grzyby.pl

Fam. Polyporaceae

żagwiowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporales Polyporales Polyporales PolyporalesPolyporales hubowate itp. porowe hubowate itp. porowehubowate itp. porowebiałoskórnikowate (Cystostereaceae)strzępkoskórkowate (Hyphodermataceae)