Tx: 1623
grzyby.pl

Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt.

żagiewka wielkopora, żagiew morwowa · żagiew wielkopora
Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev et Singer [gł. w czekl.] · Polyporus mori (Pollini) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora)
górna powierzchnia
Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora)
widok od spodu

opis

Owocniki dość krótkotrwałe, zbudowane z kapelusza osadzonego na trzonku. Kapelusz blado pomarańczowo-żółty, ochrowożółty, blado ochrowo-brązowy, z nieco ciemniejszymi przylegającymi łuseczkami, w dotyku filcowaty; okrągły, owalny, nerkowaty, 20-80 mm średnicy, w centrum nieco zapadnięty do lekko wybrzuszonego; brzeg długo podwinięty, z wiekiem pofalowany do płatowatego.

space

Trzon białawy do kremowego, u podstawy zbrązowiały; centralny lub ekscentryczny, równogruby, 5-20 x 3-10 mm, gładki, pełny.

space

Sporocarps quite short-lived, divided into pileus and stipe. Pileus pale orange-yellow, ochre-yellow, pale ochre-brown, with slightly darker appressed squamules, at the touch tomentose; circular, oval, reniform, 20-80 in diameter, in the centre somewhat depressed to slightly ventricose; margin inrolled for a long time, with age undulating to lobed.

space

Stipe whitish to cream-coloured, at the base brown; central or eccentric, equal, 5-20 x 3-10 mm, smooth, solid.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, cylindryczne, czasem wygięte, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 7.5-12 x 3-4 µm.
Spores ellipsoid, cylindrical, sometimes allantoid, smooth, hyaline, with drops, inamyloid, 7.5-12 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Rzadki w Polsce, częsty w cieplejszych regionach Europy. Owocniki wyrastają wiosną, często w grupach po kilka, na opadłych gałązkach drzew liściastych, zwłaszcza jesionu i orzecha włoskiego.
Rare in Poland, more common in warmer climate then in Poland. Fruitbodies grow in spring, often in small groups, on fallen twigs of hardwood trees, particularly of ash and walnut.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

znaczenie gospodarcze

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.
Causes white soft-rots of wood.
Dużymi porami charakteryzuje się też dość podobna żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius).
Quite similar żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius) is also characterised by large pores.

wybrane okazy · selected collections

#2
04 06 20 - 1
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Brzeg & Lisiewska (2020)[1331]Brzeg & Lisiewska (2020) Grzyby makroskopijne kampusu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Morasko w Poznaniu.[1331], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Neofavolus alveolaris), Domian & Kędra (2010)[1421]Domian & Kędra (2010) Bierna ochrona przyrody a bioróżnorodność na przykładzie Puszczy Bukowej koło Szczecina.[1421], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Piskorski (2017)[2103]Piskorski (2017) Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne.[2103] (as: Neofavolus alveolaris), Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 345933 357958 AB85 334820 AB94 113537 113554 286662 CA97 145331 DA90 369064 DE86 339343 ED35 274569 274572 FD52 367880 FE27 368999 FG21 331331 331332 332974 FG22 200408 FG23 344795 347124 FG33 287940

ID 113 537 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: źródlisko w buczynie, na bukowej gałęzi leżącej w źródlisku, pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz, det. Grażyna Domian, Darek Karasiński; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: żagiew wielkopora; fot.199688; 9 sierpnia na innej gałęzi w tym samym źródlisku wyrósł kolejny owocnik a kilknaście metrów dalej również na bukowj gałęzi - grupa 4 owocników; fot.199689 [notatka: tak] [fotografie: tak];

199688
199689

ID 113 554 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 23 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zamulony rów odwadniający torfowisko przejściowe w buczynie, na liścistej gałęzi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: żagiew wielkopora; fot.199750 fot.199751 [notatka: tak] [fotografie: tak];

199750
199751

ID 145 331 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna nawapienna nad jeziorem Ostrzyckim, na zagrzebanym w ziemi drewnie bądź korzeniach, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy; uwagi: fot.274474 fot.274475 fot.274476 fot.274477 [notatka: tak] [fotografie: tak];

274474
274475
274476
274477

ID 200 408 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Trzciana, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 23 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy z domieszkami, na jeszcze żywej, powalonej osice, 4 owocniki w grupie, w różnym stadium; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120623/0001; uwagi: fot.495376 fot.495377 fot.495378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

495376
495377
495378

ID 274 569 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 24 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, gałązka dębowa, 1 owocnik; leg. ala mikołaj, det. Marcin Piątek; eksykat: tak, będzie wysłany; uwagi: fot.765377 [notatka: tak, wątek 765375] [fotografie: tak];

