grzyby.pl

Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty[gł. w MB (2022-12)]

drobnoporek modry, białak modry
Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Postia caesia (Schrad.) P. Karst. [🔉 pos·ti·a *] · Spongiporus caesius (Fr.) David · Tyromyces caesius (Schrad.) Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Oligoporus caesinus
Oligoporus caesinus
Oligoporus caesinus

owocnik

Pospolity, stosunkowo niewielki, charakterystycznie niebieskawy "hubiak" rosnący na drewnie iglastych; miąższ ma miękki.
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Kapelusz niebieskawy różnej intensywności, czasem biały, uciśnięty sinieje; bokiem przyrośnięty do podłoża, półkulisty, niewielki, 5-40 x 10-40(80) mm szerokości i 3-10 mm grubości; powierzchnia włochata, niewyraźnie pręgowana, promienisto chropowata; brzeg cienki, falisty, nieznacznie podwinięty.

space

Miąższ brudnobiaławy, przy zgnieceniu siniejący, niewyraźnie strefowany; uwodniony miąższ miękki, suchy kruchy. Bez wyróżniającego się smaku czy zapachu; nie gorzki.

Pileus bluish of different intensity, sometimes white, pressed bruising blue; sessile, hemispherical, small, 5-40 x 10-40(80) mm broad and 3-10 mm thick; surface hairy, indistinctly striate, radially rough; margin thin, undulating, slightly incurved.

space

Flesh off-whitish, bruising blue, indistinctly zoned; flesh soft when hydrated, fragile when dry. Taste and odour indistinctive, not bitter.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Jednoroczne owocniki wyrastają w przeciągu całego roku, pojedynczo lub po kilka jeden nad drugim, na martwym drewnie drzew iglastych, rzadziej na żywym, drzew iglastych, zwłaszcza świerku, rzadziej modrzewia i sosny i na drzewach liściastych zwłaszcza buka; na pniach, pniakach, gałęziach; w lasach i na konstrukcjach drewnianych.
Common. Annual sporocarps grow summer-fall, solitary or in groups of few one above another, on dead wood (rarely live), on stems, stumps, branches, on conifers, mainly spruce, sometimes Larix or Pine and on deciduous wood, mainly beech; in forests as well as on construction made from wood.

znaczenie gospodarcze

Powoduje średnio intensywną brunatną zgniliznę drewna.
Inedible. Causes moderate carbonizing rots.

wybrane okazy · selected collections

#7
04 10 19 - 5
/lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.115 [49]
 • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.241 [5]
 • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.127 [17]
 • Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. p.288 [84]
 • Jahn, H., 1963 — Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. p.41 [87]
 • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.382 [2]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3656]
  Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. & Ryvarden — wg Index Fungorum: Postia caesia (Schrad.) P. Karst. · synonimy: Postia caesia (Schrad.) P. Karst., Tyromyces caesius (Schrad.) Murriil
  publikacje: Flisińska 2004 (as: Postia caesia), Szkodzik 2005, Ławrynowicz i in. 2002 (as: Postia caesia), Flisińska 2000 (as: Postia caesia), Bujakiewicz 2004 (as: Tyromyces caesius), Zieliński i in. 2007 (as: Tyromyces caesius), Wojewoda 2002, Wojewoda 2005, Flisińska 2000a (as: Postia caesia), Friedrich i Orzechowska 2002 (as: Postia caesia), Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2004b (as: Postia caesia), Ławrynowicz i Stasińska 2000 (as: Postia caesia), Halama i Panek 2000 (as: Tyromyces caesius), Komorowska 2000, Łuszczyński 2007 , Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009 (as: Postia caesia), Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Szczepkowski i Chachuła 2010, Halama i Romański 2010 (as: Postia caesia), Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Ławrynowicz i in. 2002a (as: Postia caesia), Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Bujakiewicz 2011, Stasińska 2011b (as: Postia caesia), Stasińska 2012, Gierczyk i in. 2014 (as: Postia caesia), Wilga i Wantoch-Rekowski 2012b, Narkiewicz i in. 2013, Niemelä 2013 (as: Postia caesia), Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Postia caesia), Halama 2015, Gierczyk i in. 2015 (as: Postia caesia), Kudławiec 2015 , Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 (as: Postia caesia), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Postia caesia), Gierczyk i in. 2015a (as: Postia caesia), Kujawa i in. 2016, Stasińska i Sotek 2016 (as: Postia caesia), Karasiński 2016 (as: Postia caesia), Gierczyk i in. 2017a (as: Postia caesia), Pietras i in. 2016a (as: Postia caesia), Wojewoda i in. 2016 (as: Postia caesia), Stasińska i Sotek 2017 (as: Postia caesia), Bocian i in. 2018 (as: Postia caesia), Gierczyk i in. 2018 (as: Postia caesia), Gierczyk i in. 2018a (as: Postia caesia), Gierczyk i in. 2018b (as: Postia caesia), Chachuła 2018 (as: Postia caesia), Bujakiewicz 2018 (as: Tyromyces caesius), Gierczyk i in. 2019a (as: Postia caesia), Kozłowska i in. 2019 (as: Postia caesia), Ślusarczyk 2019 (as: Postia caesia), Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Jagodziński i in. 2011 (as: Postia caesia), Kasprowicz i in. 2011 (as: Postia caesia), Kowalski i in. 2019 (as: Postia caesia), Stasińska i Sotek 2020 (as: Postia caesia), Friedrich 2020 (as: Postia caesia), Chachuła 2020d (as: Cyanosporus caesius i Postia caesia ), Ślusarczyk 2021 (as: Postia caesia), Narkiewicz i in. 2019, Gorczak i in. 2020 (as: Postia caesia), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski i in. 2022 (as: Cyanosporus caesius), Wołkowycki 2022 (as: Postia caesia)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji