grzyby.pl

Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl.

kruchaweczka wysmukła, kruchaweczka czarnoblaszkowa
Psathyrella atrolaminata Kits van Wav. [główna w czekliście] · Psathyrella caudata (Fr.) Quél. · Psathyrella corrugis f. gracilis (Fr.) Enderle · Psathyrella gracilis (Fr.) Quél. [główna w czekliście] · Psathyrella gracilis f. corrugis (Pers.) Kits van Wav.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] jako osobne gatunki wyróżnia "kruchaweczkę wysmukłą" Psathyrella gracilis (Fr.) Quél.Psathyrella corrugis oraz "kruchaweczkę czarnoblaszkową" Psathyrella atrolaminata Kits van Wav.Psathyrella caudata (Fr.) Quél. (ta jest ponadto wymieniona w czerwonej liście[125] ze statusem "E–wymierający - krytycznie zagrożony").
• Wg GBIF to wszystko są synonimy kruchaweczki wysmukłej (Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl.); Mycobank zaś podaje każdy z nich osobno, bez powiązań synonimicznych. (2023-1-3)
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellakruchaweczka meduzogłowa (Psathyrella caput-medusae)kruchaweczka twardotrzonowa (Parasola conopilea)
Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)
Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)

owocnik

Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)
Kapelusz

Blaszki

Trzon

MiąższKapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodnikówWysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach i poza nimi, na ziemi, wśród ściółki i opadłych gałązek; maj-listopad.W lasach i poza nimi, na ziemi, wśród ściółki i opadłych gałązek; maj-listopad.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem