarodników i także w wieku dojrzałym jasne, zwykle białe blaszki.
Zbieranie dojrzałych pieczarek, tj. w fazie brązowych blaszek, nie grozi więc tragiczną pomyłką z muchomorami, zwłaszcza z białymi silnie trującymi muchomorami jak np. muchomor jadowity (Amanita virosa) lub muchomor zielonawy odm. biała (Amanita phalloides var. alba). Zbieranie dojrzałych pieczarek, tj. w fazie brązowych blaszek, nie grozi więc tragiczną pomyłką z muchomorami, zwłaszcza z białymi silnie trującymi muchomorami jak np. muchomor jadowity (Amanita virosa) lub muchomor zielonawy odm. biała (Amanita phalloides var. alba).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020921.11.02 - Agaricus arvensis (pieczarka biaława); Kotlina Kłodzka, Krowiarki
020921-11
leg. Marek Snowarski
/Kotlina Kłodzka, Krowiarki/ #6
znalezisko 20020823.2.02 - Agaricus arvensis (pieczarka biaława); Wrocław
020823-2
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #6
znalezisko 20040529.2.04 - Agaricus arvensis (pieczarka biaława); Jurata
040529-2
/Jurata/ #3