jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Protoparmelia hypotremella van Herk, Spier et V. Wirth

gruboszek nikły