grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phallus duplicatus Bosc.

sromotnik woalkowy
Phallus impudicus var. pseudoduplicatus?
Phallaceae Phallaceae Phallaceae PhallaceaePhallaceaesromotnik smrodliwy (Phallus impudicus)sromotnik fiołkowy (Phallus hadriani)
Phallus duplicatus (sromotnik woalkowy)
14.09.2012, woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz, 3 km na SE od miejscowości Grzędy; copyright © by Grażyna Domian
Diatyophora duplicata
Phallus duplicatus (sromotnik woalkowy)
Phallus duplicatus (sromotnik woalkowy)
Phallus duplicatus (sromotnik woalkowy)

owocnik

Odmiana sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus) wyróżniająca się krótką siateczką (induzjum) poniżej główki. Pozostałe cechy jak u sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus).

Form of sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus) with short reticulate collar bellow cap - other characters as sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus)

uwagi

Podobny gatunek Dictophora duplicata ma silniejszą i dłuższą siateczkę pod kapeluszem.

Similar specie Dictyophora duplicata also has reticulate collar below cap but stronger and longer.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120914.1.gd - Phallus duplicatus (sromotnik woalkowy); woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz, 3 km na SE od miejscowości Grzędy
120914-1
leg. Grażyna Domian, det. Błażej Gierczyk
/woj. podlaskie, pow. moniecki, gm. Goniądz, 3 km na SE od miejscowości Grzędy/ #4