grzyby.pl

Parmelia saxatilis (L.) Ach.

tarczownica skalna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