grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (1.130)

Pycnothelia papillaria (Ehrh.) L.M. Dufour

karlinka brodawkowata