Tx: 2284
grzyby.pl

Phleogena faginea (Fr. et Palmquist) Link

suchogłówka korowa, główka korowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
pokrój
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)

owocniki

Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Owocniki tego gatunku, należącego do podstawczaków, przypominają swoim wyglądem raczej owocniki śluzowców. Owocnik jest zbudowany z trzonka i mniej lub bardziej regularnie kulistej główki; wysokość całego owocnika 2-10 mm, w tym główki 1-5 mm; główka biaława, szara, jasnoochrowa, z wiekiem brązowieje; powierzchnia główki drobno ziarnista, jakby kłaczkowata.

space

Miąższ początkowo elastyczny. Zapach wyraźny, utrzymujący się, przyprawy maggi.

zarodniki

Zarodniki kulistawe, gładkie, grubościenne, żółtawobrązowe, 4.5-10 × 4.5-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Phleogena faginea (suchogłówka korowa)
Bardzo rzadka. Owocniki nieraz w dużej liczbie, w rzędach lub w nieregularnych skupieniach, na korze drzew liściastych, rzadko iglastych. Związany z lasami o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#5
06 09 26 - 13
/Puszcza Białowieska/
#3
04 09 21 - 11
/Rogów, rez. Popień i okolice/
#7
05 09 12 - 10
/Puszcza Białowieska/
#6
08 09 09 - 8
leg. Andrzej Szczepkowski
/Bieszczady/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Ambroziewicz (2009)[1283]Ambroziewicz (2009) Wigierski Park Narodowy. Krzywe.[1283], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370], Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382], Chojnacki i in. (2010)[1399]Chojnacki i in. (2010) Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221[1399], Domian & Kędra (2010)[1421]Domian & Kędra (2010) Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina.[1421], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Godzik & Piechnik (2019)[1512]Godzik & Piechnik (2019) Puszcza Niepołomnicka - zrównoważona gospodarka leśna a ochrona bogactwa przyrodniczego.[1512], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1705]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota.[1705], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów, Wyd. EKWITA, Gdańsk: 31-42[1737], Kudławiec (2014)[1738]Kudławiec (2014) Suchogłowka korowa Phleogena faginea (Fr.) Link jako potencjalny wskaźnik naturalnych procesów ekologicznych w ekosystemach leśnych.[1738], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Szczepkowski (2005)[2292]Szczepkowski (2005) Rogów 2004.[2292], Szczepkowski (2008)[2296]Szczepkowski (2008) Nowe stanowisko suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w Polsce.[2296], Szczepkowski & Chachuła (2010)[2326]Szczepkowski & Chachuła (2010) Nowe stanowiska i nowe gatunki żywicieli suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce.[2326], Szczepkowski et al. (2008)[2343]Szczepkowski et al. (2008) Phleogena faginea (Pucciniomycotina, Atractiellales) in Poland - notes on ecology and distribution.[2343], Szczepkowski et al. (2009)[2327]Szczepkowski et al. (2009) Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce.[2327], Szczepkowski et al. (2010)[2349]Szczepkowski et al. (2010) XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów.[2349], Szczepkowski et al. (2011)[2348]Szczepkowski et al. (2011) XVII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej w Hajnówce.[2348], Wilga (2007)[2455]Wilga (2007) Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33[2455], Wilga (2010)[2463]Wilga (2010) Nowe stanowiska suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.: Fr.) Link w okolicy Samborowa (Trójmiejski Park Narodowy).[2463], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:01 1 znaleziska Phleogena faginea (suchogłówka korowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 152955 AB38 331296 AB54 352971 AB65 365564 AB66 339167 AB73 193887 193889 AB75 342216 AB76 341351 AB84 125287 127387 AB89 346680 AB93 112523 121931 122313 123373 123378 123457 123458 124492 124496 124498 124506 125289 126372AB94 112860 112864 112873 112890 113526 113553 120012 120016 120020 120445 121929 122243 122244AC12 340610 AC13 342051 AC16 367699 AC24 297269 AC37 362326 AC48 130376 363842 AD07 113528 BB01 94114 BB71 345127 BB96 315051 BC21 308926 308959 BC22 308989 BC79 122960 122962 157020 157024 BE98 356042 CA89 125158 125240 135603 CA97 117883 CC21 52942 CC92 94253 122964 124171 125167 125168 126110 150987 151078 156866 CE28 328413 CE46 328410 328411 328412 DA70 183769 DA80 97489 97847 117097 124611 124859 126082 356529 365281 DA90 365315 367516 DB05 354291 363829 366622 DB06 357017 364983 373498 374065 374178 375092 DB94 99186 DE46 363747 373660 DE55 351190 DE56 323968 EC46 320601 ED16 327407 FG31 178414 GC02 214091 230720 GC46 338753 GC65 176163

ID 52 942 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Rez.Zielona Góra, pow.pilski, woj.Wielkopolskie, CC21; data zbioru: 7 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na pniu powalonego drzewa liściastego, w grupach po kilka sztuk, ogólnie kilkaset sztuk; leg. det. Robert Puciata; eksykat: tak, u Roberta Puciaty (E186) i w Stacji ZBŚRiL PAN (1/RP/16.01.07); uwagi: fot.73003 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53w przygotowaniu;

73003

ID 94 114 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm.Ustronie Morskie, Bagicz 1 km W, BB01; data zbioru: 9 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, Na uschniętym pniu ułamanego buka, bezpośrednio na pozbawionym kory drewnie i na obrzeżach kory, Masowo w grupach po kilkadziesiąt owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/TT/27.04.08; uwagi: fot.155035 fot.155036 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

155035
155036

ID 94 253 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Wielkopolska, nadleśnictwo Czerniejewo, rezerwat Bielawy, CC92; data zbioru: 3 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd środkowoeuropejski, pień powalonego drzewa, na pozbawionym kory drewnie, ok. 100 owocników na powierzchni o długości ok. 30 cm i szerokości 1-3 cm; leg. Barbara K., det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/13.05.08; uwagi: wątek na bio-forum [bf:148204]; zdjęcia:; fot.155299 fot.155300 fot.155301 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 148204 ;

ID 97 489 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk Dolina Samborowa TPK, DA80; data zbioru: 16 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, na martwym buku, w grupach po kilka,kilkanaście,kilkadziesiąt sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/8.05.08; uwagi: [bf:162677] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 162677 ;

ID 97 847 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 20 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, na martwym buku, kilkadziesiąt owocników w wiązkach i pojedyńczo; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/8.05.08; uwagi: fot.163646; [bf:162677] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 162677 ;

ID 99 186 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: najbliższa miejscowość: Górale (na Zach.), Ostrowite (na Płn.), Ciche (na > Wsch.), Zbiczno (na Płd.); najbliższe miasto: Brodnica +53° 23' 33.81'', +19° 18' 37.74'' (53.392725, 19.310483), DB94; data zbioru: 1 maj 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty, głównie bukowy (rezrwat buków), stojace, uschniete drzewo buka, głównie miejsca osłonięte z kory, na wysokości od ziemi - do ok. 2m., masowo; leg. det. Katarzyna Gubrynowicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KG/9.05.08; uwagi: [notatka: -] [fotografie: -]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 112 523 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na skraju źródliska, na stojącym kikucie martwego już próchniejącego buka, kilkaset owocników w grupach i sznurach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: suchogłówka korowa; fot.197127 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

197127

ID 112 860 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawędzi źródliska, na martwym stojącym kikucie buka, licznie w grupach i sznurach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/20.10.08; uwagi: suchogłówka korowa; fot.198002 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198002

ID 112 864 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg w dolinie strumienia, na pniu grubego stojącego martwego buka, bardzo licznie w grupach i sznurach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/20.10.08; uwagi: suchogłówka korowa; fot.198017 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198017

ID 112 873 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia, na stojącym pniu martwego buka, kilkaset owocników w grupach, wiązkach i sznurach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: suchogłówka korowa; fot.198055 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

198055

ID 112 890 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6km na N od Kołowa, gm.Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy w dolinie strumienia, krawędź źródliska, na pniu stojącego martwego jesiona, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.10.08; uwagi: suchogłówka korowa; fot.198079 fot.198080 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198079
198080

ID 113 526 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 mar 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów, na stojącym pniu martwego buka, w grupach i sznurach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: suchogłówka korowa; fot.199629 fot.199630 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

199629
199630

ID 113 528 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Łagów, gm. i pow. Łagów, lubuskie, AD07; data zbioru: 5 kwi 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na stojącym pniu martwego buka, w grupach i sznurach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: suchogłówka korowa; fot.199633 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

199633

ID 113 553 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Carnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 23 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z domieszką Bk i Gb, na stojącym pniu martwego graba, w sznurach ciągnących się w szczelinach kory; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.10.08; uwagi: suchogłówka korowa; fot.199746 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199746

ID 117 097 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA80; data zbioru: 4 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika, na łomach bukowych, młode owocniki na 5 złamanych bukach; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.207057 fot.207058 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak];

207057
207058

ID 117 883 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA97; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stara buczyna, na trzech złomach bukowych, kilkadziesiąt owocników na każdym pniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: Młode owocniki.To jest pierwsze notowanie suchogłówki z tego rezerwatu; fot.208908 fot.208909 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Wilga M.S., Wantoch-Rekowski M. 2011. Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody "Zamkowa Góra" w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie). Przegl. Przyr. 22(1): 84-96;

208908
208909

ID 120 012 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg nad strumieniem (Ol, Js, Gb), na martwym, stojącym pniu Gb, bardzo licznie w grupach, sznurach, wiązkach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.214172 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

214172

ID 120 016 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na SE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska nad strumieniem, na pniu starego martwego buka, kilkadziesiąt owocników w grupach, sznurach i wiązkach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.214189 fot.214190 fot.214191 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

214189
214190
214191

ID 120 020 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pogranicze łęgu jesionowego z buczyną, na stojącym pniu starego buka, w grupach, wiązkach i sznurach, w szczelinach kory i na drewnie bez kory; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: suchogłówka korowa; fot.214204 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

214204

ID 120 445 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 0,5 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na krawędzi łęgu i buczyny, na stojącym martwym kikucie buka, bardzo licznie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/29.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.215181 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215181

ID 121 929 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawędzi łęgu olszowego, na pniu stojącego suchego buka, pojedynczo i w grupach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.219032 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219032

ID 121 931 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 3 km na NW od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 22 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na wzniesieniu, na pniu suchego stojącego buka, pojedynczo i w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/20.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.219039 fot.219040; To jest pierwsze moje stanowisko zlokalizowane z daleka od siedlisk wilgotnych lub wodnych - wszystkie dotychczasowe były nad źródliskami, mokradłami lub w sąsiedztwie łęgów [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374; Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219039
219040

ID 122 243 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu jeziora i w głębi lasu (tu z domieszką Db), na 4 stojących pniach złamanych buków o obwodach od 171 cm do 298 cm, pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.219722 fot.219723 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

219722
219723

ID 122 244 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (żyzna i kwaśna), na 5 stojących pniach złamanych buków o obwodach od 138 do 269 cm, pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.219729 fot.219730 fot.219731 fot.219732 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

219729
219730
219731
219732

ID 122 313 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na krawędzi źródliska, na pniach: buka (obwód-177 cm), jesionu (obwód - 101 cm) i buka (obwód - 84 cm), oddalonych od siebie maksymalnie o 200 m, w dolinie strumienia, pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w spękaniach kory, na korze i na gołym drewnie, a także na ryzomorfach opieńki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.219914 fot.219915 fot.219916; Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112523 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374 . Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219914
219915
219916

ID 122 411 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy na krawędzi źródliska w dolinie strumienia, na stojących obumarłych pniach: jesionu (obwód- 197 cm), grabu (89 cm), olszy (169 cm) i jesionu (114 cm), od kilkudziesięciu do kilkuset owocników pojedynczo, w grupach, sznurach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na odsłoniętym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/20.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220133 fot.220134 fot.220135 fot.220136 fot.220137; Niniejsze zgłoszenie jest uzupełnieniem zgłoszenia ID112890 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

220133
220134
220135
220136
220137

ID 122 616 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,1 - 1,3 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów na stoku doliny strumienia Sułtańska Woda, na dwóch stojących obumarłych pniach buków (obw. 60 cm i 165 cm) i na 4 grabach (obw.: 85, 103, 80 i 85 cm), od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie pojedynczo, w rzędach, grupach i wiązkach, w szczelinach kory, na korze, pod korą i na gołym, odsłoniętym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/20.12.08; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220683 fot.220684 fot.220685; Niniejsze zgłoszenie jest rozszerzającym uzupełnieniem zgłoszenia ID112873 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

220683
220684
220685

ID 122 618 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 - 1,2 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na 3 pniach złamanych i obumarłych buków o obwodach: 194, 135 i 270 cm, po kilkadziesiąt owocników na każdym z drzew na korze, w szczelinach i na odsłoniętym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220691 fot.220692 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

220691
220692

ID 122 620 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 - 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu śródleśnych oczek wodnych, na stojących pniach 5 złamanych obumarłych buków o obwodach kolejno: 270, 204, 242, 102 i 212 cm, od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie, na korze, w szczelinach, otworach po żerowaniu dzięciołów, na odsłoniętym drewnie, a także na hubiakach (3 hubiaki buku o obw. 204 cm); leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220706 fot.220707 fot.220708 fot.220709 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

220706
220707
220708
220709

ID 122 624 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego, na stojącym pniu złamanego, obumarłego buka, kilkaset owocników w grupach, wiązkach i rzędach, na korze, w szczelinach i na odsłoniętym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220729 fot.220730 fot.220731 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

220729
220730
220731

ID 122 628 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 - 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na 4 bukach (obw.: 208, 278, 40 i 55 cm) i na 2 jaworach (obw. 66 i 46 cm), od kilkudziesięciu do kilkuset owocników na drzewie, pojedynczo, w grupach, wiązkach i rzędach, na korze, w szczelinach kory i na odsłoniętym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220748 fot.220749 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

