grzyby.pl
niejadalny

Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. (1895)

drobnołuszczak żółtonogi, łuskowiec żółtonogi
Pluteus lutescens (Fr.) Bres. · Pluteus nanus var. lutescens (Fr.) Konr. & Maubl.
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusPluteus pusillulusdrobnołuszczak zielonawoszary (Pluteus salicinus)
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
pod dębami dwie sztuki w trawie (w czasie deszczu); 12.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
na kawałku drewna na poboczu drogi w lesie bukowo/dębowym

owocnik

Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
Kapelusz brązowy, żółtobrązowy, oliwkowobrązowy, w centrum nieco ciemniejszy; 15 – 25 (40) mm średnicy; stożkowaty, potem płaski, z nieco wgłębionym centrum i z płaskim garbkiem; powierzchnia jedwabista, matowa, gładka, w centrum promieniście pobrużdżona, od brzegu do 1/3 prześwitują blaszki.

space

Trzon na całej długości jasnożółty do cytrynowożółtego, lśniący, z włókienkami barwy trzonu; 20 – 50 (70) x 1.5 – 3.5 mm, cylindryczny, podstawa czasem rozszerzona; pełny, z wiekiem pusty, kruchy.

space

Pileus brown, yellow-brown, olive-brown, in the centre slightly darker; 15 – 25 (40) mm in diameter; conic, later plane, centrally somewhat depressed and bradly umbonate; surface silky, dull, smooth, in the centre radially grooved, up to 1/3 from the margin translucent-striate.

space

Stipe entirely light-yellow to lemon yellow, gloss, with fibrils concolourous with the stipe; 20 – 50 (70) x 1.5 – 3.5 mm, cylindrical, the base sometimes wider; solid, with age hollow, fragile.

space

występowanie

Dość częsty. Owocniki wyrastają od wczesnego lata do jesieni pojedynczo lub w grupach w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych na resztkach drewna, butwiejących pniach i na ziemi zmieszanej z resztkami drewna.

Quite common, fruitbodies appears solitary to gregarious from early summer to autumn in hardwood and mixed forests, on wood remains and on soil mixed with wood remains.

uwagi

Pluteus leoninus (drobnołuszczak żółtawy)
drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus) (fot. obok) ma skórkę kapelusza zbudowaną z wydłużonych komórek (a nie z kulistych). Inne bardzo podobne gatunki o skórce kapelusza zbudowanej z kulistych komórek to: Pluteus splendidus o dwubarwnym kapeluszu (centrum chromowo-żółte) i Pluteus chrysophaeus ma białawy lub jedynie w dolnej części żółtawy trzon.

drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus) (photo) has pileal cuticle built of elongated cells (not globose). Other very similar species with the pileal cuticle built of globose cells include: Pluteus splendidus with two-coloured cap (centrally chrome-yellow) and Pluteus chrysophaeus with a whitish, or only at the base yellowish, stipe.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051005.12.05 - Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051005-12
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #4