grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer, (1941)

żagiew wielkopora, żagiew morwowa
Polyporus mori (Pollini) Fr.
Polyporus Polyporus Polyporus PolyporusPolyporusżagiew kasztanowa (Polyporus badius)żagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius)
Polyporus alveolaris (żagiew wielkopora)
górna powierzchnia; 20.06.2004, Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski

opis

Polyporus alveolaris (żagiew wielkopora)
Owocniki dość krótkotrwałe, zbudowane z kapelusza osadzonego na trzonku. Kapelusz blado pomarańczowo-żółty, ochrowożółty, blado ochrowo-brązowy, z nieco ciemniejszymi przylegającymi łuseczkami, w dotyku filcowaty; okrągły, owalny, nerkowaty, 20 – 80 mm średnicy, w centrum nieco zapadnięty do lekko wybrzuszonego; brzeg długo podwinięty, z wiekiem pofalowany do płatowatego.

space

Trzon białawy do kremowego, u podstawy zbrązowiały; centralny lub ekscentryczny, równogruby, 5 – 20 x 3 – 10 mm, gładki, pełny.

space

Sporocarps quite short-lived, divided into pileus and stipe. Pileus pale orange-yellow, ochre-yellow, pale ochre-brown, with slightly darker appressed squamules, at the touch tomentose; circular, oval, reniform, 20 – 80 in diameter, in the centre somewhat depressed to slightly ventricose; margin inrolled for a long time, with age undulating to lobed.

space

Stipe whitish to cream-coloured, at the base brown; central or eccentric, equal, 5 – 20 x 3 – 10 mm, smooth, solid.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, cylindryczne, czasem wygięte, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 7.5 – 12 x 3 – 4 µm.

Spores ellipsoid, cylindrical, sometimes allantoid, smooth, hyaline, with drops, inamyloid, 7.5 – 12 x 3 – 4 µm.

występowanie

Rzadki w Polsce, częsty w cieplejszych regionach Europy. Owocniki wyrastają wiosną, często w grupach po kilka, na opadłych gałązkach drzew liściastych, zwłaszcza jesionu i orzecha włoskiego.

Rare in Poland, more common in warmer climate then in Poland. Fruitbodies grow in spring, often in small groups, on fallen twigs of hardwood trees, particularly of ash and walnut.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.

Causes white soft-rots of wood.
Dużymi porami charakteryzuje się też dość podobna żagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius).

Quite similar żagiew włosistobrzega (Polyporus arcularius) is also characterised by large pores.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040620.1.04 - Polyporus alveolaris (żagiew wielkopora); Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja
040620-1
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/ #2