grzyby.pl

Podofomes mollis (Sommerf.) Gorjón

żagwiak wielkopory, jamczatka wielkopora
Antrodia mollis (Sommerf.) P. Karst. · Cerioporus mollis (Sommerf.) Zmitr. et Kovalenko · Datronia mollis (Sommerf.) Donk [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Podofomes mollis (żagwiak wielkopory)
05.10.2000, park Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač

owocnik

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W dobrze zachowanych lasach liściastych i mieszanych; na martwym drewnie drzew liściastych; owocniki przez cały rok. Wywołuje białą zgniliznę drewna z wyraźną czarną strefą w rozkładanym drewnie.W dobrze zachowanych lasach liściastych i mieszanych; na martwym drewnie drzew liściastych; owocniki przez cały rok. Wywołuje białą zgniliznę drewna z wyraźną czarną strefą w rozkładanym drewnie.

uwagi