Tx: 979
grzyby.pl

Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl.

kruchaweczka wysmukła, kruchaweczka czarnoblaszkowa
Psathyrella atrolaminata Kits van Wav. [gł. w czekl.] · Psathyrella caudata (Fr.) Quél. · Psathyrella corrugis f. gracilis (Fr.) Enderle · Psathyrella gracilis (Fr.) Quél. [gł. w czekl.] · Psathyrella gracilis f. corrugis (Pers.) Kits van Wav.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] jako osobne gatunki wyróżnia "kruchaweczkę wysmukłą" Psathyrella gracilis (Fr.) Quél.Psathyrella corrugis oraz "kruchaweczkę czarnoblaszkową" Psathyrella atrolaminata Kits van Wav.Psathyrella caudata (Fr.) Quél. (ta jest ponadto wymieniona w czerwonej liście[125] ze statusem "E–wymierający - krytycznie zagrożony"). * Wg GBIF to wszystko są synonimy kruchaweczki wysmukłej (Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl.); Mycobank zaś podaje każdy z nich osobno, bez powiązań synonimicznych. [MS (2023-1-3)]
Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)
Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)
Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)

owocnik

Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła)
Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach i poza nimi, na ziemi, wśród ściółki i opadłych gałązek; maj-listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1264]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska).[1264], Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321] (as: P. corrugis), Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466] (as: P. corrugis), Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk (2022)[3842]Gierczyk (2022) Grzyby wielkoowocnikowe dawnego użytku ekologicznego „Strumień Junikowski”.[3842], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487] (as: P. corrugis), Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507] (as: P. corrugis), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494] (as: P. corrugis), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: P. corrugis), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: P. corrugis), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: P. corrugis), Grzesiak et al. (2017)[1533]Grzesiak et al. (2017) Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie".[1533], Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558] (as: P. corrugis), Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565] (as: P. corrugis), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: P. corrugis), Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740] (as: P. corrugis), Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: P. corrugis), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779] (as: P. corrugis), Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783] (as: P. corrugis), Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821] (as: P. corrugis), Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Lisiewska & Malinger (2001)[1846]Lisiewska & Malinger (2001) Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu.[1846], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Stasińska (2003)[2222]Stasińska (2003) Różnorodność grzybów (macromycetes) w warunkach naturalnej sukcesji muraw stepowych.[2222], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389] (as: P. corrugis), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: P. corrugis), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: P. corrugis), Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: P. corrugis), Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: P. corrugis)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:43 1 znaleziska Psathyrella corrugis (kruchaweczka wysmukła) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB93 335570 AB94 299700 300053 335568 AC08 350646 AC37 363289 BB01 287026 CA89 254085 260644 278918 CB49 210120 CC15 321594 321727 DE45 254981 DE46 365038 369965 DE54 217801 DE55 352618 DE56 330694 DE72 342953 DE78 298735 DE95 298677 ED34 253389 ED35 310080 GC01 230951 GC11 276554

ID 210 120 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Drewniaczki-Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB49; data zbioru: 7 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, droga leśna,żwirowa, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/121007/0003; uwagi: fot.542266 [notatka: [bf:522465]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 522465 ;

ID 217 801 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: 1 km SE od kolonii Karolinów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 49,25" N i 19st 16' 20,34" E], DE54; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębów, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121020/0001; uwagi: Zdjęcia i rozpoznanie w wątku [bf:548771] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 548771 ;

ID 230 951 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: kikaset metrów na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 22 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łaka w pobliżu zadzrewienia liściastego, na ziemi wśród zeszłorocznych traw, kilka owocników; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/121122/0001; uwagi: fot.642239 [notatka: nie] [fotografie: tak];

642239

ID 253 389 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Las Młochowski, gm. Podkowa Lesna, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED34; data zbioru: 3 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w pobliżu: leszczyna, grab, klon, w ziemi, 3 owocniki; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/141003/0004; uwagi: fot.707735; fot.707736 [notatka: [bf:707734]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 707734 ;

ID 254 085 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: TPK Gdańsk Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 16 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, drewno, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140916/0010; uwagi: fot.703012 [notatka: [bf:703011]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 703011 ;

ID 254 981 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 57,5" N i 19st 25' 4" E], DE45; data zbioru: 21 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, sosny, brzozy. W miejscu gdzie składowane jest na krótko drzewo po wycince, na drobnych szczątkach drzewnych przemieszanych z ziemią, grupa kilkudziesięciu ( 60-80 ) owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130921/0007; uwagi: [bf:600302] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 600302 ;

ID 260 644 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Droga Lipnicka, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 18 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130918/0006; uwagi: fot.598353 [notatka: [bf:598352]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 598352 ;

