jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanohalea laciniatula (H. Olivier) O. Blanco et al.

przylepniczka listeczkowata
Melanelia laciniatula (H. Olivier) Essl.