Tx: 1828
grzyby.pl

Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemelä

guzoczyrka dębowa, czyreń dębowy
Ochroporus robustus (P. Karst.) J. Schröt. ex Donk · Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
owocniki na dębie czerwonym
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
owocniki na dębie czerwonym
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
owocnik
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
pory
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
pory
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
pory i brzeg owocnika
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
przekrój, warstwy rurek
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
stare wieloletnie owocniki

opis

Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
pory|pores
pores'>Owocnik gruby, ± kopytowaty, ale z ± skośnie zbiegającym hymenoforem, 50 - 300(500) mm szerokości, bokiem przyrośnięty do podłoża; wyrastają pojedynczo lub w grupach; górna powierzchnia w miejscu przyrostu żółtordzawa, starsza szarobrązowa do czarnej, poza tym szeroko koncentrycznie strefowana; początkowo filcowata, szybko naga, z wiekiem czasem spękana; brzeg zaokrąglony, szeroki.

space

Miąższ żółtordzawy, rdzawocynamonowy; bardzo twardy, zdrewniały; 50-80 mm grubości. Pod wpływem KOH szybko czernieje.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Fomitiporia robusta (guzoczyrka dębowa)
pień dębu z licznymi owocnikami
Częsty. Pasożyt dębu. Owocniki wieloletnie, wyrastają pojedynczo lub po kilka owocników, na pniach (nieraz wysoko nad ziemią) starych, żywych dębów, rozwija się także krótko także po śmierci drzewa, jako saprotrof. Rzadko na innych liściastych.
Widespread. Fruitbodies perennial, solitary or in groups of several on trunks (often high above the ground)of old living oaks, also shortly after their decay. Rarely on other deciduous.

znaczenie gospodarcze

Wywołuje intensywną białą zgniliznę drewna. Na pniu tworzą się nieforemne, wydłużone, wrzecionowate rakowate rany, na których zwykle wyrastają owocniki.
Causes severe white soft-rots. Irregular oblong fusiform cankers are formed on which fruitbodies usually grow.

uwagi

Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy) · na pniu żywej wierzby, las łęgowy
Tego samego pokroju jest występujący na jodłach czyreń jodłowy (Fomitiporia hartigii), powierzchnia jego hymenoforu jest ± poziomo ustawiona, strefowanie niewyraźne i brzeg niewydatnie zaokrąglony; warstwy rurek są rozdzielone wyraźną warstwą tramy. Bardzo rzadki występujący na rokitniku guzoczyrka rokitnikowa (Fomitiporia hippophaeicola) ma mniejsze owocniki.

space

The same habitus has czyreń jodłowy (Fomitiporia hartigii), found on fir-trees, the surface of its hymenophore is ± laid in horizonal line, indistinctly zoned and margin somewhat rounded; tube layers are separated by distinct tramal layer. Very rare, found on sea buckthorn guzoczyrka rokitnikowa (Fomitiporia hippophaeicola) has smaller fruitbodies.

space

wybrane okazy · selected collections

#2
05 07 02 - 1
/okolice Obornik Śląskich/
#9
04 07 04 - 9
/okolice Turwi/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et NiemeläOchroporus robustus (P. Karst.) J. Schröt. ex Donk · Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin(pl) guzoczyrka dębowa · czyreń dębowy
rōbustus, -a, -um; rbur (lat., adj., n) — robustus - silny, twardy, mocny, potężny, mocarny, "dębowy"; przymiotnik od robur - dąb, twardzielowe drewno dębu, inny twardy, mocny materiał, przenośnie, siła, moc, potęga
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Adamczyk i in. (2008)[1281]Adamczyk i in. (2008) Macromycetes rezerwatu "Stara Buczyna w Rakowie" w województwie wielkopolskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B., 57: 139-151[1281], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365] (as: Fomitiporia robusta), Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chwistek (2008)[1400]Chwistek (2008) Przemęcki Park Krajobrazowy. Agencja Promocyjno-Wydawncza UNIGRAF, Bydgoszcz[1400], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Fomitiporia robusta), Halama & Panek (2000)[1558]Halama & Panek (2000) Macromycetes of various habitats of the nature reserve "Łężczok" near Racibórz (SW Poland).[1558], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Jaworski et al. (2011)[1612]Jaworski et al. (2011) Nowe stanowiska saproksylicznych Tineidae i Oecophoridae (Lepidoptera) w Polsce.[1612], Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613] (as: Fomitiporia robusta), Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (2007/2008)[1615]Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008 (2007/2008) Grzyby wielkoowocnikowe zespołu przyrodniczo-krajobrazowego ?Leśny Park Miejski w Mieście-Ogrodzie Podkowie Leśnej?. Biuletyn Ligi Ochrony Przyrody Oddziału w Podkowie Leśnej 3: 27-40[1615], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641] (as: Fomitiporia robusta), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Fomitiporia robusta), Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: Fomitiporia robusta), Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780] (as: Fomitiporia robusta), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1799]Kujawa et al. (2020) XXV wystawa grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1799], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwaśna et al. (2016)[1819]Kwaśna et al. (2016) Zbiorowiska grzybów w rozkładającym się drewnie dębu i sosny.[1819] (as: Fomitiporia robusta), Ławrynowicz et al. (2001)[1867]Ławrynowicz et al. (2001) Macromycetes of oak forests in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) – monitoring studies.[1867], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Mączyński (2009)[1944]Mączyński (2009) Jesienne grzybobranie.[1944] (na fotografii bez nazwy), Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Orłoś & Twardowska (1967)[3759]Orłoś & Twardowska (1967) Badania nad dynamiką zarodnikowania kilku gatunków z rodziny Polyporaceae.[3759], Piskorski (2017)[2103]Piskorski (2017) Grzyby podstawkowe związane z drewnem na terenie lasów ochronnych miasta Łodzi i gminy Nowosolna - badania wstępne.[2103] (as: Fomitiporia robusta), Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Ratuszniak (2007a)[2118]Ratuszniak (2007a) Grzyby poliporoidalne występujące w zadrzewieniach miejskich i przydrożnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat : ?Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska ?. Darłówko 2007: 827-835[2118], Ratuszniak i Zduńczyk (2009)[2121]Ratuszniak i Zduńczyk (2009) Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69[2121], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2012)[2235]Stasińska (2012) Materiały do poznania macromycetes rezerwatu "Źródlisko Skrzypowe".[2235], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: Fomitiporia robusta), Szczepkowski (2007)[2295]Szczepkowski (2007) Macromycetes in the Dendrological Park of the Warsaw Agricultural University .[2295], Szczepkowski (2017)[2304]Szczepkowski (2017) Grzyby wielkoowocnikowe w Gucinie.[2304], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Szewczyk et al. (2012)[2369]Szewczyk et al. (2012) Fungi occurring on stumps in selected subcompartmentsof the Zielonka Experimental Forest District.[2369], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Maciantowicz M. (red.). 20 lat. Gryżyński Park Krajobrazowy. Monografia Przyrodnicza. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlpk.: 90-96[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2000a)[2431]Wilga (2000a) Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111[2431], Wilga (2001a)[2434]Wilga (2001a) Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147[2434], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545], Żurawlew (2014)[2580]Żurawlew (2014) Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego.[2580]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji