grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia barrenoae Divakar, M.C. Molina et A. Crespo

tarczownica prostochwytnikowa
Parmelia Parmelia Parmelia ParmeliaParmeliatarczownica pogięta (Parmelia submontana)tarczownica ciemna (Parmelia discordans)