grzyby.pl

Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M.J. Larsen et Gilb.

drzewkopowłocznik białofioletowy, powłocznik białofioletowy
Corticium polygonioides P. Karst [główna w czekliście] · Laeticorticium polygonioides (P. Karst.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.47 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
Na martwych gałęziach leszczyny i wierzb.Na martwych gałęziach leszczyny i wierzb.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony