grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

obrost wzniesiony
Physcia Physcia Physcia PhysciaPhysciaobrost modry (Physcia caesia)obrost sinawy (Physcia aipolia ssp. aipolia)