Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID180295 (© autora fot.)
Phellodon confluens (korkoząb pozrastany)
Phellodon confluens (korkoząb pozrastany)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID180324 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych i mieszanych, na ziemi, pod bukami i dębami.
Czerwona Lista[125] — EX–wymarły lub zaginiony

wybrane okazy · selected collections

#7
jgadek.080803-120851
leg. Joanna Gądek
/Czernichów, pow. żywiecki/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Szczepkowski et al. (2022)[2333]Szczepkowski et al. (2022) Contribution to the knowledge of fungi of the Kampinos National Park (Central Poland): Part 6 – with particular emphasis on the species occurring on windthrown areas.[2333], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Phellodon confluens (korkoząb pozrastany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB01 189966 DE47 157384 180760 196881 252041 310043 340796 351631 351634 DE55 153750 180295 194818 254800 318988 DE56 185704 350310 DE57 180324 352016 DE64 157383 243820 DE65 177523 252039 289573 349723 372050 372051 DE67 175645 309064 DG04 120851 FG32 43950 GC02 178014

ID 43 950 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, FG32; data zbioru: 19 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (jodła, buk i in.), w mchu, kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Anna Hreczka, det. Marek Kruskal; eksykat: tak; uwagi: [bf:48340]; zapach maggi [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 48340 ;

ID 120 851 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: ok 3, 5 km SE Czernichów, gmina Czernichów, pow.żywiecki, woj.śląskie, DG04; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą brzozy, grabu i buka, na ziemi w mchu, kilka skupisk po kilkanaście owocników; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JG/8.05.09; uwagi: fot.216251; fot.216252 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216251
216252

ID 153 750 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na ziemi, w pozrastanych grupkach i sporadycznie pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/090818/0500; uwagi: wysyp biały; fot.297881 fot.297882 fot.297883 fot.297884 fot.297885 fot.297886; Powyższe zdjęcia zrobione zostały 3.09.20009.Zdjęcia z 18.08.2009 w wątku >>[bf:268068]; Uwaga B. Gierczyk!: Zgłoszony jako P. niger. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 268068 ;

ID 157 383 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km SW,Wikłów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 2 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi,pod dębami, ok.25-30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/090802/0500; uwagi: Suszki pachną aromatycznie,zapach przypomina przyprawę maggi.; fot.310146 fot.310147 fot.310148 fot.310149 fot.310150 fot.310151 fot.310152 [notatka: nie] [fotografie: tak];

310146
310147
310148
310149
310150
310151
310152

ID 157 384 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1 km SW,Widawka,gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 1 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-dąb,brzoza,świerk,grab,sosna i in ;gęsty podrost i podszyt gł.liściasty, na ziemi, grupka 5 młodych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/090801/0500; uwagi: Grzybki rosły tuż obok sarniaków ze zgłoszenia id155877.Zapach suszka przypomina przyprawę maggi.; fot.310157 fot.310158 fot.310159 [notatka: nie] [fotografie: tak];

310157
310158
310159

ID 175 645 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 24 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza, na ziemi,pod dębami, kilkanaście owocników -pojedynczo i pozrastane; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100924/0500; uwagi: fot.376527 fot.376528 fot.376529 fot.376530 [notatka: nie] [fotografie: tak];

376527
376528
376529
376530

ID 177 523 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km N,Teklinów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-dąb,brzoza,sosna, na ziemi,pod dębami, grupa kilkunastu (wielo-)owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100911/0500; uwagi: 51st 00' 10,8"N 19st 21' 44,9"E; 28.08.2010; fot.382098 fot.382099 fot.382100; 11.09.2010; fot.382101 fot.382102 [notatka: nie] [fotografie: tak];

382098
382099
382100
382101
382102

ID 178 014 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: około 5 km na wsch. od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 6 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary mieszany las puszczański w tym miejscu jednak z przewagą brzóz, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/MG/100806/0500; uwagi: fot.383415; Więcej w [bf:364773] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 364773 ;

ID 180 295 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID153 750; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa (dęby czerwone), na ziemi, ponad 100 owocników w kilku grupach, gł.pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 15.08.2010; fot.391033 fot.391034; 3.09.2010; fot.391035 fot.391036 fot.391037 fot.391038; W tej samej dąbrowie rosną kolczakówki strefowane ID180292! i sarniaki gorzkie. [notatka: nie] [fotografie: tak];