220748
220749

ID 122 629 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska nad śródleśnym mokradłem, na stojącym pniu złamanego i bumarłego buka o obwodzie 272 cm, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.220753 fot.220754 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374;

220753
220754

ID 122 960 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1 km na zachód od wioski Nienawiszcz [N 52°40'57,03" E 17°58'37,47"], BC79; data zbioru: 21 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon, uschnięte drzewo liściaste bez korony o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm, owocniki w rzędach i grupach na wysokości od 70 do 95 cm, blisko 100 owocników; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/13.01.09; uwagi: oddział leśny numer 95; widok dolnej części pnia od czterech stron, strzałkami zaznaczone położenie owocników; fot.221546 fot.221547 fot.221548 fot.221549; owocniki:; fot.221550 fot.221551 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221546
221547
221548
221549
221550
221551

ID 122 962 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, ok. 1,5 km na pn.zach. od wioski Nienawiszcz [N 52°41'19,97" E 17°58'25,30"], BC79; data zbioru: 21 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych, uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m, stojący blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej, owocniki w pęknięciach kory, w rzędach, do wysokości 3,5 m, ponad sto owocników; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/13.01.09; uwagi: oddział leśny numer 93; widok na kikut bukowy:; fot.221558 fot.221559; przykładowe owocniki:; fot.221560 fot.221561; 1. na kikucie wyrosło kilkanaście owocników hubiaka pospolitego Fomes fomentarius; 2. część kikuta, około 20% okorowana, okorowanie obejmuje od dołu do góry średnio 1/5 obwodu kikuta; 3. na części okorowanej nie znaleziono owocników suchogłówki korowej [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221558
221559
221560
221561

ID 122 964 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, ok. 2,3 km na pn.zach. od Czerniejewa [N 52°26'25,72" E 17°27'03,64"], CC92; data zbioru wadliwa: 2008.12.20-21; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu o składzie: kilka dębów o obwodzie pierśnicy ok. 3 m, grab, klon, brzoza, świerk, leszczyna, bez czarny, dwa uschnięte drzewa liściaste: 1. o obwodzie pierśnicy 51 cm, 2. o obwodzie pnia poniżej rozwidlenia na trzy konary ok. 1,8 m, obwód konaru porośniętego owocnikami ok. 90 cm, 1. owocniki rzędami i grupami do wysokości 120 cm, licznie (ponad sto) 2. owocniki rzędami i grupami na wysokości od 80 cm do ok. 3 m na jednym z trzech konarów porośniętym owocnikami, konar ten jest porośnięty w dolnej partii na powierzchni bocznej, skąd szerokim pasmem owocniki przechodzą na górną powierzchnię konaru (bardzo licznie); leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/13.01.09; uwagi: oraz N 52°26'26,96" E 17°27'04,04"; oddział leśny numer 133; drzewo 1 fragment, od strony występowania owocników! i przykładowe owocniki; fot.221575 fot.221576; drzewo 2 fragment, strzałkami zaznaczony obszar występowania owocników! i przykładowe owocniki; fot.221577 fot.221578 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Szczepkowski A., Domian G., Kudławiec B., Kujawa A. 2009. Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65(5): 365-374. Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221575
221576
221577
221578

ID 123 373 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,6 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 27 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu obumarłego buka o obwodzie 228 cm złamanego na wysokości 5 m (zachowalo się kilka zywych gałęzi), w rzędach, pojedynczo i w grupach, w szczelinach kory i na korze; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/23.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.222485; fot.222486 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

222485
222486

ID 123 378 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 2 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu obumarłego buka o obwodzie 232 cm złamanego na wysokości 12 m, kilkaset owocników w rzędach i grupach, w szczelinach kory, na korze i bezposrednio na tkance drewna; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/25.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.222507; fot.222508 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

222507
222508

ID 123 379 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny z torfowiskiem, na pniu obumarłego, murszejącego buka o obwodzie 130 cm, złamanego na wys. ok. 6 m, pokrytego korą jeszcze w ok. 40%, kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach na korze i okorowanym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/25.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.222512; fot.222513 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

222512
222513

ID 123 457 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 4 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany: wierzba, topola osika, brzoza, buk, dąb, modrzew, na pniu obumarłej wierzby o obwodzie 106 cm, ułamanej na wysokości 4 m, kilkaset owocników w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/25.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.222617; fot.222618 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

222617
222618

ID 123 458 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,3 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 4 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką Gb, Js, Db, Wb, na dwóch grabach o obwodach 61 i 85 cm, na trzech bukach o obwodach: 100, 173 i 46 cm oraz na dębie o obwodzie 65 cm, od kilkudziesięciu owocników na dębie do kilkuset na pozostałych drzewach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/25.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.222624; fot.222625; fot.222626 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

222624
222625
222626

ID 124 171 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: nadleśnictwo Czerniejewo, oddz 59, 4,0 km na pn od Czerniejewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°27'58,40" E 17°28'45,05"], CC92; data zbioru: 18 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, brzoza, grab, olsza, wiąz, sosna, bez czarny, leszczyna, stojący martwy 5 m złom drzewa liściastego i 3 uschnięte dęby, licznie, od kilkudziesięciu na jednym drzewie do stu-kilkuset na pozostałych; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK/23.02.09; uwagi: oraz 52°28'00,0" E 17°28'42,9"; skrajny graniczący z polem uprawnym; - owocniki w różnym wieku, od młodziutkich, jasnych - tylko główki bez wyodrębnionych trzonków do dojrzałych, brązowych, niektóre na wyraźnie zaznaczonych trzonkach; - owocniki wyrastają: w szczelinach kory, w pęknięciach kory, na drewnie w pęknięciach drewna; - obwód pierśnicy drzew: od 47 do 83 cm; - owocniki występują do wysokości maks. ok. 2 m; - drzewa w znacznym stopniu okorowane, kora do wysokości 1,3-1,8 m, powyżej praktycznie brak kory; - na jednym z drzew rosła kisielnica trzoneczkowata Exidia truncata; złom drzewa liściastego przy leszczynie z orzechówką mączystą ze zgłoszenia ID: 124165 krzew po lewej! oraz przykładowe owocniki w różnym wieku:; fot.224275 fot.224276; fot.224277; dojrzałe owocniki - zdjęcie obrócone o 90°; fot.224278 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224275
224276
224277
224278

ID 124 492 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany (dąb, buk, sosna), na złomie bukowym o obwodzie 110 cm i wysokości 1,2m, kilkaset owocników w rzędach i grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/26.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.224814 fot.224815 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224814
224815

ID 124 496 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na E od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna na stoku doliny strumienia Sarnisko (drzewostan gospodarczy), na bukowym złomie o obwodzie 173cm i wysokości 3 m, kilkadziesiąt owocnikow w rzędach i grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/26.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.224828 fot.224829 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224828
224829

ID 124 498 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy), na dwóch złomach bukowych o obwodach 180 cm i 81 cm oraz wysokościach 8 i 7 m, po kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/26.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.224836 fot.224837 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

224836
224837

ID 124 506 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od wiaduktu autostrady nad ul. Morwową, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu żywego buka, kilkadziesiąt owocników w rzędach w podłużnej ranie (piorunowej?), w towarzystwie licznych boczniaków ostrygowatych; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.224868 fot.224869 [notatka: tak] [fotografie: tak];

224868
224869

ID 124 611 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk Matemblewo okolice sanktuarium, DA80; data zbioru: 25 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab, Na martwym grabie, kilkadziesiąt owocników; leg. Marcin S.Wilga,Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/MWR/26.02.09; uwagi: fot.225207; N 54*21'911''; E 18*32'742''; 101 m.npm; To jest 16-ste stanowisko suchogłówki w TPK [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

225207

ID 124 859 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA80; data zbioru: 30 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,grab,leszczyna,świerk, na martwych grabach, klikaset owocników na dwóch kikutach oddalonycjh od siebie 150 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/28.02.09; uwagi: fot.225748 fot.225749 [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

225748
225749

ID 125 148 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 26 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na złomie bukowym o obwodzie pnia 218 cm i wysokości 12 m, kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/26.02.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.226360 fot.226361 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226360
226361

ID 125 158 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Lasy Oliwskie Dolina Radości, CA89; data zbioru: 7 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy, Na olszach szarych (3 drzewa), kilkaset owocników na całym pniu i gałęziach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.226398; Jest to pierwsze znalezione stanowisko w tej części TPK.; N 54*23,557; E 18*30,411; 95 m.npm [notatka: tak u Marcina Wilgi] [fotografie: tak];

226398

ID 125 167 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1-1,1 km na wsch. od wioski Leśniewo [N 52°28'24,33" E 17°28'35,50"], CC92; data zbioru: 7 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan o składzie: przewaga sosny, grab, dąb, brzoza, obumarłe, w mniejszym lub większym stopniu okorowane stojące złomy 3 grabów i 2 dębów, rzędami i grupami, w szczelinach i pęknięciach kory i bezpośrednio na drewnie na okorowanych powierzchniach pni, po ok. sto owocników, na jednym z dębów bardzo licznie - wiele setek owocników na pow. ok. 40x60 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/20.02.09; uwagi: stwierdzono występowanie drzew z suchogłówką w trójkącie o współrzędnych:; N 52°28'21,07" E 17°28'40,04" N 52°28'29,47" E 17°28'43,66"; oddział leśny nr 58; - owocniki w różnym wieku, od drobnych, jasnych do dojrzałych z brązowymi główkami; - obwód pierśnicy drzew: graby od 13 do 33 cm, dęby 50, 130 cm; - owocniki występują do wysokości maks. 74 cm; - drzewa w różnym stopniu, często znacznie okorowane; grab 1:; fot.226445; grab 2:; fot.226446; grab 3:; fot.226447 fot.226448; dąb 1:; fot.226449 fot.226450 fot.226451; dąb 2:; fot.226452 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226445
226446
226447
226448
226449
226450
226451
226452

ID 125 168 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,2 km na wsch. (nieco na pd.) od wioski Leśniewo [N 52°28'23,81" E 17°28'51,82"], CC92; data zbioru: 7 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan o składzie: dąb, sosna, grab, uschnięty stojący dąb (całe drzewo z koroną) o obwodzie pierśnicy 102 cm, do h 3 m prawie całkowicie okorowany, ok. 100 owocników, do 90 cm wysokości drzewa, na pozostałym niewielkim fragmencie kory i bezpośrednio na pniu przy tej korze, owocniki w szczelinach kory i bezpośrednio na drewnie; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/BK/23.02.09; uwagi: oddział leśny nr 57; w towarzystwie Calocera cornea i Fomes fomentarius; fot.226457 fot.226458 fot.226459 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226457
226458
226459

ID 125 240 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk lasy leśnictwa Matemblewo, CA89; data zbioru: 8 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, Na martwym grabie, kilkaset owocników na całym pniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/28.02.09; uwagi: N 54*22,300; E 18*32,530; 94 m.npm; To jest osiemnaste stanowisko suchogłówki w TPK nie notowane przez M.S.Wilgę; fot.226687 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

226687

ID 125 287 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 10 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu źródliska, na bukowym złomie o obwodzie 210 cm i wysokości 7 m, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.226791 fot.226792 [notatka: tak] [fotografie: tak];

226791
226792

ID 125 289 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na bukowym złomie o obwodzie 140 cm i wysokości 12 m, kilkaset owocników w różnym wieku; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.226803 fot.226804 [notatka: tak] [fotografie: tak];

226803
226804

ID 125 588 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na złomie bukowym o obwodzie 120cm i wysokości ok. 11 m, kilkadzesiąt owocników pojedynczo, w grupach i w rzędach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.227589 fot.227590 [notatka: tak] [fotografie: tak];

227589
227590

ID 125 589 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy), na złomie bukowym o obwodzie 98 cm i wysokości 7 m, pojedynczo, w grupach i w rzędach, głównie na korze - łącznie kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/16.04.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.227594 fot.227595 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

227594
227595

ID 125 590 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów, na złomie bukowym o obwodzie 230 cm, kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.227599 fot.227600; obejrzałam kilkanaście obumarłych drzew w promieniu 100 m, jednak nie znalazłam kolejnych z suchogłówką [notatka: tak] [fotografie: tak];

227599
227600

ID 126 082 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 28 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab, na martwych grabach, Na jednym grabie stojacym i oddalonym o 50 m.leżącym; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.228878 fot.228879 fot.228880; N 54*23,111; E 18*33,204; 45 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak];

228878
228879
228880

ID 126 110 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, oddz. 56, 1,2 km na pn. zach. od Goranina [N 52°28'11,75" E 17°29'08,91"], CC92; data zbioru: 1 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, modrzew, dąb, grab, brzoza, leszczyna, bez czarny, dwa uschnięte dęby o obwodach pierśnicy 68 i 57 cm, po kilkadziesiąt (ok. 20-30) owocników w szczelinach kory, do wysokości ok. 50 cm; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/BK//22.03.09; uwagi: N 52°28'12,43" E 17°29'12,20"; Stanowisko znalezione 01.03.2009, zdjęcia i obserwacje wykonane 05.03.2009; pierwsze drzewo i przykładowe owocniki:; fot.228924 fot.228925 fot.228926; drugie drzewo i przykładowe owocniki:; fot.228927 fot.228928 fot.228929 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

228924
228925
228926
228927
228928
228929

ID 126 372 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 2 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku wzniesenia, na bukowym złomie o obwodzie pnia 245 cm, i wysokoći okolo 10 m, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.229623 fot.229624 [notatka: tak] [fotografie: tak];

229623
229624

ID 126 373 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na trzech bukowych złomach o obwodach pni 105, 160 i 168 cm, od kilkudziesięciu do kilkuset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/18.04.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.229629 fot.229630 fot.229631 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229629
229630
229631

ID 126 689 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 12 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką grabów w dolinie wątłego strumienia, na złomie grabu o obwodzie 122 cm i na dwóch złamanych bukach o obwodach 160 i 40 cm, po kilkaset owocników pojedynczo, w rzędach i w grupach, na korze, pod korą i na okorowanym drewnie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/18.04.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.230350 fot.230351 fot.230352 fot.230353 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230350
230351
230352
230353

ID 126 698 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy), na dwóch złomach bukowych o obwodach 268 i 180 cm, po kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.04.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.230418 fot.230419 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

230418
230419

ID 126 702 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na N od Dobropola Gryfńskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniach dwóch złomów bukowych o obwodach 240 i 210 cm, po kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.230452 fot.230453 fot.230454 [notatka: tak] [fotografie: tak];

230452
230453
230454

ID 127 387 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SW od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Koziej, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 24 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowy w dolinie strumienia Niedźwiedzianka, na dwóch obumarłych olszach o obwodach 120 i 85 cm, w grupach i rzędach na okorowanym drewnie i na ryzomorfach opieńki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/19.04.09; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.231732 fot.231733 fot.231734 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

231732
231733
231734

ID 130 376 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 5,7 km na E od Rybakowa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC48; data zbioru: 20 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką grabów w dolinie rzeki Przyłężek, na pniu obumarłego buka (obw. 58cm) i grabu (obw. 30 cm), pojedynczo, w rzędach i w grupach, kilkadziesiąt owocników na grabie i kilkaset owocników na buku; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Suchogłówka korowa; fot.238322 fot.238323 fot.238324 [notatka: tak] [fotografie: tak];

238322
238323
238324

ID 135 603 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Radości TPK, CA89; data zbioru: 20 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na złomie bukowym, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/16.11.10; uwagi: fot.249313; N 54*23,104'; E 18*31,583; 113m. npm [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

249313

ID 137 671 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa, na pniu złomu bukowego o obwodzie 76 cm, pojedynczo oraz w rzędach i grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/9.09.10; uwagi: suchogłówka korowa; fot.254331 fot.254332 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

254331
254332

ID 137 675 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,9 km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 maj 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (żródliskowa), na pniu złamanego buka o obwodzie 195 cm i wysokości około 10 m, kilkaset owocników w rzędach, grupach i pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: suchogłówka korowa; fot.254359 fot.254360 [notatka: tak] [fotografie: tak];

254359
254360

ID 139 255 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku wzniesienia, na pniu złamanego buka, pojedynczo, w rzędach i grupach kilkaset owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/9.09.10; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.259325 fot.259326 fot.259327 fot.259328 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

259325
259326
259327
259328

ID 150 987 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 83, 1,5 km na SW od Pawłowa [N 52°28'10,49" E 17°30'00,51"], CC92; data zbioru: 19 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: olsza, brzoza, leszczyna, dąb, dwa stojące złomy drzew gatunków liściastych o obwodzie pierśnicy 57 i 69 cm, po kilkadziesiąt owocników w szczelinach okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory, na wys. od 70 do 105 cm (złom 1) oraz od 60 do 82 cm (złom 2); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/28.12.09; uwagi: N 52°28'10,82" E 17°29'55,91"; Na jednym ze złomów z suchogłówką stwierdziłam obecność ryzomorf opieńki, na drugim liczne pozostałości owocników z poprzedniego sezonu.; owocniki z pierwszego złomu:; fot.289374 fot.289375; owocniki z drugiego złomu, w tym owocniki z poprzedniego sezonu:; fot.289376 fot.289377; Rozważania na temat gatunku złomu z suchogłówką [bf:237858] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 237858 ;

ID 151 078 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, ok. 1,3 km na SW od Pawłowa [N 52°28'08,03" E 17°30'10,79"], CC92; data zbioru: 21 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, olsza, leszczyna, domieszka brzozy, topoli, sosny, złomy drzew liściastych, najczęściej dębu, również 1 grabu i prawdopodobnie 1 olszy (sprawdzę to i uzupełnię info w zgłoszeniu), od kilkudziesięciu do wielu setek młodych tegorocznych owocników, również widoczne były pozostałości owocników z poprzednich sezonów; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/28.12.09; uwagi: od do N 52°28'16,46" E 17°30'15,26"; Stanowisko mieści się w lesie położonym wzdłuż dość uczęszczanej szosy, złomy drzew z owocnikami suchogłówki stoją od kilku do kilkudziesięciu m od szosy.; Stwierdziłam obecność owocników P. faginea na 9 złomach drzew liściastych, obwody pierśnicy tych złomów wynoszą od 30 do 73 cm, owocniki występują do wysokości min. 30 cm, maks. 2,2 m, liczność owocników na poszczególnych złomach wynosi od kilkudziesięciu do wielu setek. Owocniki występują zarówno w szczelinach kory, jak również na okorowanych częściach pni.; Zdjęcia:; Rozgałęzione owocniki na złomie nr 3: fot.289667; Owocniki na złomie nr 5: fot.289668; Owocniki na złomie nr 6: fot.289669 fot.289670; Owocniki na złomie nr 8: fot.289671 fot.289672; owocniki na złomie nr 9: fot.289673; Dodatkowa dokumentacja fotograficzna, szczególnie dalszy rozwój owocników, zostanie zamieszczona w wątku [bf:285954] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 285954 ;

ID 152 955 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Rezerwat Świnia Góra koło Suchedniowa, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie; data zbioru: 14 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan mieszany - jodła, dąb, buk, modrzew, na zmurszałej kłodzie prawdopodobnie buka, jak na zdjęciu; leg. Elżbieta Fałtynowicz, det. dr Marek Halama; eksykat: nie; uwagi: fot.295189 fot.295190 [notatka: nie] [fotografie: tak];

295189
295190

ID 153 425 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km N, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, kłoda wiatrołomu, pojedynczo, w grupach i rzędach kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.296641; fot.296642 [notatka: tak] [fotografie: tak];

296641
296642

ID 153 842 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na drewnie pod korą bukowego pnia - złomu, kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/9.09.10; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.298270 fot.298271 fot.298272; Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Binowo, oddz. 319 projektowana ostoja ksylobiontów! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

298270
298271
298272

ID 155 594 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,2 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów i jaworów, pień złomu bukowego, kilkaset owocników w grupach i rzędach, na drewnie i w szczelinach kory; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/8.09.10; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.304208 fot.304209 fot.304210 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

304208
304209
304210

ID 156 866 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 1,2 km NE, Pawłowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'19,25" E 17°30'14,21"], CC92; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, brzoza, leszczyna, stojący złom dębowy, kilkadziesiąt owocników na okorowanej powierzchni pnia i w szczelinach kory; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: pobiorę i przekażę Ani K.; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Linery, oddział 54; zdjęcia: złom dębowy, owocniki; fot.308690 fot.308691 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak];

308690
308691

ID 157 020 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 1,5 km SE, Nienawiszcz, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC79; data zbioru: 27 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna porastająca zbocza wąwozu, drzewostan różnowiekowy, domieszka innych gatunków liściastych, blisko górnej krawędzi wąwozu, w pobliżu drogi leśnej, uschnięty kikut pnia bukowego o wysokości ok. 5 m i obwodzie pierśnicy ok. 1,4 m oraz stojący złom bukowy z pozostałościami korony o obwodzie pierśnicy 152 cm, po kilkaset owocników na poszczególnych złomach bukowych; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93; powtórzenie zgłoszenia ID 122962 - wówczas znalazłam owocniki P. faginea tylko na kikucie bukowym, w tym roku również na drugim znajdującym się w pobliżu odl. ok. 20 m! złomie bukowym; 1. kikut bukowy wys. ok. 5 m, obwód pierśnicy ok. 1,4 m! - ok. 200 owocników w rozproszeniu do wys. 3 m; 2. złom bukowy obwód pierśnicy 152 cm! - ok. 300 owocników w dwóch grupach, ok. 250 owocników na okorowanej części pnia do wysokości 20 cm oraz ok. 50 owocników w szczelinach kory na wysokości 70-75 cm, z tego złomu pobrałam owocniki; fragment złomu buka 2 z owocnikami oraz owocniki; fot.309198 fot.309199 fot.309200 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

309198
309199
309200

ID 157 024 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: ok. 1 km E, Nienawiszcz, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC79; data zbioru: 27 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty porastający zbocza i dno wąwozu: olcha, buk, dąb, grab, klon, dwa złomy bukowe; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/BK/29.03.10; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 95; powtórzenie zgłoszenia ID 122960 - wówczas znalazłam owocniki P. faginea tylko na jednym złomie bukowym, w tym roku również na drugim, znajdującym się w odległości kilkudziesięciu m, złomie bukowym; 1. stojący złom bukowy o wysokości 10-12 m i obwodzie pierśnicy 55 cm ten sam, co w zeszłym roku! - ok. 100 owocników ma wysokości od 0,7 do 1 m, na okorowanej części pnia oraz w szczelinach kory; 2. stojący złom bukowy obwód pierśnicy ..... cm! - kilkaset owocników do wysokości ok. 2,5 m, rządkami w szczelinach kory i grupkami na korze, z tego złomu pobrałam owocniki; fragment złomu buka 2 oraz owocniki; fot.309212 fot.309213 fot.309214 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

309212
309213
309214

ID 157 177 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3km na SE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 sty 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu stojącego obumarłego buka, kilkadziesiąt owocników w większości z poprzedniego sezonu; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/10.09.10; uwagi: Suchogłówka korowa; fot.309639 fot.309640 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

309639
309640

ID 176 163 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: ok. 2 km na W od Białowieży, oddz. 430a, rez. im. prof. W. Szafera, pow. Hajnówka, woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 17 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, na marwtym pniu stojącego grabu, bardzo liczne owocniki; leg. det. Karol Zub; eksykat: nie; uwagi: w pobliżu jeszcze jeden martwy grab z owocnikami Phleogena faginea; fot.377829 [notatka: nie] [fotografie: tak];

377829

ID 178 414 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Olchowiec - Baranie (szczyt), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG31; data zbioru: 16 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buk z domieszkami, na przewróconym buku, w rzędach, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/AH/11.11.10; uwagi: fot.384273 fot.384274 fot.384275 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

384273
384274
384275

ID 183 769 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: , DA70; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą buków i brzozy, na martwym stojącym twardym buku, masowo; leg. det. michał prusiński; eksykat: brak; uwagi: fot.401601 fot.401602 fot.401603 fot.401604 [fotografie: tak];

401601
401602
401603
401604

ID 193 887 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Szczecin. Las Arkoński. Dolina strumienia, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 11 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Kikut powalonego buka. Las bukowy z domieszką olchy i dębów, , Z grupowanie na powierzchni około 1,5m2. Prawie równomiernie rozsiane, widoczne siwe nieregularne packi pod grzybami o powierzchni około kilkudziesięciu cm2; leg. Henryk Kasprzyk, det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/HK/20.12.11; uwagi: fot.456465 fot.456466 fot.456467 fot.456468 fot.456469 fot.456470 fot.456471 [notatka: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456465
456466
456467
456468
456469
456470
456471

ID 193 889 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Szczecin. Las Arkoński. Dolina strumienia, pow. Szczecin, woj. Zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 28 mar 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką olszy , dębów., Martwa olcha ale jeszcze stojąca., Sznury kilkudziesięciu owocników w szczelinach kory. Po oderwaniu kory trzonki bezpośrednio na pniu.; leg. Henryk Kasprzyk, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/HK/20.12.11; uwagi: fot.456478 fot.456479 fot.456480 fot.456481 fot.456482 [notatka: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

456478
456479
456480
456481
456482

ID 214 091 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: około 6 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 11 maj 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, puszczański las mieszany, z przewagą liściastych, na martwych, stojących gałęziach leszczyny, masowo na kilku konarach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130511/1001; uwagi: fot.562294 fot.562295 [notatka: nie] [fotografie: tak];

562294
562295

ID 230 720 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 11 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na wierzbie rosnącej na skraju leśnej polany, masowo na pniu; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131111/1001; uwagi: fot.636068 fot.636069 [notatka: nie] [fotografie: tak];

636068
636069

ID 297 269 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: ok. 2,5 km na SE od Dłużycy w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC24; data zbioru: 18 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekoton śródleśnego mokradła, pień martwej olszy, w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.908007 fot.908008 fot.908009 [notatka: tak] [fotografie: tak];

908007
908008
908009

ID 308 926 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Drawska, 0,7 km na W od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 14 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką sosen, pień obumarłego buka, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 2/GD/19.04.2019; uwagi: fot.962420 fot.962421 fot.962422 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962420
962421
962422

ID 308 959 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Drawska, 2,4 km na SE od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC21; data zbioru: 15 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką So i Gb, na pniu Gb, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 1/GD/19.04.2019; uwagi: fot.962814 fot.962815 fot.962816 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962814
962815
962816

ID 308 989 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Drawska - Drawieński PN, 3,2 km na N od Moczeli w gminie Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki, woj. lubuskie, BC22; data zbioru: 19 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką So, na pniu obumarłego buka, w grupach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grażyna Domian, Marta Tracz, det. Grazyna Domian; eksykat: nie (teren DPN); uwagi: fot.962995 fot.962996 fot.962997 [notatka: tak] [fotografie: tak];

962995
962996
962997

ID 315 051 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: rez. Diabli Skok, 4,3 km na W od miejscowości Budy w gminie Jastrowie, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB96; data zbioru: 28 cze 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna na krawędzi skarpy Doliny Rurzycy, na pniu złamanego starego buka, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie (teren rezerwatu przyrody); uwagi: fot.1003368 fot.1003369 fot.1003370 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1003368
1003369
1003370

ID 320 601 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 9 gru 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie parkowe, leżący pień liściastego, masowo; leg. Romuald Tomaszewski, det. R.Tomaszewski,potwierdziła G.Domian; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1040168] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1040168 ;

ID 323 968 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 0,7 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 2" N i 19st 27' 25" E], DE56; data zbioru: 10 lut 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary ols z dodatkiem sosen i świerków, na pniach martwych drzew ( olchy i nn ), ponad 150 na dwóch pniach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1071550 fot.1071551 fot.1071552 fot.1071553 fot.1071554 fot.1071555 fot.1071556; .; grupa druga; fot.1071557 fot.1071558 fot.1071559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1071550
1071551
1071552
1071553
1071554
1071555
1071556
1071557
1071558
1071559

ID 328 410 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 2 km na W od Marianki Siemieńskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na leżącej kłodzie buka, licznie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 98.; fot.1118498 fot.1118499 fot.1118500 fot.1118501 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118498
1118499
1118500
1118501

ID 328 411 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 950 m na N-W od Rakowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 3 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej kłodzie buka, masowo na kłodzie; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 87.; fot.1118507 fot.1118508 fot.1118509 fot.1118510 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118507
1118508
1118509
1118510

ID 328 412 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 1,7 km na S-W od Kuźnicy Trzcińskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE46; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, suchy pień buka przy drodze leśnej, na suchym, stojacym pniu buka, masowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 99.; fot.1118516 fot.1118517 fot.1118518 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118516
1118517
1118518

ID 328 413 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 600 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE28; data zbioru: 19 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na leżącej kłodzie buka, masowo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki, oddział 811.; fot.1118526 fot.1118527 fot.1118528 fot.1118529 fot.1118530 fot.1118531 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1118526
1118527
1118528
1118529
1118530
1118531

ID 331 296 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Dorzecze Regi, 1,4 km na NW od Kocierza w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 17 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna z domieszką grabów, na pniu grabu, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1137688 fot.1137689 fot.1137690 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1137688
1137689
1137690

ID 338 753 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: BPN,2km na pd od Starego Masiewa, Wokół Uroczyska Głuszec odz.136A,gm.Narewka, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC46; data zbioru: 17 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany db,św, leżąca kłoda drzewa liściastego, może dąb, licznie na powierzchni bez kory, na pow. 4m2; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian, Marcin Piątek; eksykat: nie; uwagi: Suchogłówka korowa; Wątek [bf:1183514] [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1183514 ;

ID 339 167 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Mosty, park dworski, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 13 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczaly park podworski,bk,kl,db,lp, leżąca zamierająca kłoda klonu pospolitego, kilka grup po kilkaset owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Suchogłówka podkorowa fot.1188929 fot.1188930 fot.1188931 fot.1188932 fot.1188933 fot.1188934 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1188929
1188930
1188931
1188932
1188933
1188934

ID 340 610 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,2 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 6 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na złomie bukowym, kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1195759 fot.1195760 fot.1195761 fot.1195762 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1195759
1195760
1195761
1195762

ID 341 351 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 0,5km na wschód od Danowa,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB76; data zbioru: 20 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj olsu przy stawach, leząca kłoda słusznej wierzby ściętej przez bobry, na pniaku kilkadziesiąt owocników na pow.30cm2 oraz na kłodzie kilkaset owocników wzdłuż pnia na długości 3-4m; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Suchogłówka korowa fot.1200420 fot.1200421 fot.1200422 fot.1200423 fot.1200424 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1200420
1200421
1200422
1200423
1200424

ID 342 051 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Dolina Tywy, 360 m na SE od Rożnowa w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC13; data zbioru: 9 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na pniu Quercus o rozmiarach pomnikowych, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1204305 fot.1204306 fot.1204307 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1204305
1204306
1204307

ID 342 216 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Budno,park podworski, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 21 sty 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park ze starodrzewiem, Bk,Lp,Kl, kłoda buka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Suchogłówka korowa fot.1205437 fot.1205438 fot.1205439 fot.1205440 [fotografie: tak];

1205437
1205438
1205439
1205440

ID 345 127 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Pojezierze Drawskie (prop. rez. Kołatka), 2,5 km na E od Ginawy, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB71; data zbioru: 8 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek buczyny i łegu, na pniu obumarłego Fagus sylvatica, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1227009 fot.1227010 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1227009
1227010

ID 346 680 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 1 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 19 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na pniu obumierającego Fagus sylvatica, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1242640 fot.1242641 fot.1242642 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1242640
1242641
1242642

ID 351 190 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany graniczący z olsem -olcha, topola, wiąz, sosna, świerk, brzoza, na pniu złamanej osiki, przy złamaniu, na drewnie, kilkaset owocników w mniejszych i większych skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 56" N 19st 25' 26,5" E; fot.1277847 fot.1277848 fot.1277849 fot.1277850; ok. 200 m na pd-wsch, w olsie, znalazłem jeszcze ten gatunek rosnący licznie na pniach martwych olch 2 !, w miejscach pozbawionych kory; fot.1277851 fot.1277852 fot.1277853 fot.1277854 fot.1277855 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1277847
1277848
1277849
1277850
1277851
1277852
1277853
1277854
1277855

ID 352 971 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,7 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 14 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek łęgu olszowego, na pniu obumarłego Fagus sylvatica, w grupie - kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295151 fot.1295152 fot.1295153 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295151
1295152
1295153

ID 354 291 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg, podmiejskie zadrzewienie przy os. Przy Młynie, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'39.2"N 19°26'35.1"E], DB05; data zbioru: 8 sty 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie liściaste (Kl, Db, Wb), na pochylonym pniu liściastego, w zagłębieniach kory, masowo w rzędach, kilkaset owocników; leg. Stanisław Kosiński, det. Stanisław Kosiński, Piotr Stańczak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; Wątek: [bf:1303421] [notatka: nie] [fotografie: w wątku na forum]; związane wątki bio-forum.pl: 1303421 ;

ID 356 042 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Rezerwat Muszkowicki Las Bukowy, 2,8 km na E od m. Piotrowice Polskie, przy niebieskim szlaku, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie, BE98; data zbioru: 15 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy o cechach zespołu naturalnego i grąd dębowo-grabowy oraz łęgowy, na zwalonej kłodzie drzewa liściastego, pojedynczo, w rzędach, masowo; leg. det. Sławomir Maizner; eksykat: nie; uwagi: fot.1320663 fot.1320664 fot.1320665 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1320663
1320664
1320665

ID 356 529 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk, Trójmiejski Park Krajobrazowy, Lasy Oliwskie, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 mar 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką sosny i dębu, na żywym i martwym buku, Kilkaset owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do Anny Kujawy; uwagi: Oddział leśny 131, ścieżka wierzchowiną w okolicy Góry Dantyszka nad żwirownią. Grzyb zasiedlał 2 drzewa zlokalizowane ok. 250m od siebie fot.1324350 fot.1324351 fot.1324352 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1324350
1324351
1324352

ID 357 017 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg - Krasny Las, 700 m. E od parkingu leśnego przy ul. Fromborskiej, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'37.4"N 19°27'55.1"E], DB06; data zbioru: 16 kwi 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Św, Bk, Ol, Tp, w podszycie sporo leszczyny, Na martwym lub obumierającym pędzie leszczyny, masowo: 200-300 owocników w grupkach i pojedynczo, na korze i w miejscach pozbawionych kory; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1330694 fot.1330695 fot.1330696 fot.1330697 fot.1330698 fot.1330699 fot.1330700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1330694
1330695
1330696
1330697
1330698
1330699
1330700

ID 362 326 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, AC37; data zbioru: 3 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382024 fot.1382025 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382024
1382025

ID 363 747 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1628 19,4684], DE46; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-sosnowy, na kłodzie bukowej, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1392101 fot.1392102 fot.1392103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1392101
1392102
1392103

ID 363 829 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg - Modrzewina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°12'39.1"N 19°25'20.4"E], DB05; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty wielogatunkowy (Lp, Bk, Gb, Db, Ol, Brz i in.), na stojącym kikucie olszy czarnej złamanej na wys. 5 m, masowo, kilkaset owocników w rzędach w zagłębieniach kory, wszystkie po północnej stronie pnia; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1393120 fot.1393121 fot.1393122 fot.1393123 fot.1393124 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393120
1393121
1393122
1393123
1393124

ID 363 842 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC48; data zbioru: 26 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na pniu obumarłego Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393220 fot.1393221 fot.1393222 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393220
1393221
1393222

ID 364 983 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg - Dąbrowa (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°11'48.9"N 19°28'04.1"E], DB06; data zbioru: 4 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty wielogatunkowy (Db-Bk-Gb-Tp i in.), na kikucie stojącej, złamanej topoli osiki (prawdopodobnie), kilkadziesiąt do 100 owocników w miejscach, gdzie odpadła lub odpada kora, część na ryzomorfach opieniek(?); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1401762 fot.1401763 fot.1401764 fot.1401765 fot.1401766 fot.1401767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1401762
1401763
1401764
1401765
1401766
1401767

ID 365 281 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 21 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, grab, olcha, osika, dąb, buk, leszczyna, wierzba, zmurszała kłoda grabowa, licznie; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011659; uwagi: fot.1404132 fot.1404133 ; 30.12.2021 licznie na tym stanowisku na 4 kłodach grabowych i żywym grabie ; fot.1404134 fot.1404135 fot.1404136 fot.1404137 [fotografie: tak];

1404132
1404133
1404134
1404135
1404136
1404137

ID 365 315 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 23 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park, klon, buk olcha, dąb, leszczyna, Na pniu usychającego klonu, kilkaset w kilku skupieniach; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011657; uwagi: fot.1404295 fot.1404296 fot.1404297 fot.1404298 [fotografie: tak];

1404295
1404296
1404297
1404298

ID 365 564 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Goleniów, ul. Bankowa, przy rzeczce Wiśniówce, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 30 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pozostałości starodrzewu olchowo- bukowego przy rzeczce, pień Fagus sylvatica, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Suchogłówka korowa fot.1406560 fot.1406561 fot.1406562 fot.1406563 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1406560
1406561
1406562
1406563

ID 366 622 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 250 m S od restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'15.2"N 19°26'45.2"E], DB05; data zbioru: 14 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Liściasty las wielogatunkowy (Db, Tp, Ol, Wb, Kl, Gb i in.), Na stojącym, uschniętym pniu liściastego (leszczyna?), kilkaset owocników w rzędach wzdłuż pęknięć kory, w odziomkowej części pnia (do 50 cm.); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1417107 fot.1417108 fot.1417109 fot.1417110 fot.1417111 fot.1417112 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1417107
1417108
1417109
1417110
1417111
1417112

ID 367 516 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Gdańsk-Orunia, łęg wierzbowo-topolowy przy Potoku Oruńskim, okolice Parku Oruńskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 22 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg wierzbowo-topolowy, osika, czarny bez, olcha, sucha gałąź wierzby, kilkaset owocników na 3 m bieżących; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 6 sty 2024; eksykat: BGF0011658; uwagi: fot.1426599 fot.1426600 fot.1426601 fot.1426602 fot.1426603 fot.1426604 [fotografie: tak];

1426599
1426600
1426601
1426602
1426603
1426604

ID 367 699 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,2 km na SE od głównego skrzyżowania dróg w Lubiatowie, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC16; data zbioru: 24 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1428472 fot.1428473 fot.1428474 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1428472
1428473
1428474

ID 373 498 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 900 m. E od Leśniczówki Dębica, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'08.8"N 19°27'57.0"E], DB06; data zbioru: 29 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na kikucie buka złamanego na wys. 4-5 m., kilkaset owocników, w rzędach, w pęknięciach kory; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Owocniki z 29.09.2023 - pierwsze 4 zdjęcia, z 20.10.2023 - ostatnie 2 zdjęcia; fot.1493873 fot.1493874 fot.1493875 fot.1493876 fot.1493877 fot.1493878 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1493873
1493874
1493875
1493876
1493877
1493878

ID 373 660 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1395 19,5018], DE46; data zbioru: 11 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia liściaste nad Widawką, na fragmentach pnia padłego drzewa ( wiązu ? ) oraz na wykarczowanym, podczas tegorocznej budowy wodociągu, pniaku ( tu znacznie liczniej ), ponad 200 owocników w kilkunastu grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: gr. 1; fot.1495303 fot.1495304 fot.1495305; gr. 2; fot.1495306 fot.1495307 fot.1495308 fot.1495309 fot.1495310 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1495303
1495304
1495305
1495306
1495307
1495308
1495309
1495310

ID 374 065 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 500 m. N od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'59.5"N 19°28'26.3"E], DB06; data zbioru: 1 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszkami, na stojącym, obumarłym buku, masowo, kilkaset owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1498755 fot.1498756 fot.1498757 fot.1498758 fot.1498759 fot.1498760 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1498755
1498756
1498757
1498758
1498759
1498760

ID 374 178 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Jagodnik 350 m. NW, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'08.5"N 19°28'53.2"E], DB06; data zbioru: 5 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, na wywrocie młodego drzewa liściastego (dąb?), kilkadziesiąt owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1499697 fot.1499698 fot.1499699 fot.1499700 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1499697
1499698
1499699
1499700

ID 375 092 oznaczenie: Phleogena faginea; lokalizacja: Elbląg - Stagniewo, 600 m. S od parkingu leśnego przy ul. Łęczyckiej, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°09'56.5"N 19°30'22.0"E], DB06; data zbioru: 17 gru 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty wielogatunkowy (Db, Bk, Gb, Brz i in.), na pniu stojącego, obumarłego grabu, nielicznie (jak na ten gatunek), kilkadziesiąt owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak;

PXL_20231217_130029194
PXL_20231217_130115183
PC170410.JPG
PC170412.JPG
PC170414.JPG
PC170415.JPG
PC170417.JPG
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji