grzyby.pl

Arrhenia

pępówka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agaricales Agaricales Agaricales AgaricalesAgaricalesPhysalacriaceaelejkówka szaroblaszkowa (Atractosporocybe inornata)