grzyby.pl

Cyanosporus caesius (Schrad.) McGinty[gł. w MB (2022-12)]

drobnoporek modry, białak modry
Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Postia caesia (Schrad.) P. Karst. [🔉 pos·ti·a *] · Spongiporus caesius (Fr.) David · Tyromyces caesius (Schrad.) Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Oligoporus caesinus
Oligoporus caesinus
Oligoporus caesinus

owocnik

Pospolity, stosunkowo niewielki, charakterystycznie niebieskawy "hubiak" rosnący na drewnie iglastych; miąższ ma miękki.
Cyanosporus caesius (drobnoporek modry)
Kapelusz niebieskawy różnej intensywności, czasem biały, uciśnięty sinieje; bokiem przyrośnięty do podłoża, półkulisty, niewielki, 5-40 x 10-40(80) mm szerokości i 3-10 mm grubości; powierzchnia włochata, niewyraźnie pręgowana, promienisto chropowata; brzeg cienki, falisty, nieznacznie podwinięty.

space

Miąższ brudnobiaławy, przy zgnieceniu siniejący, niewyraźnie strefowany; uwodniony miąższ miękki, suchy kruchy. Bez wyróżniającego się smaku czy zapachu; nie gorzki.

Pileus bluish of different intensity, sometimes white, pressed bruising blue; sessile, hemispherical, small, 5-40 x 10-40(80) mm broad and 3-10 mm thick; surface hairy, indistinctly striate, radially rough; margin thin, undulating, slightly incurved.

space

Flesh off-whitish, bruising blue, indistinctly zoned; flesh soft when hydrated, fragile when dry. Taste and odour indistinctive, not bitter.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Jednoroczne owocniki wyrastają w przeciągu całego roku, pojedynczo lub po kilka jeden nad drugim, na martwym drewnie drzew iglastych, rzadziej na żywym, drzew iglastych, zwłaszcza świerku, rzadziej modrzewia i sosny i na drzewach liściastych zwłaszcza buka; na pniach, pniakach, gałęziach; w lasach i na konstrukcjach drewnianych.
Common. Annual sporocarps grow summer-fall, solitary or in groups of few one above another, on dead wood (rarely live), on stems, stumps, branches, on conifers, mainly spruce, sometimes Larix or Pine and on deciduous wood, mainly beech; in forests as well as on construction made from wood.

znaczenie gospodarcze

Powoduje średnio intensywną brunatną zgniliznę drewna.
Inedible. Causes moderate carbonizing rots.

wybrane okazy · selected collections

#7
04 10 19 - 5
/lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Papousek T., Beran M, et al, 2004 — Velky fotoatlas hub z jiznich Cech. [84]
  • Jahn, H., 1963 — Mitteleuropäische Porlinge (Polyporaceae s. lato) und ihr Vorkommen in Westfalen. [87]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? [2]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji