jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia exilis (Flörke) Anzi

plamica cienka