grzyby.pl

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara

ponurnik aksaminty, krowiak aksamitny
Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
pokrój; 19.08.2004, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
blaszki i trzon
Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
blaszki i trzon

owocnik

Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
Kapelusz jednobarwny jasnobrązowy, ochrowy, rdzawobrązowy do ciemnobrązowego; duży, (50) 100-250 (300) mm średnicy, młody wypukły, lejkowaty, także może być muszlowaty lub językowaty z bocznym trzonem; powierzchnia aksamitna, matowa, sucha, z wiekiem popękana; brzeg długo podwinięty.

Blaszki kremowożółtawe, ochrowożółte, uciśnięte plamią się brązowo; gęste, wąskie; wielokrotnie rozwidlające się i łączące się, daleko zbiegające na trzon; ostrze gładkie.

Trzon o powierzchni silnie aksamitnie brązowoczarno owłosionej, z ostrym przejściem w blaszki; krępy, 40-80 × 20-50, 6 x 4 cm; centralny, ekscentryczny lub boczny, czasem korzeniasty.

Miąższ białawy, żółtawy, na cięciu w ciągu kilku sekund przebarwia się w fioletowawe plamy; twardy, elastyczny; zapach słaby kwaskowaty lub brak, smak łagodny, z wiekiem gorzki.Kapelusz jednobarwny jasnobrązowy, ochrowy, rdzawobrązowy do ciemnobrązowego; duży, (50) 100-250 (300) mm średnicy, młody wypukły, lejkowaty, także może być muszlowaty lub językowaty z bocznym trzonem; powierzchnia aksamitna, matowa, sucha, z wiekiem popękana; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon o powierzchni silnie aksamitnie brązowoczarno owłosionej, z ostrym przejściem w blaszki; krępy, 40-80 × 20-50, 6 x 4 cm; centralny, ekscentryczny lub boczny, czasem korzeniasty.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach, saprotroficznie, na zbutwiałym drewnie i korzeniach drzew iglastych (zwłaszcza jodły i świerka), często wokół murszejących pieńków.Częsty. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach, saprotroficznie, na zbutwiałym drewnie i korzeniach drzew iglastych (zwłaszcza jodły i świerka), często wokół murszejących pieńków.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on rotten wood and roots of conifers, usually close to rotten stumps.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on rotten wood and roots of conifers, usually close to rotten stumps.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Niejadalny. Nie jest trujący ale niejadalny z powodu łykowatego miąższu i nieprzyjemnego ziemistego-gorzkiego smaku. Gorzki smak nie ustępuje podczas gotowania, suszenia czy innych sposobów przetwarzania.Niejadalny. Nie jest trujący ale niejadalny z powodu łykowatego miąższu i nieprzyjemnego ziemistego-gorzkiego smaku. Gorzki smak nie ustępuje podczas gotowania, suszenia czy innych sposobów przetwarzania.
Inedible.
Inedible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040819.2.04 - Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty); Kotlina Kłodzka
040819-2
/Kotlina Kłodzka/ #15
znalezisko 19980712.18.98 - Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty); Dolny Śląsk, lasy milickie
980712-18
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2