ID 276 554 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, kilkaset metrów na N od lesniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC11; data zbioru: 19 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na przydrożu, na ziemi zmieszanej z resztkami drewna, po kilka owocników w dwóch grupkach; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131019/0002; uwagi: fot.620600; fot.620602; [bf:620598] [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 620598 ;

ID 278 918 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Ewy, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 10 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, brzoza, buk, sosna, inne, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130910/0003; uwagi: fot.594336 [notatka: [bf:594335]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 594335 ;

ID 287 026 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: 1,2 km S od m. Bagicz, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 6 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - sosna, buk, na ziemi w wilgotnym zagłębieniu terenu, wśród traw, 4 owocniki w grupie; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/151006/0002; uwagi: [bf:791349] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 791349 ;

ID 298 677 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 25 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Przeorany nieużytek przy lesie, ziemia, kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000665; uwagi: fot.914838 fot.914839 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914838
914839

ID 298 735 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 22 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mokra droga leśna (buk, dąb, grab), ziemia, kilkanaście owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000668, BGF0000673; uwagi: fot.915164 fot.915165 fot.915166 [notatka: nie] [fotografie: tak];

915164
915165
915166

ID 299 700 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,6 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 25 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi w buczynie, na murszu drzewnym pozostałym po składowaniu drewna, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000855; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:818272] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818272 ;

ID 300 053 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,6 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej drogi przecinającej buczynę z domieszką Js, Db i Jw, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001000; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:791376] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 791376 ;

ID 310 080 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 21 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pobocze drogi leśnej, ziemia, szczątki roślinne, gromadnie; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001157; uwagi: fot.901186; fot.901190 [notatka: [bf:901184]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 901184 ;

ID 321 594 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 26 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sad gruszowy, Na ziemi, wśród traw, 1 owocnik; leg. Przemysław Drzewiecki, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0009799; uwagi: [bf:801756]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 801756 ;

ID 321 727 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 26 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Siedlisko segetalne - zdewastowany tunel foliowy., Humus., 14 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009787; uwagi: [bf:800361]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 800361 ;

ID 330 694 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 1' 7,7" N i 19st 27' 54,5" E], DE56; data zbioru: 17 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze utwardzanej ( m.in. hasiem ) drogi leśnej porośnięte trawami i roślinnością zielną, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004958; uwagi: [bf:1095107] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1095107 ;

ID 335 568 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,3 km na E od osady Mazurkowo przy ul. Sennej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi/ściółce liściastej, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005892; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1032464] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1032464 ;

ID 335 570 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Puszcza Bukowa (prop. rez. Dolina Ponikwy), 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśna droga w buczynie, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005887; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1033709] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1033709 ;

ID 342 953 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Kłobuck, pow. kłobucki, woj. śląskie, DE72; data zbioru: 2 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, olszyna, ściółka, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006368; uwagi: fot.1210564 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1210564

ID 350 646 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Pojezierze Choszczeńskie - Dolina Iny (prop. rez. Nosowo), 1,9 km na SE od Nosowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC08; data zbioru: 25 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg źródliskowy, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, potw. Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1269241] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1269241 ;

ID 352 618 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: 1,3 km SW od leśn. w Stobiecku Miejskim; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 3' 40,3" N i 19st 22' 6,4" E], DE55; data zbioru: 29 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu, na ziemi, pośród liści olchy, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008468; uwagi: [bf:799035] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 799035 ;

ID 363 289 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Źródła Płoni) 1,2 km N od miejscowości Krzynka, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 23 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi i szczątkach drewna, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1388619 fot.1388620 fot.1388621 fot.1388622; zarodniki: 11,8-13,1 -14,0! x 5,7-6,9 µm średnio 12,5 x 6,3 µm!, Q: 1,8-2,1 -2,3!, średnio 2,0:; fot.1388623; cheilocystydy:; fot.1388624, fot.1388625; pleurocystydy:; fot.1388626; skórka kapelusza:; fot.1388627 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1388619
1388620
1388621
1388622
1388623
1388624
1388625
1388626
1388627

ID 365 038 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1393 19,5228], DE46; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego, na ściółce, pod dębem, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1402041 fot.1402042 fot.1402043 fot.1402044 fot.1402045 fot.1402046 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1402041
1402042
1402043
1402044
1402045
1402046

ID 369 965 oznaczenie: Psathyrella corrugis; lokalizacja: ul.Górnickiego, Radomsko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1038 19,4464], DE46; data zbioru: 30 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wykoszone pobocze ulicy przy lesie mieszanym, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1456425 fot.1456426 fot.1456427 fot.1456428 fot.1456429 fot.1456430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1456425
1456426
1456427
1456428
1456429
1456430
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji