grzyby.pl

Peniophoraceae

powłocznicowate
resupinatowe "farby i tapety" resupinatowe "farby i tapety" resupinatowe "farby i ta… resupinatowe "farb…resupinatowe "farby i tapety"skórnikowate (Stereaceae)woskownik pozrastany (Radulomyces confluens)