grzyby.pl

Loreleia marchantiae (Singer & Clémençon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys & Lutzoni

pępóweczka wątrobowcowa
Gerronema marchantiae Singer & Clémençon
Loreleia marchantiae (pępóweczka wątrobowcowa)
27.04.2006, stara żwirownia k/Gościna, pow. kołobrzeski; copyright © by Tadeusz Twardy
Loreleia marchantiae (pępóweczka wątrobowcowa)
Loreleia marchantiae (pępóweczka wątrobowcowa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060427.2.tt - Loreleia marchantiae (pępóweczka wątrobowcowa); stara żwirownia k/Gościna, pow. kołobrzeski
060427-2
leg. Tadeusz Twardy, det. Anna Kujawa
/stara żwirownia k/Gościna, pow. kołobrzeski/ #3