grzyby.pl

Mycoacia livida (Pers.) Zmitr.

woszczyneczka sinawa, żylak sinawy
Phlebia cacao (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam · Phlebia livida (Pers.) Bres. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na martwych, leżących pniach drzew np. jodły lub buka, także na sosnowym drewnie konstrukcyjnym.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3840]
    Phlebia livida (Pers.) Bres. · synonimy: P. cacao (P. Karst.) J. Erikss. & Hjortsam
    publikacje: Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Karasiński 2009a (as: P. cacao), Karasiński i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kacprzyk i in. 2014, Karasiński 2016, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Chachuła i in. 2019a, Ślusarczyk 2020, Chachuła i in. 2021 (as: Mycoacia livida), Gierczyk i in. 2020

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji