grzyby.pl

Fam. Parmeliaceae

tarczownicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lecanorales Lecanorales Lecanorales LecanoralesLecanoralesmisecznicowate (Lecanoraceae)łuszczakowate (Psoraceae)