grzyby.pl

Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour

karlinka brodawkowata
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