jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

obrost wzniesiony