grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

tarczownica skalna