765377

ID 274 572 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 14 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, brzoza, sosna, osika + olsza, wiąz, jesion, gałąź drzewa liściastego (czeremcha?), 1 owocnik; leg. det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany; uwagi: fot.770240 [notatka: tak, wątek 770237] [fotografie: tak];

770240

ID 286 662 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 25 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd (Wb, Gb, Bk, Db, Jw, leszczyna i inne), na gałęzi wiązu, w grupie - 3 ow.; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.859963 fot.859964 [notatka: tak] [fotografie: tak];

859963
859964

ID 287 940 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 12 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowo bukowy z domieszkami., na leżącej osikowej kłodzie, kilkadziesiąt owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002019; uwagi: fot.864220 fot.864221 fot.864222 [notatka: nie] [fotografie: tak];

864220
864221
864222

ID 331 331 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Polany, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 10 maj 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzeg Wilszni, teren zalewowy, liściasta kłoda trudna do identyfikacji, około 20 owocników dachówkowato i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009270; uwagi: fot.1137969 fot.1137970 fot.1137971; 17.05.2020; fot.1137972 fot.1137973 fot.1137974 fot.1137975 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1137969
1137970
1137971
1137972
1137973
1137974
1137975

ID 332 974 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 27 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęgi nad Wisłoką (mieszanina różnych drzew i krzewów, głównie liściastych - grab, olcha, osika, buk, jesion, sosna i in.)), na opartym o inne drzewo drągu liściastym (grab?), około 30 owocników pojedynczo i pozrastanych po klilka; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1149134 fot.1149135 fot.1149136 fot.1149137 fot.1149138 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1149134
1149135
1149136
1149137
1149138

ID 334 820 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: ZPK Torfowisko Reptowo5km na pnzach od Reptowa pow. Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 27 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas olsu, leżaca, zmurszala gałąź olszy czarnej, dwa owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: wątek [bf:1146339] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1146339 ;

ID 339 343 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Kopaniny, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE86; data zbioru: 18 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła,dąb, buk, brzoza, grab, gałąź, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyśle; uwagi: fot.1189547 fot.1189548 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1189547
1189548

ID 344 795 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Wołtuszowa (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 16 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla z młodym bukiem, osiką, klonem i in. przy cmentarzu łemkowskim, na martwym kiju klonowym lub osikowym, kilkanaście owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1224455 fot.1224456 fot.1224457 fot.1224458 fot.1224459 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1224455
1224456
1224457
1224458
1224459

ID 345 933 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Lasek Mogilski, Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; data zbioru: 5 cze 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie wiązy, dęby i jesiony, prawdopodobnie konary jesionu, w grupie, okolo 6szt; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009233; uwagi: fot.1233294 fot.1233295 fot.1233296 fot.1233297; https://www.youtube.com/watch?v=eK_OfcPq7CE [fotografie: tak];

1233294
1233295
1233296
1233297

ID 347 124 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: Rymanów Zdrój przy szlaku na Wołtuszową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 28 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z leszczyną, brzozą i in., na złomie prawdobodobnie jesionowym, ok. 30 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1247095 fot.1247096 fot.1247097 fot.1247098 fot.1247099 fot.1247100 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1247095
1247096
1247097
1247098
1247099
1247100

ID 357 958 oznaczenie: Polyporus alveolaris; lokalizacja: 50.055021,20.056311, pow. krakowski, woj. małopolskie; data zbioru: 17 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek łęgowy, wiąz, dąb, jesion / powalone drzewo / masowo, konar nie do zidentyfikowania, w grupie okolo 20 szt; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wysłałem kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1339969 fot.1339970 [fotografie: tak];

1339969
1339970

ID 367 880 oznaczenie: Neofavolus alveolaris; lokalizacja: ok 1,5 na SE od Chrominka, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD52; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z domieszką graba,brzozy,sosny, na okorowanej gałęzi graba lub brzozy, jeden owocnik; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyzczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1430499 fot.1430500 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430499
1430500

ID 368 999 oznaczenie: Neofavolus alveolaris; lokalizacja: Ogród Botaniczny Lublin, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 27 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Pod Morus nigra, na gałązkach, cztery owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1445078 fot.1445079 fot.1445080 [notatka: [bf:1444610]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1444610 ;

ID 369 064 oznaczenie: Neofavolus alveolaris; lokalizacja: Straszyn, 500m W, las nad lewym brzegiem rz. Radunia, pow. gdański, woj. pomorskie, DA90; data zbioru: 3 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z leszczyną, sosną, klonem, dębem, brzozą, lipą, sucha gałąź leszczynowa, 2 owocniki; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1445790 fot.1445791 fot.1445792 [fotografie: tak];

1445790
1445791
1445792
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji