grzyby.pl

Fam. Peniophoraceae

powłocznicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Russulales Russulales Russulales RussulalesRussulales resupinatowe "farby i tapety" resupinatowe "farby i tapety"resupinatowe "farby i tapety"szyszkogłówkowate (Auriscalpiaceae)nalotnica woskowata (Gloeohypochnicium analogum)