391033
391034
391035
391036
391037
391038

ID 180 324 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 0,8 km NW,leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-jodłowy z gęstym podrostem i podszytem, na sciółce, ponad 60 owocników w dwóch grupach oddalonych od siebie o ok.20m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100913/0500; uwagi: przybliżone namiary 51st 01' 43,1"N , 19st 38' 55,3"E; fot.391097 fot.391098 fot.391099 fot.391100 fot.391101 [notatka: nie] [fotografie: tak];

391097
391098
391099
391100
391101

ID 180 760 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 2 km NE,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-gł.dęby i graby;gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby, na ziemi, grupka kilkunastu, częściowo pozrastanych ze sobą, owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100814/0500; uwagi: fot.392155 fot.392156 fot.392157 fot.392158; 12.09.2010; fot.392159; Wysyp zarodników biały. Suszki pachną mocno przyprawą maggi.; Tuż obok korkozębów rosła wodnicha gołąbkowa ze zgłoszenia ID174663 [notatka: nie] [fotografie: tak];

392155
392156
392157
392158
392159

ID 185 704 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km SW, Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu -malutka dąbrowa z dębów czerwonych, na ziemi, na skraju dąbrowy, kilka owocników; leg. Jacek Nowicki, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/100919/0500; uwagi: 51 01 12,3 N ; 19 29 09,1 E; fot.409690; 29.08.2010; fot.409691 [notatka: nie] [fotografie: tak];

409690
409691

ID 189 966 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 3 km NW Dygowo, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 17 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: torfowisko, w pobliżu sosny, brzozy, na ziemi, kilkadziesiąt pozrastanych grup owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/061017/0102; uwagi: Od 2006 roku corocznie stanowisko jest aktywne.; fot.437466 fot.437467 fot.437468 fot.437469 [notatka: nie] [fotografie: tak];

437466
437467
437468
437469

ID 194 818 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID153 750; lokalizacja: 1,5 km S, Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 24.08.2011; fot.461832 fot.461833 fot.461834; 3.09.2011; fot.461835 fot.461836 [notatka: nie] [fotografie: tak];

461832
461833
461834
461835
461836

ID 196 881 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID157 384; lokalizacja: 1 km SW od wsi Widawka, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 36,26" N i 19st 35' 9,07" E], DE47; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, świerk, grab, sosna i in ; gęsty podrost i podszyt gł.liściasty, na ziemi, grupka 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wysłany z pierwotnym zgłoszeniem; uwagi: fot.472269 fot.472270 fot.472271 [notatka: nie] [fotografie: tak];

472269
472270
472271

ID 243 820 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,3 km E od kol.Zapole, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 0' 20,98" N i 19st 11' 45,3" E], DE64; data zbioru: 19 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, na ziemi, pod dębami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.694890 fot.694891 fot.694892 [notatka: nie] [fotografie: tak];

694890
694891
694892

ID 252 039 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID177 523; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 30 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, sosny, brzozy i inne, na ziemi, pod dębami czerwonymi, kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.724376 fot.724377 fot.724378 fot.724379 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724376
724377
724378
724379

ID 252 041 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 9' 27,9" N i 19st 35' 34,8" E], DE47; data zbioru: 21 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty dęby, brzozy, osiki, graby z mieszanym podrostem i podszytem, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.724384 fot.724385 fot.724386 [notatka: nie] [fotografie: tak];

724384
724385
724386

ID 254 800 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID153 750; lokalizacja: 1,5 km S od Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa z dębów czerwonych, na ziemi, ponad 60 owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.736302 fot.736303 fot.736304 fot.736305; Pierwsze owocniki znalazłem już 28 czerwca; fot.736306 fot.736307 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736302
736303
736304
736305
736306
736307

ID 289 573 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID177 523; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 15 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby i brzozy, na ziemi, pod dębami, ponad 25 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008177; uwagi: fot.871115 fot.871116 fot.871117 fot.871118 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871115
871116
871117
871118

ID 309 064 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,2 km SE od wsi Jasień, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 59' 41,6" N i 19st 35' 7,2" E], DE67; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj śródleśnej dąbrowy, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.963357 fot.963358 fot.963359 fot.963360 fot.963361 [notatka: nie] [fotografie: tak];

963357
963358
963359
963360
963361

ID 310 043 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID180 760; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 26" N i 19st 35' 16,5" E], DE47; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł. dęby; gęsty podrost i podszyt mieszany - jodły, dęby,, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.968894 fot.968895 fot.968896 fot.968897; .; 30.09.; fot.968898 fot.968899; .; 21.10.; fot.968900 fot.968901 fot.968902; .; Tegoroczna grupa rosła ok. 100 m na pd-zach od grupy ze zgłoszenia pierwotnego. [notatka: nie] [fotografie: tak];

968894
968895
968896
968897
968898
968899
968900
968901
968902

ID 318 988 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 0,7 km SE od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 53,5" N i 19st 22' 56" E], DE55; data zbioru: 20 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; pas dębów czerwonych, na ziemi, pod dębami czerwonymi, kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1030627 fot.1030628 fot.1030629; 28.08. -druga grupa; fot.1030630 fot.1030631 fot.1030632; siedlisko; fot.1030633 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030627
1030628
1030629
1030630
1030631
1030632
1030633

ID 340 796 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID180 760; lokalizacja: 2 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 25 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany dęby, jodły, graby i inne; gęsty podrost i podszyt mieszany, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1196799 fot.1196800 fot.1196801 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1196799
1196800
1196801

ID 349 723 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID177 523; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 7 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, dąb czerwony, sosna, na ziemi, ponad 100 owocników w 5 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1265653 fot.1265654 fot.1265655 fot.1265656 fot.1265657 fot.1265658 fot.1265659; 16.08.-owocniki młode i mokre; fot.1265660 fot.1265661 fot.1265662 fot.1265663 fot.1265664 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1265653
1265654
1265655
1265656
1265657
1265658
1265659
1265660
1265661
1265662
1265663
1265664

ID 350 310 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,2 km E od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; sosna, brzoza, dąb czerwony, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 15,8" N 19st 28' 34,5" E; fot.1269476 fot.1269477 fot.1269478 fot.1269479 fot.1269480 fot.1269481 fot.1269482 fot.1269483 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1269476
1269477
1269478
1269479
1269480
1269481
1269482
1269483

ID 351 631 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Borzęcin; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 15 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, sosna, dąb czerwony, jodła i inne, na ziemi, pod dębami czerwonymi, w otoczeniu kolczakówki strefowanej, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 9' 44" N 19st 35' 31" E; fot.1281547 fot.1281548 fot.1281549 fot.1281550 fot.1281551 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1281547
1281548
1281549
1281550
1281551

ID 351 634 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty dęby, brzozy, osiki, jodły, graby z mieszanym podrostem i podszytem, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: Dwie nowe grupy owocników w promieniu 100m; gr. 1; fot.1281581 fot.1281582 fot.1281583 fot.1281584 fot.1281585; gr. 2; fot.1281586 fot.1281587 fot.1281588 fot.1281589 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1281581
1281582
1281583
1281584
1281585
1281586
1281587
1281588
1281589

ID 352 016 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID180 324; lokalizacja: 1 km NW od przysiółka Bukienka; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, jodła, brzoza, buk, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1286228 fot.1286229 fot.1286230 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286228
1286229
1286230

ID 372 050 oznaczenie: Phellodon confluens; • potwierdzenie ID177 523; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 10 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów czerwonych i brzóz, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1478708 fot.1478709 fot.1478710 fot.1478711; 20.08. -owocniki suche; fot.1478712 fot.1478713 fot.1478714 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478708
1478709
1478710
1478711
1478712
1478713
1478714

ID 372 051 oznaczenie: Phellodon confluens; lokalizacja: 1 km N od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50,9962 19,3675], DE65; data zbioru: 10 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze ziemistej drogi leśnej; sosna, brzoza, na ziemi, pod brzozami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1478722 fot.1478723 fot.1478724 fot.1478725 fot.1478726 fot.1478727 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478722
1478723
1478724
1478725
1478726
1478727
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji