grzyby.pl

Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *]

polówka korzeniasta
Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [gł. w czekl.] [🔉 a·gro·ci·be *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Agrocybe arvalis (polówka korzeniasta)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na łąkach, pastwiskach, polach uprawnych (z okopowymi), ogrodach, w lasach; na ziemi lub pomiędzy kawałkami drewna; czerwiec-listopad.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Agrocybe arvalis (Fr.) Heim & Romagn. [🔉 a·gro·ci·be *]Agrocybe arvalis (Fr.) Singer [🔉 a·gro·ci·be *](pl) polówka korzeniasta
Agrocybe (gr.)
Nazwa rodzaju złożona z greckich agro (pole) i kybe (głowa). Nawiązanie do występowania wielu gatunków na otwartej przestrzeni i wypukłego kształtu kapelusza.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.930 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1224]
    Agrocybe arvalis (Fr.) Singer · publikacje: Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Lisiewska i Strakulska 2002 , Kujawa i Kujawa 2008, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Wojewoda 2008, Kujawa 2009, Bujakiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Kujawa i in. 2019

znaleziska Agrocybe arvalis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-65 347138 AD-28 156801 CC-15 304528 GC-02 181939

 ID156801  Agrocybe arvalis; 3 km na SW od Rokitnicy, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-28; 2006.08.22; trawiasta polana, przy paśniku dla zwierząt; na ziemi gromadnie, kilkanaście; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 467 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 308464 fot. 308465

 ID181939  Agrocybe arvalis; Około 5 km od Supraśla na płn-wsch., pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010,08,14; Puszcza Knyszyńska, pobocze drogi leśnej w starym lesie mieszanym; miejsce składowania drewna bardzo bogate w różnego rodzaju pozostałości , zrebki, kora Kilkadziesiąt owocników w jednej grupie,; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 395238

Więcej informacji w WĄTKU!!!

ID304528 Agrocybe arvalis; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.08.26; Zarośla na skraju lasu przy zabudowanym siedlisku rolnym.; Próchniczna ziemia. Grupka około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ID347138 Agrocybe arvalis; Goleniów, Park 750lecia, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2021.08.06; nawadniany pas mulczu pod lipami; ściółka dwa owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1247260.htmlfot. 1247284

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji