jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia punctiformis Ach.

plamica kropkowata