grzyby.pl

Fam. Polyporaceae

żagwiowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Grzyby nadrzewne, zwykle pokroju "hubowatego" lub rozpostarte, odstające itp., pory drobne +- okrągłe lub hymenofor blaszkowaty.Grzyby nadrzewne, zwykle pokroju "hubowatego" lub rozpostarte, odstające itp., pory drobne +- okrągłe lub hymenofor blaszkowaty.