grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto