grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę X

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
xa  · xe  · xy 
xan
Xanthoconium separans (Peck) Halling et Both  ⟶ Boletus separans Peck - borowik brązowofioletowy
Xanthoparmelia - żełuczka
 — angustiphylla (Gyeln.) Hale - żełuczka smukła
 — conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale - żełuczka izydiowa
 — delisei (Duby) O. Blanco et al. - żełuczka Delisa
 — loxodes - Nyl.
 — mougeotii (Schaer.) Hale - żełuczka Mougeota
 — plittii (Gyeln.) Hale - żełuczka Plitta
 — pulla (Ach.) O. Blanco et al. - żełuczka drobna
 — stenophylla (Ach.) Heugel - żełuczka wąskolistna
 — verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al. - żełuczka ciemna
Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser - błyskoporek promienisty
Xanthoria - złotorost
 — elegans (Link) Th. Fr. - złotorost pyszny
 — papillifera (Vain.) Poelt  ⟶ Rusavskia papillifera (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt - pysznorost brodawkowaty
 — parietina (L.) Beltr. - złotorost ścienny
 — sorediata (Vain.) Poe  ⟶ Rusavskia sorediata (Vain.) S.Y. Kondr. et Kärnefelt - pysznorost sorediowy
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
xa  · xe  · xy 
xen
Xenasma - żylaczka
 — pruinosum (Pat.) Donk
 — tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk - żylaczka śluzowoszczkowata
Xenasmataceae
Xenasmatella - żylaczka
 — alnicola (Bourdot et Galzin) K.H. Larss. et Ryvarden - szorstkozarodniczka wielkopodstawkowa
 — ardosiaca (Bourdot et Galzin) Stalpers I
 — christiansenii (Parmasto) Stalpers
 — fibrillosa (Hallenb.) Stalpers
 — subflavidogrisea (Litsch.) Oberw. ex Jülich - żylaczka drobnozarodnikowa
 — vaga (Fr.) Stalpers - żylaczka żółtobrązowa
Xenopolyscytalum pinea Crous
xer
Xerocomellus - suchogrzybek
 — chrysenteron (Bull.) Šutara - suchogrzybek złotopory
 — cisalpinus (Simonini, H. Ladurner et Peintner) Klofac - suchogrzybek zmienny
 — fennicus (Harmaja) Šutara - podgrzybek jaskrawy
 — persicolor (H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert) F. Roqué - suchogrzybek amarantowy
 — porosporus (Imler ex Watling) Šutara - suchogrzybek obciętozarodnikowy
 — pruinatus (Fr. et Hök) Šutara - suchogrzybek oprószony
 — ripariellus (Redeuilh) Šutara - suchogrzybek przybrzeżny
Xerocomus - podgrzybek
 — armeniacus (Quél.) Quél.  ⟶ Rheubarbariboletus armeniacus (H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert) Vizzini, Simonini et Gelardi - pięknogrzybek brzoskwiniowy E
 — badius (Fr.: Fr.) Kuehner ex Gilbert  ⟶ Imleria badia (Fr.) Vizzini - podgrzyb brunatny
 — bubalinus (Oolbekk. et Duin) Redeuilh  ⟶ Hortiboletus bubalinus (Oolbekk. et Duin) L. Albert et Dima - parkogrzybek morelowy
 — chrysenteron (Bull.) Quél.  ⟶ Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara - suchogrzybek złotopory
 — chrysonemus A.E. Hills et A.F.S. Taylor - podgrzybek złototrzonowy
 — cisalpinus Simonini, H. Ladurner et Peintner  ⟶ Xerocomellus cisalpinus (Simonini, H. Ladurner et Peintner) Klofac - suchogrzybek zmienny
 — communis (Bull.) Bon
 — engelii (Hlavácek) Gelardi  ⟶ Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova et Wasser - parkogrzybek plamkostopy
 — fennicus (Harmaja) H. Ladurner et Simonini  ⟶ Xerocomellus fennicus (Harmaja) Šutara - podgrzybek jaskrawy
 — ferrugineus (Schaeff.) Alessio - podgrzybek grubosiatkowany
 — lanatus (Rostk.) Sing  ⟶ Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio - podgrzybek grubosiatkowany
 — marekii (Šutara et Skála) Klofac  ⟶ Boletus marekii Šutara et Skála
 — moravicus (Vacek) Herink
 — parasiticus (Bull.: Fr.) Quel.  ⟶ Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara - borowikowiec tęgoskórowy R
 — pascuus (Pers.) Krombh. ss. Wojewoda (2003)  ⟶ Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara - suchogrzybek złotopory
 — pascuus (Pers.) E.-J. Gilbert
 — pelletieri (Lév.) Manfr. Binder  ⟶ Phylloporus pelletieri (Lev.) Quel. - poroblaszek żółtoczerwony R
 — persicolor H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert  ⟶ Xerocomellus persicolor (H. Engel, Klofac, H. Grünert et R. Grünert) F. Roqué - suchogrzybek amarantowy
 — porosporus Imler  ⟶ Xerocomellus porosporus (Imler ex Watling) Šutara - suchogrzybek obciętozarodnikowy
 — pruinatus (Fr. et Hök) Quél.  ⟶ Xerocomellus pruinatus (Fr. et Hök) Šutara - suchogrzybek oprószony
 — ripariellus Redeuilh  ⟶ Xerocomellus ripariellus (Redeuilh) Šutara - suchogrzybek przybrzeżny
 — rubellus (Krombh.) Quél.  ⟶ Hortiboletus rubellus (Krombh.) Simonini, Vizzini et Gelardi - parkogrzybek czerwonawy
 — silwoodensis A.E. Hills, U. Eberhardt et A.F.S. Taylor - podgrzybek topolowy
 — spadiceus Quel.  ⟶ Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio - podgrzybek grubosiatkowany
 — subtomentosus (L.) Quél. - podgrzybek zajączek
 — subtomentosus var. leguei (Boud.) R. Maire  ⟶ Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio - podgrzybek grubosiatkowany
Xeromphalina - pępowniczka
 — brunneola O.K. Mill. - pępowniczka brunatna
 — campanella (Batsch) Kühner et Maire - pępowniczka dzwonkowata
 — cauticinalis (Fr.) Kühner et Maire - pępowniczka żółtawa
 — cauticinalis var. subfellea Bon
 — cornui (Quél.) J. Favre - pępowniczka torfowcowa
 — fellea Maire et Malençon - pępowniczka gorzkawa
 — fraxinophila A.H. Sm.
 — picta (Fr.) A.H. Sm.  ⟶ Mycena picta (Fr.) Harmaja - grzybówka złotobrzega
Xerula - pieniążkówka
 — hygrophoroides (Singer et Clémençon) Candusso et Basso  ⟶ Oudemansiella hygrophoroides Singer et Clémençon
 — longipes (P. Kumm.) Maire  ⟶ Xerula pudens (Pers.) Singer - pieniążkówka dębowa R
 — melanotricha Dörfelt  ⟶ Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) M.M. Moser - pieniążkówka jodłowa E
 — pudens (Pers.) Singer - pieniążkówka dębowa R
 — radicata (Rehlan: Fr.) Dörfelt.  ⟶ Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen - pieniążkówka gładkotrzonowa
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
xa  · xe  · xy 
xyl
Xylaria - próchnilec
 — arbuscula Sacc.
 — carpophila (Pers.) Fr. - próchnilec owocolubny
 — corniformis (Fr.) Fr.  ⟶ Sphaeria corniformis Fr.
 — digitata (L.) Grev.
 — filiformis (Alb. & Schwein.) Fr. - próchnilec nitkowaty
 — hypoxylon (L.: Fries) Grev. - próchnilec gałęzisty
 — longipes (Nitschke) Dennis - próchnilec długotrzonkowy
 — oxyacanthae Tul. et C. Tul. - próchnilec głogowy
 — polonica Blonski
 — polymorpha (Pers.) Grev. - próchnilec maczugowaty
Xylariaceae - próchnilcowate
Xylariales - próchnilcowce
Xylobolus - drewnowiec
 — frustulatus (Pers.) Boidin - drewnowiec popękany V
 — subpileatus (Berk. et M.A. Curtis) Boidin
Xylodon - strzępkoząb
 — asper (Fr.) Hjortstam et Ryvarden - strzępkoząb szorstki
 — borealis (Kotir. et Saaren.) Hjortstam et Ryvarden
 — brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden - strzępkoząb krótkoszczeciniasty
 — crustosus (Pers.) Chevall.  ⟶ Lyomyces crustosus (Pers.) P. Karst. - strzępkoząb skorupiasty
 — detriticus (Bourdot) K.H. Larss., Viner et Spirin
 — flaviporus (Berk. et M.A. Curtis ex Cooke) Riebesehl et E. Langer - strzępkoząb żółtopory
 — nespori (Bres.) Hjortstam et Ryvarden - strzępkoząb krótkokolczasty
 — paradoxus (Schrad.) Chevall.  ⟶ Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk. - strzępkoząb wielkopory
 — quercinus (Pers.) Gray  ⟶ Hyphodontia quercina (Pers.) J. Erikss. - strzępkoząb długokolcowy
 — radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser et Spirin  ⟶ Basidioradulum radula (Fr. ex Fr.) Nobles. - nakorownik radełkowaty
 — raduloides Riebesehl et E. Langer - strzępkoząb drobnopory
 — rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden - strzępkoząb gruzełkowatokolczasty
 — sambuci (Pers.) Tura, Zmitr., Wasser et Spirin - strzępkoząb bzowy
 — spathulatus (Schrad.) Kuntze  ⟶ Hyphodontia spathulata (Schrad.) Parmasto - strzępkoząb gęstokolcowy
 — subtropicus (C.C. Chen et Sheng H. Wu) C.C. Chen et Sheng H. Wu  ⟶ Xylodon raduloides Riebesehl et E. Langer - strzępkoząb drobnopory
 — tuberculatus (Kotir. et Saaren.) Hjortstam et Ryvarden
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji