jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cetraria aculeata (Schreb.) Ach.

płucnica kolczasta