Agaricus augustus (pieczarka okazała)

owocnik

Kapelusz

space

Trzon

space

zarodniki

Wysyp zarodników

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych, liściastych i mieszanych, w młodnikach świerkowych, na brzegach jezior, w ogrodach botanicznych; na ziemi; czerwiec-październik.

jadalne czy trujące? 🟢

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.599 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1191]
    Agaricus augustus Fr. · synonimy: A. perrarus Schulzer
    publikacje: Flisińska 2004, Lisiewska i Król 2007, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gumińska 2006, Kujawa 2009, Narkiewicz 2011, Friedrich 2013, Kozłowska i in. 2015, Friedrich 2010a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2019a, Friedrich 2020, Wrzosek 2020

znaleziska Agaricus augustus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DA-80 349383

 ID349383  Agaricus augustus; Gdańsk Wrzeszcz Jaśkowa Dolina, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2016.09.05; buk; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008066, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/875008.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/875009.jpg

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji