grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Gyromitra parma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar

piestrzenica tarczowata, krążkownica tarczowata
Discina parma J. Breitenb. et Maas Geest.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitrapiestrzenica jasnożółta (Gyromitra leucoxantha)piestrzenica półleżąca (Gyromitra accumbens)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID298744 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID298742 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID298742 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID298743 (© autora fot.)