grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Gyromitra parma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar

piestrzenica tarczowata, krążkownica tarczowata
Discina parma J. Breitenb. et Maas Geest.
Gyromitra Gyromitra Gyromitra GyromitraGyromitrapiestrzenica jasnożółta (Gyromitra leucoxantha)
GREJ: ID298744 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID298742 (© autora fot.)
GREJ: ID298742 (© autora fot.)
GREJ: ID298743 (© autora fot.)