Pseudoclitocybe beschidica Singer & Kuthan, Česká Mykol. 34(2): 70 (1980)

lejkownik beskidzki lejóweczka beskidzka