grzyby.pl

Phlegmacium pseudonebulare (Moënne-Locc.) Niskanen et Liimat.

Cortinarius pseudonebularis Moënne-Locc. [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak ceglastoczerwonawy (Cortinarius pseudoduracinus)Cortinarius pseudosafranopes

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]