grzyby.pl

Phallogaster saccatus Morgan

pękacz gruszkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phallogaster saccatus (pękacz gruszkowaty)
03.06.1994, Třinec, Osůvky, Czechy – w lesie na resztkach drewna; copyright © by Bohdan Cienciała
Phallogaster saccatus (pękacz gruszkowaty)
Phallogaster saccatus (pękacz gruszkowaty)
Phallogaster saccatus (pękacz gruszkowaty)

owocnik

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach mieszanych, na glebach wapiennych, na ziemi lub na zmurszałym drewnie, czasami na ±podziemnie.W lasach mieszanych, na glebach wapiennych, na ziemi lub na zmurszałym drewnie, czasami na ±podziemnie.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony