jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia elegans (Ach.) Almq.

plamica nadobna