grzyby.pl

Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara

ponurnik aksaminty, krowiak aksamitny
Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
pokrój
Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
blaszki i trzon
Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
blaszki i trzon

owocnik

Tapinella atrotomentosa (ponurnik aksaminty)
Kapelusz jednobarwny jasnobrązowy, ochrowy, rdzawobrązowy do ciemnobrązowego; duży, (50)100-250(300) mm średnicy, młody wypukły, lejkowaty, także może być muszlowaty lub językowaty z bocznym trzonem; powierzchnia aksamitna, matowa, sucha, z wiekiem popękana; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon o powierzchni silnie aksamitnie brązowoczarno owłosionej, z ostrym przejściem w blaszki; krępy, 40-80 × 20-50, 6 x 4 cm; centralny, ekscentryczny lub boczny, czasem korzeniasty.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach, saprotroficznie, na zbutwiałym drewnie i korzeniach drzew iglastych (zwłaszcza jodły i świerka), często wokół murszejących pieńków.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on rotten wood and roots of conifers, usually close to rotten stumps.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Niejadalny. Nie jest trujący ale niejadalny z powodu łykowatego miąższu i nieprzyjemnego ziemistego-gorzkiego smaku. Gorzki smak nie ustępuje podczas gotowania, suszenia czy innych sposobów przetwarzania.
Inedible.

wybrane okazy · selected collections

#15
04 08 19 - 2
/Kotlina Kłodzka/
#2
98 07 12 - 18
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.63 [26III]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.295 [5]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. p.146 [1]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.347 [2]
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.190 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3734]
    Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. — wg Index Fungorum: Tapinella atrotomentosa (Batsch) Šutara · publikacje: Flisińska 2004, Flisińska 2000, Łuszczyński 2001, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Wojewoda i in. 2004, Flisińska 2000a, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Wilga 2000b, Wilga 2001a, Wilga 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Tapinella atrotomentosa), Kujawa 2009a, Adamczyk 2003, Kałucka 2009a (as: Tapinella atrotomentosa), Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Tapinella atrotomentosa), Halama i Romański 2010 (as: Tapinella atrotomentosus), Krotoski 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2013 (as: Tapinella atrotomentosa), Sumorok i in. 2013, Kujawa i in. 2013, Żurawlew 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Tapinella atrotomentosa), Kozłowska i in. 2015 (as: Tapinella atrotomentosa), Kujawa i in. 2015a, Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016 (as: Tapinella atrotomentosa), Gierczyk i in. 2017a (as: Tapinella atrotomentosa), Pietras i in. 2016a (as: Tapinella atrotomentosa), Grzesiak i in. 2017a (as: Tapinella atrotomentosa), Krotoski 2012, Mleczko i Beszczyńska 2015 (as: Tapinella atrotomentosa), Wojewoda i in. 2016 (as: Tapinella atrotomentosa), Hoffeins i in. 2017 (as: Tapinella atrotomentosa), Gierczyk i in. 2019a (as: Tapinella atrotomentosa), Kozłowska i in. 2019 (as: Tapinella atrotomentosa), Ślusarczyk 2019 (as: Tapinella atrotomentosa), Gierczyk i in. 2019b (as: Tapinella atrotomentosa), Kujawa i in. 2019 (as: Tapinella atrotomentosa), Brzeg i Lisiewska 2018, Kujawa i in. 2020 (as: Tapinella atrotomentosa), Stasińska i Sotek 2020 (as: Tapinella atrotomentosa), Grzesiak i in. 2020 (as: Tapinella atrotomentosa), Kujawa i in. 2020a (as: Tapinella atrotomentosa), Piskorski 2021, Gierczyk i Kujawa 2020 (as: Tapinella atrotomentosa), Stokłosa i in. 2019 (as: Tapinella atrotomentosa), Gierczyk i in. 2020 (as: Tapinella atrotomentosa), Gorczak i in. 2020 (as: Tapinella atrotomentosa), Fiedorowicz 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Ławrynowicz i in. 2009a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji