grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Hymenogaster vulgaris Tul. et C. Tul.

Hymenogaster griseus Vittad.
Hymenogaster Hymenogaster Hymenogaster HymenogasterHymenogasterHymenogaster sulcatusHymenogaster citrinus